Noi 112013
 
ultrasunete logo

Ultrasunetele sunt vibraţii elastice constand în variaţii de densitate ale diverselor medii (de exemplu aer), avînd frecvenţa situată deasupra pragului de audibilitate, deci superioară valorii de 20 000 Hz.

Pană în prezent, limita maximă atinsă de frecvenţa ultrasunetelor este de 10 000 000 Hz. Producerea vibraţiilor elastice de înaltă frecvenţă poate avea loc în urma unor fenomene fizice diferite. La baza construcţiei primelor surse de vibraţii ultrasonore a stat producerea sunetului în mod analog ca la instrumentele de suflat. Astfel, în cazul fluierului Galton,

fluierul Galton si schema unui generator magnrtostrictiv

fanta prin care este suflat aerul sub presiune şi vîrful (opus fantei) pot fi reglate micrometric. Un astfel de fluier permite producerea ultrasunetelor cu frecvenţe de pană la 30 000 Hz. Frecvenţe mai înalte se obţin prin alte fenomene, şi anume prin efect magnetostrictiv direct sau prin efect piezoelectric invers, care constau în modificarea dimensiunilor unor materiale aflate în camp magnetic sau, respectiv, în camp electric variabil. In figra de mai sus este reprezentată schema unui generator magnetostrictiv de ultrasunet. Construcţia acestuia se aseamănă cu aceea a unui transformator. Bobinajul său este astfel plasat, încat campul magnetic să fie închis în pachetul de tole. Cu un astfel de generator se pot produce ultrasunete cu frecvenţe de pînă la 200 000 Hz. Propagarea vibraţiilor în aer şi apă are loc în direcţie verticală şi în două sensuri (în sus şi în jos). Dacă se urmăreşte obţinerea unei propagări numai într-un singur sens, se acoperă o parte cu o pernă din cauciuc buretos, care acţionează ca un strat impermeabil pentru sunete. Frecvenţe mai înalte se obţin cu ajutorul unor materiale piezoelectrice. într-un generator piezoelectric, o placă rotundă din cuarţ hexagonal, este încastrată între două plăci, care, prin intermediul unor folii metalice subţiri, supun cele două suprafeţe circulare ale cuarţului unei tensiuni electrice alternative de înaltă frecvenţă. Vibraţiile corespunzătoare, datorate variaţiei grosimii plăcii de cuarţ produse prin efect piezoelectric invers, sunt transmise aerului dintr-o cameră de aer şi de acolo, prin intermediul unei membrane, către un mediu adiacent (de exemplu apă). Ultrasunetele sunt folosite în tehnică (pentru controlul nedistructiv al materialelor, pentru degazarea lichidelor, pentru sondaj prin ecou etc.) şi în medicină.

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>