Noi 142013
 
electroliza clorulilor alcaline

Este nevoie in primul rând să se ştie care sunt reactiile necesare pentru a genera o substanţă. Doar experimentand pot fi descoperite metodele optime de producere a substanţelor chimice.

“CEL MAI CUNOSCUT catalizator este cel utilizat la automobile. Se foloseşte pentru a diminua toxicitatea gazelor emanate şi a proteja astfel mediul ambiant. Catalizatorii sunt aplicaţi în mai multe sectoare ale industriei chimice. Aceştia
accelerează viteza de reacţie în cadrul unui număr mare de procese utilizate la scară industrială. însă nu intră în reacţie şi nu formează compuşi cu reactanţii. De obicei, reactiile nu se produc spontan, ci doar după intervenţia energiei, pentru a atinge energia de activare. Catalizatorii reduc energia de activare, iar nivelul de energie al stării de tranziţie este mult mai scăzut Produsul final este însoţit de un consum redus de energie.”

La sfârşitul sec. XVIII Academia Franceză a oferit un premiu în bani pentru elaborarea unei metode de producere a sodei cristalizate (carbonat de sodiu) utilizând sarea de bucătărie (clorura de sodiu). Soda cristalizată era folosită in cantităţi mari ca detergent şi la producerea sticlei. Procedeul propus câţiva ani mai târziu de Nicolas Leblanc a marcat începutul industriei chimice moderne. Fabricile de sodă şi-au mărit enorm capacitatea de producţie. Preţul sodei cristalizate a scăzut câţiva ani mai târziu cu până la o noime din costul anterior procedeului elaboratde Leblanc.

Nicolas Leblanc a marcatînceputul industriei chimice moderne. Fabricile de sodă şi-au mărit enorm capacitatea de producţie. Preţul sodei cristalizate a scăzut câţiva ani mai târziu cu până la o noime din costul anterior procedeului elaboratde Leblanc.

Reducerea costurilor şi a pagubelor ecologice
Deşeurile provenite din producerea sodei conform procedeului Leblanc erau dăunătoare pentru sănătatea oamenilorşi pentru mediulînconjurător. Din această cauză procedeul lui Leblanc afostînlocuit. Preocuparea pentru mediulînconjurător reprezintă un motiv important pentru implementarea de noi metode de producere a substanţelor chimice. Soda cristalizată a fost folosită initial şi în producerea sodei caustice (hidroxidul de sodiu).
Astăzi se utilizează în întreaga lume cantităţi uriaşe de sodă caustică, în jur de 60 de milioane de tone anual. Soda caustică se obţine prin electroliza clorurii de sodiu. Conform acestei metode clorura de sodiu este dizolvată în apă pentru a obţine ioni de clor cu sarcină negativă şi ioni de sodiu cu sarcină pozitivă. lonii de clor se mişcă în apă spre o tijă de grafitîncărcată pozitiv şi conectată la o sursă directă de curent electric. Clorul se formează în momentul în care ionii de clorîşi transferă electronii spre tija încărcată pozitiv, care se numeşte anod. Alimentarea de la reţea împinge electronii de la anod spre o folie de oţel cu sarcină negativă numită catod. Electronii (E) sunt transferaţi în moleculele de apă (H20), astfel încât ionii de hidrogen (H2) şi de hidroxid (OH) să se formeze potrivit ecuaţiei: 2 H2O + 2 e–> 2 OH + H2 Soda caustică (hidroxid de sodiu în apă) este alcătuită din ioni de hidroxid şi ioni de sodiu. Dificultatea tehnologică rezidă în produşii de hidrogen de la catod, care trebuie separaţi de clorul de la anod pentru a evita reacţii adverse nedorite. Acest proces se numeşte electroliza alcalină a clorului şi a cunoscutîmbunătăţiri de-a lungul secolelor.

Producerea fierului şi a amoniacului
Fierul şi oţelul se produc de asemenea folosind o tehnologie dificilă şi complicată. Fierul a fost extras din minereul de fier în furnale încă din sec. XIV, însă abia în sec. XVIII, când cocsul era folosit pentru a lega oxigenul de minereurile de fier, a devenit un material important în epoca maşinăriilor şi a industriei. Şi acum se caută noi metode de producere a oţelului pentru a controla conţinutul de carbon din fier într-un mod cat mai eficient. O mare dificultate tehnică o prezintă şi producerea amoniacului, ale cărui derivate sunt utilizate la fabricarea fertilizatorilor şi explozibililor. Sinteza amoniului din hidrogen şi nitrogen (N2 + 3H2 -» 2NH ) a eşuat initial.

“REACTIILE DIN MICROREACTOARE oferă un produs mai bun decât cele care au loc in tuburi mari care se agită pentru a produce o reactie. In plus, integritatea procesului este mult mai ridicată, fiind mai bine controlată. Productivitatea industriei chimice poate fi de asemenea sporită, prin utilizarea din ce in ce mai frecventă a microreactoarelor.”

La începutul sec. XX, după nenumărate încercări, chimistul german Fritz Haber a demonstrat că producţia amoniacului putea fi majorată dacă reacţia se producea sub presiune exterioară. însă această reuşită necesită utilizarea unui catalizator special pentru a intensifica rata de reacţie.

Microreactorul este format din mai multe microcanale. Această structură permite amestecarea foarte eficientă a substanţelor aflate in reacpe.
Microreactorul este format din mai
multe microcanale. Această structură
permite amestecarea foarte eficientă
a substanţelor aflate in reacpe.

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>