Aug 252013
 

Download:

SR EN ISO 3834-1-2006

SR EN ISO 3834-2-2006

SR EN ISO 3834-3-2006

SR EN ISO 3834-4-2006

SR EN ISO 3834-5-2006

Partea 3: Cerinţe de calitate normale

Preambul naţional
Acest standard reprezintă traducerea versiunii în limba engleză a standardului european EN ISO 3834-3:2005.
Standardul înlocuieşte SR EN 729-3:1996.
Standardul defineşte cerinţele de calitate normale la sudarea prin topire a materialelor metalice atât în ateliere cât şi pe şantierele de montaj.

Acest standard reprezintă versiunea română a standardului european EN ISO 3834-3:2005. Standardul a fost tradus de ASRO, are acelaşi statut ca şi versiunile oficiale şi a fost publicat cu permisiunea CEN.
acest standard european a fost adoptat de CEN la 28 octombrie 2005.
Membrii CEN au obligaţia să respecte Regulamentul Intern CEN/CENELEC care stipulează condiţiile în care acestui standard european i se atribuie statutul de standard naţional, fără nici o modificare.
Listele actualizate şi referinţele bibliografice referitoare la aceste standarde naţionale pot fi obţinute pe bază de cerere de la Secretariatul Central sau orice membru CEN.
Acest standard european există în trei versiuni oficiale (engleză, franceză, germană). O versiunea în oricare altă limbă, realizată prin traducerea sub responsabilitatea unui membru CEN, în iimba sa naţională şi notificată la Secretariatul Central, are acelaşi statut ca şi versiunile oficiale.

Cuprins
Preambul
1    Domeniu de aplicare
2    Referinţe normative
3    Termeni şi definiţii
4    Utilizarea acestei părţi a ISO 3834
5    Analiza cerinţelor şi analiza tehnică
6    Subcontractare
7    Personal pentru sudare
8    Personal pentru inspecţie şt încercări
9    Utilaje
10    Sudare şi activităţi conexe
11    Depozitarea şi manipularea materialelor consumabile pentru sudare
12    Depozitarea materialelor de bază
13    Tratament termic după sudare
14    Inspecţii şi încercări
15    Neconformităţi şi acţiuni corective
16    Etalonarea şi validarea echipamentelor pentru măsurări, inspecţii şi încercări

17    Identificare şi trasabilitate
18    înregistrări referitoare la calitate

Preambul
Acest document (EN ISO 3834-3:2005) a fost elaborat de comitetul tehnic ISO/TC 44 „Sudare şi procedee conexe” în colaborare cu comitetul tehnic CEN/TC 121 „Sudare” al cărui secretariat este deţinut de DIN.
Acest standard european trebuie să primească statutul de standard naţional fie prin publicarea unui text identic, fie prin ratificare, cel târziu până in iunie 2006, iar toate standardele naţionale contradictorii trebuie anulate cel târziu până în iunie 2006.
Acest document înlocuieşte EN 729-3:1994.
Conform Regulamentului Intern CEN/CENELEC, organismele de standardizare naţionale din următoarele ţări sunt obligate să pună în aplicare acest standard european: Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Elveţia, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Republica Cehă, Slovacia, Slovenia, Spania , Suedia şi Ungaria.

Declaraţie de ratificare
Textul standardului internaţional ISO 3834-3:2005 a fost aprobat de CEN ca EN ISO 3834-3:2005 fără nici o modificare.

1    Domeniu de aplicare
Această parte a ISO 3834 defineşte cerinţele de calitate normale la sudarea prin topire a materialelor metalice atât în ateliere cât şi pe şantiere de montaj.

2    Referinţe normative
Următoarele documente de referinţă sunt indispensabile pentru aplicarea acestui document. Pentru referinţele datate se aplică numai ediţia citată. Pentru referinţele nedatate se aplică ultima ediţie a documentului {inclusiv eventualele amendamente)
ISO 3834-1, Quality requirements for fusion welding of metallic materials – Part 1: Criteria for the selection of the appropriate level of quality requirements
ISO 3834-5: 2005, Quality requirements for fusion welding of metallic materials – Part 5: Documents with which it is necessary to conform to claim conformity to the quality requirements of ISQ 3834 – 2, ISO 3834-3 or ISO 3834-4.

