Apr 252013
 
Aspirator de praf
Aspiratoarele de praf sunt aparate electrice de uz gospodăresc prevăzute cu un ventilator, care produce o aspiraţie sau o refulare puternică a aerului, antrenand particulele de pe covoare, mobile, pardoseli etc! Pentru acţionarea ventilatorului se folosesc motoare electrice speciale de mare turaţie; la aceeaşi capacitate de aspiraţie a aerului, diametrul rotorului poate fi cu atat mai mic, cu cat turaţia sa este mai mare.

Modul de funcţionare a aspiratorului rezultă în principal din caracteristicile ventilatorului şi din modul în care se formează curentul de aer. Axul rotorului motorului electric imprimă o mişcare de rotaţie ventilatorului. Acesta este prevăzut cu palete montate sub un anumit unghi (rezultat din calcul) faţă de axul ventilatorului. Paletele pot fi liniare, curbe sau răsucite (elice). In funcţie de tipul şi de înclinaţia paletelor, între spaţiile din faţa şi spatele ventilatorului se creează o diferenţă de presiune, care generează un curent de aer. Aerul aspirat trece printr-un filtru, în care se depun particulele de praf. Filtrele folosite pot fi cu acumulare interioară sau cu acumulare exterioară. La aspiratoarele cu filtru cu acumulare interioară, filtrul constituie totodată spaţiul pentru colectarea Aspirator de praf (filtru cu incarcare exterioara)prafului. In cazul aspiratoarelor prevăzute cu filtru cu acumulare exterioară, praful este reţinut de filtru şi se acumulează într-un rezervor situat In faţa filtrului. Din această particularitate constructivă rezultă avantajele aspiratoarelor cu filtre cu acumulare exterioară, şi anume capacitatea de reţinere sporită prin menţinerea suprafeţei de filtrare curată un timp mai mare decît la aspiratoarele cu filtre cu acumulare interioară. Această particularitate este valorificată, la aspiratoarele de praf manuale, deoarece In cazul acestora spaţiul pentru colectarea prafului este relativ mic şi în acest fel, capacitatea de aspiraţie se menţine la puterea integrală pentru o durată destul de mare.

Aprecierea capacităţii de aspiraţie nu se face în funcţie de puterea consumată (waţi), ci de debitul de aer (măsurat în m3/min sau l/s) şi de depresiunea realizată (măsurată în mm col H20). Dacă se reprezintă grafic relaţia depresiune-debit de aer pentru două tipuri de aspiratoare, se obţine diagrama cOn figura 4. In această figură, dreapta cu înclinaţie mare reprezintă funcţia aspiratoarelor cu ventilator cu două trepte, iar cea cu înclinaţie mai mică funcţia Diagrama debit de aer - subpresiuneaspiratoarelor cu ventilator cu o singură treaptă. Din diagramă reiese că la o depresiune maximă debitul de aer este zero şi, invers, la un debit de aer maxim, depresiunea este zero. în consecinţă, în ambele puncte considerate capacitatea de aspiraţie este zero, aceasta reprezentînd produsul dintre depresiune şi debitul de aer. Rezultă deci că aspiratoarele de praf cu debite de aer mari, sau cu depresiuni mari nu au capacitate optimă de aspiraţie decît la jumătatea maximelor acestora, zonă în care se defineşte domeniul de lucru optim al aspiratorului. La construirea unui bun aspirator dc praf trebuie să se aibă în vedere ca gurile de aspiraţie să fie adecvate domeniilor de folosire.

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>