Iun 042013
 
aerul conditionat
Instalaţiile de condiţionare a aerului au scopul să menţină în încăperi închise un regim agreabil bine determinat de temperatură, de umiditate, de mişcare şi puritate a aerului, indiferent de condiţiile meteorologice exterioare. Iarna se realizează, in general, temperaturi cuprinse intre 19 şi 23°C, iar vara între 20 şi 26°C, la o umiditate relativă cuprinsă între 35 şi 70%. Umiditatea relativă este raportul dintre cantitatea de vapori de apă efectiv prezenţi în aerul atmosferic şi cantitatea maxima de vapori de apă necesară pentru a satura atmosfera la aceeaşi temperatură.

Elementul principal al unei instalaţii de condiţionare a aerului este bateria de condiţionare. In acest agregat arc loc prepararea aerului. Aerul exterior este aspirat intr-un compartiment împreună cu o parte din aerul din încăperea climatizatăschema unei instalatii de curatire a aerului cu baterie centrala (aer de recirculate). Amestecul de aer proaspăt din exterior şi de aer de recircuiaţie (in proporţii stabilite) se realizează cu ajutorul unor clape de reglare. Bateria de condiţionare este prevăzută cu filtre pentru curăţirea aerului, constituite din plăci umplute cu vată de sticlă, care reţin praful conţinut în aer. După filtrare, în baterie mai au loc procese de preîncălzire, răcire, umidificare şi încălzire suplimentară, funcţie de caracteristicile aerului tratat şi ale parametrilor stabiliţi. Procesele de incălzire şi de răcire au loc la trecerea aerului prin bateriile de încălzire sau de răcire—schimbătoare de căldură, formate din ţevi cu aripioare prin care trece un fluid de încălzire (abur sau apă caldă) sau de răcire (apă rece. amoniac etc.). Cu cît aerul are o temperatură mai ridicată, cu atît poate să conţină o cantitate mai mare de vapori de apă. Dacă aerul cu un anumit conţinui de vapori de apă se răceşte, apa se condensează în picături mici (acest fenomen se poate observa şi in natură cand, la o coborîre mai mare a temperaturii, se produce ceaţă).
In bateria de răcire a agregatului are loc uscarea aerului (dezumidificare); apa este separată prin condensare şi se adună în părţile mai reci ale bateriei. Temperatura şi umiditatea aerului răcit sînt determinate de temperatura condensorului de răcire a bateriei. Aerul rece uscat se amestecă cu aerul cald, trecut prin bateria de preîncălzire, în compartimentul de amestecare, sub controlul unor aparate de măsurat şi de reglare.Reglarea parametrilor (temperatură şi umiditate) în instalaţiile de condiţionare se realizează cu ajutorul unor termostate care acţionează asupra bateriilor de încălzire şi de răcire, modificand în acest fel temperatura aerului, şi al unor higrostate care reglează bateriile de răcire şi instalatia de umidificare, menţinand umiditatea aerului în limitele dorite.

schema unor instalatii de conditionare pentru producerea separata de aer rece si caldIn cazul în care se realizează temperatura dorită a aerului, dar, datorită uscării puternice a aerului rece, umiditatea aerului devine prea scăzută, se face o umidificare a aerului cu ajutorul unor duze, care pulverizează în circuitul de aer picături fine de apă, pînă la obţinerea umidităţii dorite. Deoarece în acest proces de umidificare temperatura aerului scade, acesta este trecut printr-o baterie de încălzire suplimentară pentru a-i menţine temperatura la valoarea dorită. Aerul condiţionat este aspirat de un ventilator şi refulat printr-o reţea de canale de distribuire a aerului în încăpere. Prin introducerea continuă de aer în încăpere se realizează o uşoară suprapresiune, care permite ca aerul uzat să fie evacuat din incăpere. Distribuirea (introducerea şi evacuarea) aerului in şi din încăperi trebuie să se realizeze continuu, fără curenţi de aer şi fără zgomot. Aerul evacuat urmează două circuite: al aerului de recirculaţie, care este trimis în compartimentul de amestecare, şi al aerului uzat, care este evacuat în atmosferă. In majoritatea instalaţiilor de condiţionare, cantitatea principală de aer este recirculată.
In afara instalaţiei de condiţionare descrisă se întalnesc şi alte tipuri constructive care au în vedere obţinerea unei reglări mai bune sau care ţin seama de condiţiile locale ale diferitelor părţi ale clădirii. Astfel se poate împărţi, de exemplu, circuitul de aer preparat înainte de bateria de încălzire suplimentară în două circuite: un circuit de aer încălzit şi un circuit de aer răcit Amestecul de aer rece cu aer cald se realizează în fiecare încăpere în funcţie de temperatura dorită

 

 

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>