3    Termeni şi definiţii
Pentru scopul acestui document se aplică termenii şi definiţiile din ISO 3834-1.

4    Utilizarea acestei părţi a ISO 3834
Pentru o informare generală privind prezenta parte a ISO 3834, trebuie utilizat ISO 3834-1.Pentru a satisface cerinţele de calitate din această parte a ISO 3834, trebuie verificată conformitatea cu documentele relevante citate în ISO 3834-5.în anumite situaţii, de exemplu când fabricaţia este mai potrivită cu ISO 3834-4 sau când anumite operaţii, de exemplu tratamentele termice, nu sunt efectuate, cerinţele detaliate în această parte a ISO 3834, pot fi amendate sau eliminate în mod selectiv.Altfel, cerinţele conţinute în această parte a ISO 3834 trebuie adoptate în totalitate.

5    Analiza cerinţelor şi analiza tehnică
5.1 Generalităţi
Producătorul trebuie să analizeze cerinţele contractuale şi orice alte cerinţe, împreună cu orice date tehnice furnizate de cumpărător sau datele interne cana construcţia este proiectată de producător. Producătorul trebuie să stabilească dacă toate informaţiile necesare pentru efectuarea operaţiilor de fabricare sunt complete şi disponibile înainte de începerea lucrării. Producătorul trebuie să-şi afirme capabilitatea de a îndeplini toate cerinţele şi trebuie să asigure planificarea adecvată a tuturor activităţilor referitoare la calitate.
Analiza cerinţelor este realizată de producător pentru a verifica dacă conţinutul lucrărilor se încadrează în capabilitatea sa de realizare, dacă sunt disponibile suficiente resurse pentru a respecta termenele de iivrare şi dacă documentaţia este clară şi fără ambiguităţi. Producătorul trebuie să se asigure că sunt identificate orice diferenţe între contract şi datele anterioare ale ofertei şi că este informat cumpărătorul de toate modificările ce pot rezulta, privind programul, costul sau condiţiile tehnice.
Menţiunile de la 5.2 sunt de obicei examinate în momentul analizei cerinţelor sau înaintea acestei analize. Menţiunile de la 5.3 reprezintă normal o parte a analizei tehnice şi sunt examinate în cursul fazei iniţiale a planificării.
Când nu există contract, de exemplu, în cazul producţiei pe stoc, este necesar ca producătorul să ia în considerare cerinţele de la 5.2 atunci când se realizează analiza tehnică (a se vedea 5.3)

5.2    Analiza cerinţelor
Aspectele de luat în considerare cuprind următoarele:
a)    standardul de produs care se utilizează, împreună cu orice alte cerinţe suplimentare;
b)    cerinţele legale şi de reglementare;
c)    orice cerinţă adiţională stabilită de producător;
d)    capabilitatea producătorului de a satisface cerinţele prescrise.

5.3    Analiza tehnică
Cerinţele tehnice de luat în considerare cuprind următoarele:
a)    specificaţia materialului(elor) de bază şi caracteristicile îmbinărilor sudate;
b)    cerinţele de calitate şi de acceptare a sudurilor;
c)    amplasarea, accesibilitatea şi secvenţa sudurilor, inclusiv accesibilitatea pentru inspecţii şi examinări nedistructive;
d)    specificaţiile procedurilor de sudare, procedurilor de examinare nedistructivă şi procedurilor de tratament termic;
e)    abordarea care trebuie utilizată pentru calificarea procedurilor de sudare;
f)    calificarea personalului;
g)    alegerea, identificarea şi/sau trasabilitatea (de exemplu pentru materiale, suduri);
h)    dispoziţiile privind controlul calităţii, incluzând orice implicare a unui organism de inspecţie independent;
i)    inspecţii şi încercări;
j) subcontractare;
k) tratament termic după sudare;
I) alte cerinţe pentru sudare, de exemplu încercări pe loturi de materiale pentru sudare, conţinutul de ferită al metalului depus. îmbătrânirea, conţinutul de hidrogen, suportul permanent la rădăcină, utiiizarea ciocănirii. starea suprafeţei, profilul sudurii;
m) utilizarea unor metode speciale (de exemplu pentru obţinerea unei pătrunderi complete fără suport la sudarea dintr-o singură parte);
n) dimensiunile şi detaliile pregătirii îmbinării şi ale sudurii finale;
o) sudurile care se efectuează în atelier sau în altă parte;
p) condiţiile de mediu relevante pentru aplicarea procedeului (de exemplu, condiţiile cu o temperatură ambiantă foarte scăzută sau orice necesitate de a prevedea o protecţie faţă de condiţii climatice adverse);
q) tratarea neconformitâţilor.

