Feb 022013
 
motor cu abur cu pistonMotorul cu abur cu piston, impropriu denumit maşină cu abur, utilizează energia furnizată de aburul de înaltă presiune. Energia pe care o eliberează aburul prin detentă poate fi folosită (prin transformare într-o mişcare de rotaţie) la acţionarea maşinilor.

Aburul de înaltă presiune este admis într-un cilindru în care se găseşte un piston. Aburul expandează în cilindru şi împinge pistonul, efectuînd astfel un lucru mecanic. Cînd pistonul ajunge la capătul cilindrului, respectiv la punctul mort sau de întoarcere, aburul destins se evacuează, iar aburul proaspăt este admis în partea opusă. Aburul proaspăt admis acum în compartimentul cilindrului opus celui în care s-a produs expandarea, acţionează asupra pistonului, deplasîndu-l înapoi spre punctul de pornire, devenit acum noul punct de întoarcere.

sertar

SERTAR PLAN

O astfel de maşină se numeşte cu dublu efect, deoarece aburul acţionează alternativ pe ambele feţe ale pistonului, în timp ce pe una dintre feţele pistonului se face admisia aburului, pe faţa opusă a pistonului se efectuează evacuarea aburului destins. Schimbarea direcţiei de acţionare a aburului, adică conducerea aburului proaspăt la faţa corespunzătoare a pistonului, precum şi evacuarea aburului destins, o efectuează un dispozitiv de distribuţie numit sertar (la unele tipuri, schimbarea de sens se face prin supape, ca la motorul cu ardere internă). Cel mai folosit tip de sertar este sertarul plan, care obturează alternativ fantele de admisie şi,respectiv, de evacuare a aburului, punînd succesiv fiecare dintre spaţiile de lucru ale cilindrului maşinii în legătură cu camerele de admisie şi de evacuare a aburului. Poziţiile succesive ale sertarului sînt corelate cu poziţiile corespunzătoare ale pistonului, astfel încît sertarul să se afle într-o poziţie care să permită ca pe o faţă a pistonului să se facă admisia aburului proaspăt, iar pe cealaltă faţă evacuarea aburului destins. Sertarul execută o mişcare de du-te-vino, fiind acţionat de un excentric calat la arborele cotit. Deplasarea sa se face în

Comanda cu sertar

Comanda cu sertar

sens invers cu a pistonului. La ieşirea din maşină, aburul evacuat se condensează într-un condensator. în unele cazuri, cum este la locomotivele cu abur, aburul este evacuat în atmosferă.

La maşinile compound, expansiunea se efectuează succesiv în mai mulţi cilindri, dispuşi cu axele paralele, în trepte succesive. La aceste maşini, pistoanele au, în general, aceeaşi cursă, fiind acţionate de acelaşi arbore cotit. Deoarece la scăderea presiunii volumul aburului se măreşte la destindere, în cazul unei maşini compound cu trei cilindri diametrul pistonului la treapta a doua (treapta presiunii medii) este mai mare dedt la prima treaptă (treapta presiunii înalte), iar la treapta a treia (treapta presiunii joase) este mai mare decît la treapta presiunii medii. Lucrul mecanic efectuat de piston se transmite la arborele motor prin intermediul unui mecanism bielă-manivelă articulat la un cap de cruce, care execută o mişcare de du-te-vino într-un ghidaj cu glisare. Tija pistonului este articulată solidar la capul de cruce, iar biela este articulată mobil la un cap de capul de cruce şi la celălalt cap la butonul manivelei sau la cotul arborelui motor.

Cînd pistonul şi capul de cruce execută mişcarea de du-te-vino, capul de cruce transmite această mişcare prin intermediul bielei arborelui cotit, producînd o rotire. Un volant montat pe un capăt al arborelui cotit, asigură o rotire uniformă, nesacadată.

Maşinile cu abur se folosesc la instalaţiile industriale mici şi medii (sub 1 000 CP) şi la instalaţiile stabile cu sarcini variabile mari, ca, de exemplu, la instalaţiile de ridicat (în mine), la acţionarea laminoarelor, la unele nave, la locomotivele cu abur etc. Energia conţinută în cărbune este valorificată numai 15—18%, chiar în maşinile cele mai perfecţionate.

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>