Despre centrale electrice. Forme de energie

Despre centrale electrice. Forme de energie

Cea mai mare parte din energia folosită în case, birouri şi fabrici este energie produsă în centrale electrice. In interiorul unei centrale care funcţionează pe bază de cărbune sau petrol, energia chimică stocată în combustibil se transformă în energie termică pe măsură ce arde combustibilul în cuptor. Căldura este folosită pentru aducerea apei la punctul [...]

Transferul de energie, Energia potenţială, cinetică,  chimică, Puterea electrică, Randamentul

Transferul de energie, Energia potenţială, cinetică, chimică, Puterea electrică, Randamentul

Ne bazăm pe energia stocată în hrană pentru a ne menţine în viaţă şi pe energia captivă în combustibili pentru a ne conduce maşinile şi pentru a pune în mişcare industria. Energia este motorul acţiunilor, fie că este vorba despre deplasarea lucrurilor, despre încălzirea sau despre schimbarea lor în vreun fel. Energia există sub multe [...]

STUDIILE CHIMIŞTILOR - RETORTE ŞI CALCULATOARE

STUDIILE CHIMIŞTILOR – RETORTE ŞI CALCULATOARE

Cercetătorii continuă şi în prezent să sintetizeze noi materiale în laboratoare. Atribuţiile unui chimist profesionist sunt însă mult mai variate decât ne imaginăm. “Suntem înconjuraţi de chimicale şi acest lucru este confirmat de mirosul şi gustui de produse chimice din cotidian. Ştiinţa care studiază aceste substante, chimia, îşi are radacinile în lumea mistică a alchimiei. [...]

SUBSTANTELE CHIMICE - MATERIE ÎN SCHIMBARE

SUBSTANTELE CHIMICE – MATERIE ÎN SCHIMBARE

Noile substante se formeaza prin reactii chimice. Transformarea are ca urmare fie o creştere, fie o scădere de energie. Purtaţi ochelari de protecţie, mănuşi şi ventilaţi încăperea. Aceste măsuri sunt necesare înainte de începerea unui experiment în care se combină zinc şi sulf. Dacă se agită 4 g de pulberede zinc cu 2 g de [...]

SAREA DE BUCĂTĂRIE (NaCI) atinge punctul de topire la 801°C-PUTEREA LEGATURILOR CHIMICE

SAREA DE BUCĂTĂRIE (NaCI) atinge punctul de topire la 801°C-PUTEREA LEGATURILOR CHIMICE

Atunci când atomii intră în contact unii cu ceilalti, învelisurile de electroni interacţionează şi se formează o legătură chimică. Există legături covalente, ionice şi metalice. In anumite împrejurări atomii formeaza între ei anumite legături. De exemplu, când doi atomi de hidrogen sunt departe, ei nu exercită nici o forţă unul asupra celuilalt. Acest lucru se [...]

Principiu de tratare a apei potabile

Principiu de tratare a apei potabile

Apa potabilă, ca şi apa de alimentare necesară industriilor, trebuie tratată, adică trebuie supusă unor operaţii în urma cărora sunt îndepărtate suspensiile, substanţele dizolvate şi bacteriile pe care le conţine şi după caz i se reduce conţinutul în fier, în mangan şi aciditatea. Cea mai mare parte din suspensiile aflate în apă sunt reţinute în [...]

Ultrasunete. La ce folosesc. Principiu

Ultrasunete. La ce folosesc. Principiu

Ultrasunetele sunt vibraţii elastice constand în variaţii de densitate ale diverselor medii (de exemplu aer), avînd frecvenţa situată deasupra pragului de audibilitate, deci superioară valorii de 20 000 Hz. Pană în prezent, limita maximă atinsă de frecvenţa ultrasunetelor este de 10 000 000 Hz. Producerea vibraţiilor elastice de înaltă frecvenţă poate avea loc în urma [...]

Despre rezonanta si ecou

Despre rezonanta si ecou

Prin rezonanţă se înţelege oscilaţia simultană a unor elemente capabile să vibreze sub influenţa unor forţe externe relativ slabe care acţionează periodic şi a căror perioadă de oscilaţie corespunde cu aceea a fiecărui element. In stare de rezonanţă, elementele oscilante acumulează o cantitate de energie, care, în anumite împrejurări, poate fi atît de mare, încît [...]

Microscoapele electronice. Principiu de functionare. Schite

Microscoapele electronice. Principiu de functionare. Schite

Microscopul electronic este un instrument de cercetare asemănător microscopului optic; el dă imagini reale care pot fi fotografiate. Spre deosebire de microscopul optic cel electronic are în locul fasciculelor luminoase, fascicule electronice, iar în loc de lentile optice, lentile electronice (lentile electrice sau magnetice). Întrucat puterea de rezoluţie a microscopului optic este limitată de lungimea [...]

Aparate de proiectie. Principiu de functionare. Schite

Aparate de proiectie. Principiu de functionare. Schite

Aparatele de proiecţie funcţionează după acelaşi principiu ca şi camerele de luat vederi, însă, în timp ce la camera de luat vederi fasciculul de lumină porneşte de la subiect, trece prin obiectiv şi ajunge la film, pe care îl impresionează, la aparatul de proiecţie fasciculul de lumină trece prin imagine şi prin obiectiv către ecran. [...]