6    Subcontracted

Atunci când un producător intenţionează să utilizeze servicii sau activităţi subcontractate (de exemplu, sudare, inspecţii, examinări nedistructive, tratamente termice), trebuie să comunice subcontractantului toate informaţiile necesare pentru a permite satisfacerea cerinţelor aplicabile. Subcontractantul trebuie să furnizeze toate înregistrările şi documentele privind lucrările sale, pe care ar putea să le specifice producătorul.

Orice subcontractant trebuie să lucreze la dispoziţia şi sub responsabilitatea producătorului şi trebuie să îndeplinească integral cerinţele relevante ale acestei părţi a ISO 3834. Producătorul trebuie să se asigure că subcontractantul poate îndeplini cerinţele de calitate specificate.

Informaţiile care trebuie furnizate subcontractantului de către producător trebuie să includă toate datele relevante din analiza cerinţelor (a se vedea 5.2) şi din analiza tehnică (a se vedea 5.3). Pot fi specificate cerinţe suplimentare dacă este necesară asigurarea că subcontractantul satisface cerinţele tehnice.

7    Personal pentru sudare

7.1    Generalităţi

Producătorul trebuie să aibă ia dispoziţia sa personal suficient şi competent pentru planificarea, realizarea şi supravegherea producţiei prin sudare conform cerinţelor specificate.

7.2    Sudori şi operatori sudori

Sudorii şi operatorii sudori trebuie să fie calificaţi printr-o examinare corespunzătoare.

Documentele ISO cu care se cere conformitatea pentru a fi satisfăcute cerinţele de calitate sunt specificate în ISO 3834-5:2005, tabelul 1, pentru sudarea cu arc electric, sudarea cu fascicul de electroni, sudarea cu laser şi sudarea cu gaz şi în ISO 3834-5:2005, tabelul 10, pentru alte procedee de sudare prin topire.
7.3    Personal pentru coordonarea sudării
Producătorul trebuie să aibă la dispoziţia sa personal corespunzător pentru coordonarea sudării. Astfel de persoane care au responsabilitate pentru activităţi referitoare la calitate trebuie să aibă suficientă autoritate pentru a lua orice măsură care se impune. Sarcinile şi responsabilităţile acestor persoane trebuie să fie clar definite.
Documentele ISO cu care se cere conformitatea pentru a fi satisfăcute cerinţele de calitate sunt specificate în ISO 3834-5:2005, tabelul 2, pentru sudarea cu arc electric, sudarea cu fascicul de electroni, sudarea cu iaser şi sudarea cu gaz şi in iSO 3834-5:2005, tabelul iu, pentru alte procedee de sudare prin topire.

8    Personal pentru inspecţii şi încercări
8.1    Generalităţi
Producătorul trebuie să aibă la dispoziţia sa personal suficient şi competent pentru planificarea, realizarea şi supervizarea inspecţiilor şi încercărilor producţiei prin sudare, conform cerinţelor specificate.

8.2    Personal pentru examinări nedistructive
Personalul pentru examinări nedistructive trebuie să fie calificat. O examinare de calificare în cazul examinării vizuale poate să nu fie cerută. Când examinarea de calificare nu este cerută, competenţa trebuie verificată de producător.
Documentele ISO cu care se cere conformitatea pentru a fi satisfăcute cerinţele de calitate sunt specificate în ISO 3834-5:2005, tabelul 3, pentru sudarea cu arc electric, sudarea cu fascicul de electroni, sudarea cu laser şi sudarea cu gaz şi în ISO 3834-5:2005, tabelul 10, pentru alte procedee de sudare prin topire.

