Noi 152013
 
poluare logo

Industria chimică comportă şi numeroase dezavantaje. Smogul şi apa poluată reprezintă efectele secundare ale producţiei de chimicale.

Până şi cei mai inveteraţi adepţi ai chimiei aplicate ar recunoaşte că fabricile de produse chimice prezintă un factor poluant. Se consideră că, pe măsură ce condiţiile de mediu de pe glob se vor schimba, neîncrederea noastră în aceste tehnici se va intensifica, ceea ce va face ca această situaţie să devină şi mai presantă.

Nori de gaz mortali
Au existat cazuri în care fabricile de produse chimice au luat foc sau au explodat, precum şi de accidente în timpul transportului de substanţe chimice.
Cea mai mare catastrofă a avut loc în 1984, când 30 de tone de izocianat de metil s-au scurs dintr-un rezervor de gaz în oraşul indian Bhopal. Norul de gaz a ucis cel puţin 1400 de oameni şi a rănit peste 100 000. Producţia de substanţe chimice prezintă efecte secundare negative în regiunile cu o economie prosperă, fără ca aceste accidente să aibă vreodată loc. Legislaţia ţărilor din Asia şi America de Sud privind desulfurizarea emisiilor de gaze nu este la fel de strictă precum e cea din Europa sau America de Nord.
 Smogul se formează atunci când emisiile de gaze provenite din industrie şi de la automobile nu poate penetra stratul atmosferic superior din cauza condiţiilor meteorologice. „Smogul de vară” ia naştere ca urmare a emisiilor de compuşi organici volatili la folosirea solvenţilor organici. Radiaţia solară face ca aceşti compuşi să reacţioneze cu oxidul de azot din gazele de eşapament, formând astfel ozon şi alte gaze poluante care afectează sistemul respirator, irită membranele mucoase şi provoacă afecţiuni circulatorii.

“EXISTĂ ZECE INDICII CARE DESCRIU MATERIALE CHIMICE PERICULOASE: expiozibil, extrem de inflamabil, inflamabil, foarte toxic, toxic, coroziv, iritant, nociv, capabil de oxidare, riscant din punct de vedere ecologic.”

Filtru biologic impotriva mirosurilor neplăcute şi toxice din lacul argintiu format in urma deversărilor de reziduuri de la o fabrică producătoare de pelicule foto.
Filtru biologic impotriva mirosurilor neplăcuteşi toxice din lacul argintiu format in urmadeversărilor de reziduuri de la o fabrică producătoare de pelicule foto.

Smogul se formează atunci când emisiile de gaze provenite din industrie şi de la automobile nu poate penetra stratul atmosferic superior din cauza condiţiilor meteorologice. „Smogul de vară” ia naştere ca urmare a emisiilor de compuşi organici volatili la folosirea solvenţilor organici. Radiaţia solară face ca aceşti compuşi să reacţioneze cu oxidul de azot din gazele de eşapament, formând astfel ozon şi alte gaze poluante care afectează sistemul respirator, irită membranele mucoase şi provoacă afecţiuni circulatorii.

Urmări grave pe termen lung
Poluarea mediului ambiant constituie o preocupare majoră, mai ales dacă aceasta nu este sesizată la timp şi nu sunt luate măsuri imediate. In asemenea circumstanţe, orice contramăsuri reprezintă încercări întârziate de a remedia situaţia existentă. Problemele ecologice care intră în această categorie sunt găurile în stratul de ozon, provocate de clorofluorcarburi, afectarea pădurilor ca urmare a ploilor acide şi poluarea mediului la nivel global, provocată de compuşi precum diclordifeniltricloretanul (DDT). Acest insecticid şi-a dovedit eficacitatea la mijlocul sec. XX, fiind un instrument eficient de combatere a ţânţarilor şi malariei. Mai târziu s-au constatat şi efectele lui adverse.

Intoxicare cu dioxine: Dioxinele se formează în urma arderii gunoaielor, fabricării hârtiei, incendierii pădurilor şi din cauza camioanelor cu motor diesel. Acestea se răspândesc foarte repedeîn mediul ambiant, ajungând în cantităţi mici şi în mâncare sau chiar în corpul uman. Dioxinele sunt extrem de toxice. în 1976, un nor de toxine care provenea de la fabrica de chimicale din apropierea oraşului Seveso a ucis nenumărate animale. Peste 200 de oameni au fost diagnosticaţi cu cloracnee. Dioxina este un termen ce însumează în jur de 210 compuşi cu structuri chimice similare, cu grade de toxicitate variabile.

! PROGRAMUL de Abordare Strategică a Managementului International al Chimicalelor a fost adoptat recent de Programul O.N.U. pentru Mediu (UNEP). Acesta conţine instrucţiuni cu privire la reducerea pericolelor provocate de chimicalele care afectează sănătatea şi mediul înconjurător.

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>