Noi 172013
 
en logo

Cea mai mare parte din energia folosită în case, birouri şi fabrici este energie produsă în centrale electrice. In interiorul unei centrale care funcţionează pe bază de cărbune sau petrol, energia chimică stocată în combustibil se transformă în energie termică pe măsură ce arde combustibilul în cuptor.

Căldura este folosită pentru aducerea apei la punctul de fierbere şi producerea aburului, care acţionează turbinele conectate la generatoare de electricitate. Curentul electric ajunge la consumatori printr-o reţea de cabluri.
macheta unei centrale

turbina

Turbina este un dispozitiv acţionat de forţa unui lichid în mişcare sau de un gaz. Aceasta este alcătuită dintr-un grup de palete orientate la un anumit unghi, montate pe un ax. într-o centrală electrică, jeturile de abur de mare presiune împing paletele turbinei şi le fac să se învârtă cu mare viteză. Axul turbinei este conectat la un generator de curent electric. Pe măsură ce se învârte, axul acţionează un electromagnet din interiorul generatorului, producând astfel curent electric.

“Inginerul Charles Parsons (1854-1931) s-a născut la Londra, din părinţi irlandezi. Este cunoscut pentru inventarea turbinei cu abur, în 1884. Centralele electrice din toată lumea încă mai folosesc turbinele cu abur bazate pe proiectele lui Parsons. în 1897, vasul său, Turbini a, a devenit primul care folosea o turbină cu abur care să îi puna in mişcare elicele.”
Forme de energie alternativă
Energia care se produce fără a folosi în permanenţă resursele limitate ale Pământului se numeşte energie alternativă. Pe lângă combustibilii din biomasă, care produc fum şi alte gaze eliberate prin ardere, sursele de energie alternativă nu poluează, deoarece folosesc energia unor fenomene ale naturii precum vântul şi valurile. Pe măsură ce se epuizează resursele de combustibili fosili, omenirea va trebui să se bazeze din ce în ce mai mult pe sursele de energie alternativă.

Energia solară
Curentul electric produs din lumina soarelui se numeşte energie solară. Un „cuptor solar” foloseşte o suprafaţa întinsă de oglinzi care să concentreze lumina soarelui asupra apei. Prin fierbere, apa se transformă în abur, care acţionează turbinele şi generatoarele.
energie geotermalaEnergia geotermală
Sub scoarţa terestră, apa poate fi transformata in abur prin energia geotermală adică energia rocilor topite, incandescente. Prin săparea unui puţ, acest abur poate fi captat pentru a acţiona generatoarele. Curentul astfel produs se numeşte energie geotermală.

eolianaEnergia eoliană
O turbină eoliană este un turn înalt cu palete asemănătoare unei elice, care transformă energia cinetică a vântului în curent electric. Când bate vântul, paletele turbinei se rotesc şi acţionează un mic generator. Un grup de turbine formează o „fermă de vânt” sau fermă eoliană.

combustibili dihn biomasaCombustibilii din biomasă
Materialul vegetal se numeşte biomasă. Milioane de oameni din toată lumea ard turbă, lemn, bălegar şi alţi combustibili din biomasă pentru a-şi încălzi şi ilumina casele, dar şi pentru a-şi pregăti hrana. Prin arderea combustibililor din biomasă se eliberează energia chimică stocată în materia vegetală.

hidroelectricaEnergia hidroelectrică
O centrală hidroelectrică transformă energia cinetică a apelor curgătoare în curent electric. Centrala este amplasată lângă un baraj, la capătul unui bazin. In interiorul centralei, turbinele şi generatoarele sunt acţionate de apa care cade cu o forţă extraordinară din bazinul de deasupra.

energia valurilorEnergia valurilor
Turnurile precum cel de mai sus sunt amplasate în apele de coastă şi folosesc mişcările valurilor oceanice pentru a produce energie electrică. Pe măsură ce urcă şi se sting, valurile împing o coloană de aer din interiorul turnului în sus şi în jos. Mişcarea înainte şi înapoi a aerului acţionează o turbină, care, la rândul ei, transmite mişcarea unui generator.
energia mareelorEnergia mareelor
în timpul fluxului şi refluxului, cantităţi uriaşe de apă se deplasează în susul şi în josul estuarelor. Un baraj mareic este un baraj construit de-a latul unui estuar. Pe măsură ce trec fluxul şi refluxul, anumite cantităţi de apă trec prin tunelurile barajului. Fluxul mareic acţionează generatoarele încorporate în structura barajului.

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>