9 Utilaje
9.1    Utilaje pentru producţie şi încercări
Următoarele utilaje trebuie să fie disponibile, dacă este necesar: surse de curent pentru sudare şi alte maşini;
instalaţii pentru pregătirea pieselor de îmbinat şi pentru tăiere, inclusiv tăiere termică; instalaţii pentru preîncălzire şi tratament termic după sudare, inclusiv indicator de temperatură; dispozitive de strângere şi de fixare;
maşini de ridicat şi echipamente pentru manipulare utilizate pentru producţia prin sudare;
echipament individual de protecţie a personalului precum şi alte echipamente de securitate, asociate direct cu sudarea;
cuptoare, etuve portabile etc, utilizate pentru tratamentul materialelor consumabile pentru sudare;
dotări pentru curăţare;
dotări pentru încercări distructive şi examinări nedistructive.

9.2    Descrierea utilajelor
Producătorul trebuie să aibă o listă actualizată cu utilajele esenţiale utilizate pentru producţia prin sudare. Această listă trebuie să identifice elementele importante ale utilajului, esenţiale pentru o evaluare a capacităţii şi capabilităţii unui atelier. Aceasta include, de exemplu:
capacitatea maximă a maşini(lor) de ridicat;
dimensiunile componentelor pe care atelierul este apt să ie manipuleze;
capabilitatea echipamentului pentru sudare mecanizată sau automatizată;
dimensiunile şi temperatura maximă ale cuptoarelor pentru tratament termic după sudare;
capacităţile utilajelor de roluire, îndoire şi tăiere.
Alte uiiiaje necesită să fie specificate numai prin aproximarea numărului total care acoperă fiecare tip general (de exemplu numărul total de surse de curent pentru sudare pentru diferite procedee de sudare).

9.3    Aptitudinea şi mentenanţa utilajului
Utilajul trebuie să fie adecvat pentru aplicaţia respectivă şi întreţinut corespunzător. Se recomandă efectuarea de înregistrări de mentenanţă

10 Sudare şi activităţi conexe
10.1    Planificarea producţiei
Producătorul trebuie să realizeze o planificare adecvată a producţiei.
Această planificare trebuie să includă cel puţin:
specificarea succesiunii în care trebuie să fie executată construcţia (de exemplu ca părţi componente sau subansambluri şi ordinea în care se va desfăşura asamblarea finală);
identificarea procedeelor individuale cerute la realizarea construcţiei;
referirea la specificaţiile corespunzătoare ale procedurilor pentru sudare şi pentru procedee conexe;
- ordinea în care trebuie executate sudurile, dacă se cere;
specificaţia pentru inspecţii şi încercări, incluzând implicarea oricărui organism independent de inspecţie;
condiţii de mediu (de exemplu protecţia la vânt şi ploaie); identificarea pe loturi, componente sau piese, după caz; alocarea de personal calificat; dispoziţii pentru orice încercare în producţie.

10.2    Specificaţia procedurii de sudare
Producătorul trebuie să elaboreze specificaţia(ile) procedurilor de sudare şi trebuie să se asigure că acestea sunt utilizate corect în producţie.
Documentele ISO cu care se cere conformitatea pentru a fi satisfăcute cerinţele de calitate sunt specificate în ISO 3834-5 2005, tabelul 5, pentru sudarea cu arc electric, sudarea cu fascicul de electroni, sudarea cu laser şi sudarea cu gaz şi in ISO 3834-5:2005, tabelul 10, pentru alte procedee de sudare prin topire.

10.3    Calificarea procedurii de sudare
Procedurile de sudare trebuie să fie calificate înaintea de începerea producţiei. Metoda de calificare trebuie să fie în conformitate cu standardele de produs relevante sau cu dispoziţiile definite în specificaţii.
Documentele ISO cu care se cere conformitatea pentru a fi satisfăcute cerinţele de calitate sunt specificate în ISO 3834-5:2005, tabelul 5, pentru sudarea cu arc electric, sudarea cu fascicul de electroni, sudarea cu laser şi sudarea cu gaz şi în ISO 3834-5:2005, tabelul 10, pentru alte procedee de sudare prin topire.
NOTĂ – Calificarea altor proceduri poate fi cerută în standardele de produs relevante şi/sau specificaţie(ii).

