Despre noi

 

Trăim într-o epocă fără precedent în evoluţia ştiinţei şi tehnicii. Ritmul în care acestea se dezvoltă face ca, în medie, la opt-zece ani toate cunoştinţele dintr-un anumit domeniu, fie electronică, fie chimie cuantică, să se dubleze. Apare astfel evidentă imposibilitatea ca o persoană să îmbrăţişeze totalitatea cunoştinţelor umane. Un calcul relativ simplu arată că, la acest ritm, într-un singur deceniu — să spunem 1962—1972 — s-a produs mai multă ştiinţă decît în întreaga istorie a omenirii pînă în 1962!Omul contemporan trăieşte într-o ambianţă în care mediul natural este permanent completat cu creaţii tehnice. în acelaşi timp, mijloacele de comunicare în masă — televiziunea, radioul, cinematograful etc. — ne transmit în permanenţă un volum uriaş de informaţii evaluat la 11 000 000 de biţi pe secundă.
In aceste condiţii strîngerea şi organizarea informaţiei în lucrări de specialitate devine o necesitate, deoarece la fiecare pas omul este confruntat atît cu probleme de decizie, cît şi cu probleme tehnice cotidiene. Ce este cibernetica? Cum se realizează aselenizarea? Ce sînt calculatoarele? Cum funcţionează o rachetă cosmică? Ce înseamnă un motor cu explozie în patru timpi? Sînt întrebări curente. Desigur că pentru a le răspunde este necesar să cunoaştem atît noţiunile tehnice uzuale, cît şi principiile de bază ale unor aparate şi dispozitive integrate în ambianţa umană.
Ideea infiintarii site-ului www.informatiitehnice.com este de a oferi cititorului posibilitatea unei informări rapide şi accesibile.

 Acest site oferă cititorului o informare la zi asupra tehnicii mondiale şi asupra contribuţiei importante pe care savanţii români au adus-o la dezvoltarea tehnicii şi ştiinţei mondiale.

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>