Noi 142013
 
chimie logo

Noile substante se formeaza prin reactii chimice. Transformarea are ca urmare fie o creştere, fie o scădere de energie.

Purtaţi ochelari de protecţie, mănuşi şi ventilaţi încăperea. Aceste măsuri sunt necesare înainte de începerea unui experiment în care se combină zinc şi sulf. Dacă se agită 4 g de pulberede zinc cu 2 g de sulf într-un flacon uscat rezultă o compoziţie care, atinsă cu o sârmă incandescentă,

“Pulberile de aluminiu şi fier produc scântei la ardere, de aceea se dezvoltă căldura.”

provoacă flăcări şi fum alb. După răcire rămâne un amestec alb cenuşiu. S-a produs astfel o reacţie chimică în care s-a eliberat energie sub formă de căldură şi care se poate măsura cu ajutorul unui calorimetru. Asemenea reacţii se numesc exotermice. în cazul reacţiilor endo-

“Procesul de oxidare zilnic: Oxigenul din aerul umed reacponează cu fierul şi formează rugina.”

termice, energia este absorbită din atmosferă. Un exemplu de reacţie endotermică îl reprezintă fabricarea sodei caustice şi a clorului din sare prin electroliză. în cazul zincului şi al sulfului, amestecul trebuie încâlzit pentru a genera o reacţie. Cantitatea de energie necesară la începutul reacţiei se numeşte energie de activare.

Ecuaţii chimice
Reacţia dintre zinc (Zn) şi sulf (S) se poate descrie printr-o ecuaţiechimică: Zn + S - » Z nS în stânga săgeţii se află elementele reactante, iarîn dreapta săgeţii substanţa rezultată sau produsul de reacţie. Zincul reacţionează în acelaşi timp în aer cu oxigenul (02), dând naştere la dioxidul de zinc: 2 Zn + 02 – » Zn02 Coeficientul 2 indică numărul atomilor de zinc. Indicele inferior 2 indică o moleculă de oxigen intrată în reacţie, formată din doi atomi de oxigen, şi o moleculă de oxid de zinc care conţine doi atomi de oxigen. în loc să spunem că doi atomi de zinc reacţionează cu o moleculă de oxigen, putem calcula cantităţile fiecărei substante aplicând molecula- gram, unitate de măsură numită mol. Un mol este format din 6 x 10 la puterea 23 particule. Ecuaţia indică două molecule de atomi de zinc care reacţionează cu un mol de molecule de oxigen producând un mol de molecule de oxid de zinc. Masa molară a unei substante poate fi calculată pornind de la informaţiile din sistemu periodic al elementelor. Zincul are o masă molară de 65,4 g, iar oxigenul are o masă molară de 31,2 g.

Transferul de electroni
Reacţia prin care o substanţă se combină cu oxigenul se numeşte oxidare. Acesttermen are astăzi o semnificaţie mai extinsă. Fiecare particulă caretransferă electroni unei particule partenere de reacţie se va numi particulă oxidată.
De exemplu, zincul este oxidat în reacţie cu sulful. în acelaşi timp, fiecare particulă care captează electroni se reduce. Electronii sunt transferaţi, la fel ca în reacţia dintre zinc şi sulf. Aceasta este o reacţie de oxidare şi de reducere. Reacţiile
acido-bazice reprezintă un alt tip important de reacţie.

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>