10.4    Instrucţiuni de lucru
Producătorul poate utiliza direct specificaţia procedurii de sudare pentru a furniza instrucţiuni de lucru. Ca alternativă, pot fi utilizate instrucţiuni de lucru specifice. Astfel de instrucţiuni de lucru specifice trebuie să fie elaborate plecând de la procedura de sudare calificată şi nu necesită calificare separată.

11    Depozitarea şi manipularea materialelor consumabile pentru sudare
Producătorul trebuie să elaboreze şi să aplice proceduri pentru depozitarea, manipularea, identificarea şi utilizarea materialelor consumabile pentru sudare, prin care să se evite umezirea, oxidarea, deteriorarea etc. Procedurile trebuie să fie în concordanţă cu recomandările furnizorului.

12    Depozitarea materialelor de bază
Depozitarea trebuie făcută astfel încât materialele, inclusiv materialele furnizate de client, să nu fie influenţate defavorabil, identificarea trebuie menţinută în timpul depozitării.

13    Tratament termic după sudare
Producătorul trebuie să fie complet responsabil pentru specificarea şi efectuarea oricărui tratament termic după sudare. Procedura trebuie să fie compatibilă cu materialul de bază, îmbinarea sudată, construcţia etc şi în conformitate cu standardul de produs şi/sau cerinţele specificate. în timpul procesului trebuie făcută o înregistrare a tratamentului termic. înregistrarea trebuie să demonstreze că a fost respectată specificaţia.
Documentele ISO cu care se cere conformitatea pentru a fi satisfăcute cerinţele de calitate se specifică în ISO 3834-5:2005, tabelul 6, pentru sudarea cu arc electric, sudarea cu fascicul de electroni, sudarea cu laser şi sudarea cu gaz şi în ISO 3834-5:2005, tabelul 10, pentru alte procedee de sudare prin topire.

14    Inspecţii şi încercări
14.1    Generalităţi
Inspecţiile şi încercările aplicabile trebuie efectuate la punctele corespunzătoare în procesul de fabricaţie pentru a asigura conformitatea cu cerinţele contractuale. Localizarea şi frecvenţa unor astfel de inspecţii şi/sau încercări depind de contract şi/sau de standardul de produs, de procedeul de sudare şi de tipul construcţiei (a se vedea 5.2 şi 5.3)
NOTĂ – Producătorul poate efectua încercări suplimentare fără restricţii. înregistrarea unor astfel de încercări nu este cerută.

14.2    Inspecţii şi încercări înainte de sudare
înainte de începerea sudării trebuie verificate următoarele:
adecvarea şi validitatea certificatelor de calificare ale sudorilor şi operatorilor sudori;
adecvarea specificaţiei procedurii de sudare;
identitatea materialului de bază;
identitatea materialelor consumabile pentru sudare;
pregătirea îmbinării (de exemplu forma şi dimensiunile):
poziţionarea, fixarea şi prinderea provizorie;
orice cerinţe speciale din specificaţia procedurii de sudare (de exemplu prevenirea deformaţiilor);
adecvarea pentru sudare a condiţiilor de lucru, inclusiv a celor de mediu.

14.3    Inspecţii şi încercări în timpul sudării
în timpul sudării, la intervale adecvate sau prin supraveghere continuă, trebuie verificate următoarele:
parametrii de sudare esenţiali (de exemplu, intensitatea curentului de sudare, tensiunea arcului şi viteza de sudare);
temperatura de preîncălzire/între treceri:
curăţarea şi forma rândurilor şi straturilor metalului depus prin sudare; scobirea ia rădăcină; succesiunea trecerilor la sudare;
utilizarea şi manipularea corectă a materialelor consumabile pentru sudare; controlul deformaţiilor;
orice examinare intermediară (de exemplu verificarea dimensiunilor),
Documentele ISO cu care se cere conformitatea pentru a fi satisfăcute cerinţele de calitate sunt specificate în ISO 3834-5:2005, tabelul 7, pentru sudarea cu arc electric, sudarea cu fascicul de electroni, sudarea cu laser şi sudarea cu gaz şi în ISO 3834-5:2005, tabelul 10, pentru alte procedee de sudare prin topire.

