Ian 252013
 
Petrom este cea mai mare Rafinarie de extractie si prelucrare titei din sud-estul Europei
Petrom este cea mai mare Rafinarie de extractie si prelucrare titei din sud-estul Europei

Acum circa 300 000 000 de ani s-au creat premisele pentru formarea ţiţeiului în apele puţin adînci de pe lingă ţărmul mărilor din cantităţile uriaşe de microorganisme, plante şi alge existente în acea perioadă. In absenţa oxigenului, noroiurile provenite din aceste resturi de animale şi plante nu s-au putut descompune complet Schimbările climatice care au urmat au condus la înglobarea unora dintre aceste zone cu apă în zone de uscat; resturile de plante şi animale acoperite de argilă şi de nisip au fost supuse apoi,timp de milioane de ani, unei presiuni crescînde şi temperaturii Pămîntului.

Grăsimile, hidraţii de carbon şi albuminele resturilor de animale şi plante au fost supuse astfel unor condiţii care au permis realizarea unor transformări chimice importante. Prin degajarea bioxidului de carbon a luat naştere un număr mare de compuşi chimici (alcani, compuşi aromatici, compuşi cu sulf etc.) componenţi ai ţiţeiului. Deoarece condiţiile locale ale descompunerii nu au fost aceleaşi, compoziţia ţiţeiului din diferite regiuni variază uneori foarte mult. Pe lîngă presiune şi temperatură, asupra compoziţiei chimice a ţiţeiurilor brute, au influenţat în mare măsură catalizatorii, fermenţii şi în special bacteriile.

Utilizarea petrolului. în prezent, ţiţeiul este o materie primă esenţială pentru sute de produse, printre care gazele combustibile, păcura pentru încălzire, carburanţii pentru automobile, avioane, vapoare şi locomotive etc. Din ţiţei se obţin, într-o măsură din ce în ce mai mai;e, substanţe chimice organice, din care se fabrică cauciuc sintetic, antidăunători, fibre sintetice, solvenţi,medicamente şi multd” alte produse. Mii de tehnicieni se ocupă de problema petrolului. Extracţia ţiţeiului la scară industrială a început cu aproximativ 100 de ani în urmă, dezvoltarea tehnicii de extracţie fiind de cea mai mare importanţă pentru economia mondială.

Distilarea ţiţeiului. Ţiţeiul este un amestec complex de hidrocarburi cu volatilităţi diferite şi de cantităţi reduse de compuşi cu oxigen, azot, sulf şi cenuşă, provenind din resturile vegetale şi animale care l-au format. Transportat în rafinării prin conducte, tancuri sau cisterne, el este în primul rînd separat de apă şi de impurităţi mecanice şi apoi supus distilării fracţionate. Ţiţeiul este pompat în cuptoare tubulare încălzite cu flacără, unde este încălzit la 280—300° C, apoi intră într-o coloană de distilare (care lucrează la presiune atmosferică), unde se separă gazele, benzinele uşor volatile şi petrolul lampant. Reziduul vîscos al distilării se pompează într-un al doilea cuptor tubular, unde este încălzit, după care este introdus într-o a doua coloană de fracţionare, care de data aceasta lucrează sub vid. în această coloană distilează uleiurile industriale (motorina, uleiul de cilindru, uleiul de maşini ş.a.)j în urma acestei distilări, rămîn asfaltul, smoala, cocsul de petrol şi resturi anorganice. Aproape toate fracţiunile de ţiţei, afară de cele gazoase, se tratează suplimentar pentru a micşora sau elimina complet conţinutul în substanţe nedorite (cenuşă, compuşi cu sulf şi azot, substanţe care formează răşini sau polimeri). Aceasta se realizează cu ajutorul unor produşi chimici sau prin adaus de substanţe active (cărbune activ, silicagel, diatomit), care transformă chimic produsele nedorite sau Ie elimină fizic prin absorbţie. Numeroase fracţiuni de petrol se supun unor tratări suplimentare (adaus de aditivi) pentru a le conferi proprietăţile dorite. De exemplu, benzina trebuie să capete calităţi antidetonante, să devină uşor inflamabilă şi stabilă, iar uleiurile de maşini să devină slab colorate, inodore şi stabile la oxidare.

Drumul parcurs de titei

Prin distilarea ţiţeiului se separă fracţiuni care conţin mai puţini componenţi decît a avut produsul iniţial; totuşi benzina mai conţine, de exemplu, peste o sută de produse diferite. Din această cauză, distilarea corectă a ţiţeiului este o «artă» şi necesită o tehnologie avansată precum şi utilaje numeroase şi complicate. Deoarece ţiţeiul conţine şi substanţe corozive, coloanele pentru distilarea ţiţeiului sînt executate din oţel înnobilat, iar funcţionarea lor este aproape în întregime automatizată.

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>