Ian 082013
 
principiile fizicii

Cercetările ştiinţifice din domeniul fizicii au generat inovaţii-cheie, indispensabile tehnologiilor moderne. Abordarea interdisciplinară a ştiinţei a condus la apariţia unor noi domenii de cercetare, precum chimie-fizică, biofizică, fizică atomică, fizică moleculară, fizica plasmei etc. Elaborarea unei teorii universale care să includă toate teoriile existente a rămas un vis grandios, deocamdată inaccesibil fizicienilor.

 

Informatii esentiale:

FILOZOFII (din antichitate până la Descartes) s-au ocupat de studiul naturii, elaborând teorii despre lumea materială.

REGULARITATEA proceselor fizice permite prezicerea lor.

TOATE APUCATIILE TEHNICE, de la scripeţi la fisiunea nucleară, s-au bazat pe legile fizicii.

FORMULAREA unei teorii universale este un nou obiectiv al fizicienilor.

Fizica se ocupă cu observarea şi descrierea fenomenelor naturii anorganice.

MECANICA

Multe legi ale mecanicii au fost aplicate inainte de a fi  formulate stiintific. Studii riguroase sunt efectuate astăzi in multe alte domenii noi, de exemplu fizica materiei condensate.

Mecanica studiază mişcarea obiectelor şi forţele care acţionează asupra acestora. Printrefactorii luaţi în considerare se numără viteza şi acceleraţia, greutatea şi forţa, impulsul şi energia. Mecanica studiază, de asemenea, mişcarea periodică a planetelor, mişcarea pendulului şi comportamentul undelor în materie. Printre dispozitivele construite conform legilor mecanicii sunt pârghiile, arcurile, giroscoapele, roţile dinţate, scripeţii şi penduiele.

Mecanica newtoniană
Bazele mecanicii au fost puse de Isaac Newton (1643-1727). El a descoperit relaţia dintre forţă, acceleraţie şi masă şi tot el a definit viteza (v) ca distanţa (x) parcursă într-un anumit interval de timp (t): (v = Ax/At). Acceleraţia (a) indică variaţia vitezei într-o unitate de timp: (a = Av/At). 0 forţă (F) trebuie aplicată unui obiect aflat în repaus pentru a-i conferi o viteză într-un anumit interval de timp. Acceleraţia depindeînsă de masa obiectului; cu cat obiectul este mai greu, cu atât forţa care trebuie aplicată pentru a-i imprima acceleraţia trebuie să fie mai mare. Rezistenţa cu care obiectul se opune acceleraţiei se numeşte inerţie.

Sistemele complexe
Mai complexe decât mişcarea rectilinie sunt mişcarea circulară şi altetipuri de mişcări periodice. Calculele vor fi mult mai complexe atunci când condiţiile nu sunt ideale, pentru că va trebui să se ţină cont şi de frecare (de exemplu, rezistenţa aerodinamică). Mişcarea de rotaţie a obiectelortridimensionale, precum e giroscopul, este de asemenea foarte complicată.

Energia mecanica
Energia ocupă un loc foarte important (p. 170) în multe domenii din ştiinţă şi tehnologie. în mecanica, energia reprezintă capacitatea unui sistem fizic de a efectua un lucru mecanic (W). în cazul în care corpul posedă energie, el este capabil să efectueze un lucru mecanic transmiţând energia altui corp. Dacă un litru de apă cu masa de 1 kilogram este ridicat la 1 metru înălţime într-o secundă, apei i se transmit circa 10 jouli de energie în timp ce se generează o putere de 20 waţi. Această energie este creată sub forma de energie potenţială sau acumulată, care la rândul ei, de exemplu, poate fi transformată în energie cinetică, turnând apa pe paletele unei roţi, şi apoi în energie electrică folosind un generator.

o pana si o bila in vid

In vid, fără rezistenţa aerului, o panâcade cu aceeaşi viteza ca şi o bilă
de plumb. Forţa gravitaţională estedirect proporţională cu masa.

CONSERVAREA impulsului poate fi observată cu o serie de pendule, aşezate unul lângă celălalt. Impulsul se defineşte ca fiind produsul dintre viteză şi masă. Dacă este ridicată o singură bilă şi lăsată apoi să cadă, ea se loveşte de cea de alături şi comunică impulsul acesteia, care la rândul ei îl transmite bilei adiacente şi aşa mai departe. Bila de la celălalt capăt se mişcă în aceeaşi direcţie şi cu aceeaşi viteză ca prima. Faptul că bilele au aceeaşi masăse demonstrează ridicând două bile la un capăt şi observând că la celălalt capăt se vor legăna, simultan, alte două bile.
pendulele in serie

Pendulele in serie sunt o cunoscută jucărie de birou care demonstrează legile fizicii.

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>