14.4    inspecţii şi încercări după sudare
După sudare trebuie verificată conformitatea cu criteriile de acceptare: prin inspecţie vizuală; prin examinări nedistructive; prin încercări distructive; forma, geometria şi dimensiunile construcţiei;
rezultatele şi înregistrările operaţiilor după sudare (de exemplu tratamentul termic după sudare, îmbătrânirea).
Documentele ISO cu care se cere conformitatea pentru a fi satisfăcute cerinţele de calitate sunt specificate în ISO 3834-5:2005, tabelul 8, pentru sudarea cu arc electric, sudarea cu fascicul de electroni, sudarea cu laser şi sudarea cu gaz şi în ISO 3834-5:2005, tabelul 10, pentru alte procedee de sudare prin topire.

14.5    Siaaiui inspecţiilor şi incercarilor
Trebuie luate măsurile necesare pentru a indica stadiul inspecţiilor şi încercărilor construcţiei sudate, de exemplu prin marcarea piesei sau printr-o fişă de urmărire.

15 Neconform ităţi şi acţiuni corective
Trebuie implementate măsuri pentru controlul elementelor sau activităţilor care nu sunt în conformitate cu cerinţele specificate, pentru a preveni orice acceptare prin inadvertenţă. Când repararea şi/sau recondiţionarea este efectuată de către producător, descrierile procedurilor corespunzătoare trebuie să fie disponibile la toate punctele de lucru unde se efectuează reparaţii sau recondiţionări. După efectuarea reparaţiei, piesa trebuie reinspectată, încercată şi examinată în conformitate cu cerinţele iniţiale. De asemenea, trebuie luate măsuri pentru a se evita repetarea neconformităţilor.

16    Etalonarea şi validarea echipamentelor pentru măsurări, inspecţii şi încercări
Producătorul trebuie să-şi asume responsabilitatea pentru etalonarea sau validarea corespunzătoare a echipamentelor pentru măsurări, inspecţii şi încercări, dacă se cere.
Documentele ISO cu care se cere conformitatea pentru a fi satisfăcute cerinţele de calitate sunt specificate in ISO 3834-5:2005, tabelul 9, pentru sudarea cu arc electric, sudarea cu fascicul de electroni, sudarea cu laser şi sudarea cu gaz şi în ISO 3834-5:2005, tabelul 10, pentru alte procedee de sudare prin topire.

17    Identificare şi trasabilitate
Dacă se cere, identificarea şi trasabilitatea trebuie menţinute pe tot parcursul procesului de fabricaţie.
Dacă se cer, sistemele documentate pentru asigurarea identificării şi trasabilităţii operaţiilor de sudare trebuie să includă:
identificarea planurilor de producţie;
identificarea amplasării sudurilor în construcţie;
identificarea procedurilor şi a personalului de examinare nedistructivă;
identificarea materialelor consumabile pentru sudare (de exemplu tipul, marca, producătorul);
identificarea şi/sau trasabilitatea materialului de bază ( de exemplu tipul);
identificarea zonelor reparate;
trasabilitatea sudoriior şi operatorilor sudori la sudurile respective; trasabilitatea specificaţiilor procedurii de sudare la sudurile respective.

18    înregistrări referitoare la calitate
înregistrările referitoare la calitate trebuie să includă, când este necesar:: înregistrarea analizei/cerinţelor tehnice; documentele de inspecţie a materialelor;
documentele de inspecţie a materialelor consumabile pentru sudare;
specificaţiile procedurii de sudare:
înregistrările calificării procedurii de sudare (WPAR);
certificatele de calificare a sudorilor şi operatorilor sudori;
certificatele personalului de examinări nedistructive;
specificaţia şi înregistrarea procedurii de tratament termic;
proceduri şi rapoarte ale examinărilor nedistructive şi ale încercărilor distructive;
rapoarte de măsurări dimensionale;
înregistrări ale reparaţiilor şi rapoarte de neconformitate;
alte documente, dacă se cer.
înregistrările referitoare la calitate trebuie păstrate o perioadă de minimum cinci ani, în absenţa oricăror altor cerinţe specificate.

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>