Aug 252013
 

Partea 4: cerinţe de calitate elementare

Preambul naţional
Acest standard reprezintă traducerea versiunii în limba engleză a standardului european EN ISO 3834-4:2005.
Standardul înlocuieşte SR EN 729-4:1996.
Standardul defineşte cerinţele de calitate elementare la sudarea prin topire a materialelor metalice atât în ateliere cât şi pe şantierele de montaj.
Membrii CEN au obligaţia să respecte Regulamentul Intern CEN/CENELEC care stipulează condiţiile în care acestui standard european i se atribuie statutul de standard naţional, fără nici o modificare.
Listele actualizate şi referinţele bibliografice referitoare la aceste standarde naţionale pot fi obţinute pe bază de cerere de la Secretariatul Central sau orice membru CEN.
Acest standard european există în trei versiuni oficiale (engleză, franceză, germană). O versiunea în oricare altă limbă, realizată prin traducerea sub responsabilitatea unui membru CEN, în limba sa naţională şi notificată la Secretariatul Central, are acelaşi siatut ca şi versiunile oficiale.
Cuprins
Preambul
1    Domeniu de aplicare
2    Referinţe normative
3    Termeni şi definiţii
4    Utilizarea acestei părţi a ISO 3834
5    Analiza cerinţelor şi analiza tehnică
6    Subcontractare
7    Personal pentru sudare
8    Personal pentru inspecţii şi încercări
9    Utilaje
10    Sudare şi activităţi conexe
11    Materiale consumabile pentru sudare
12    Inspecţii şi încercări
13    Neconformităţi şi acţiuni corective
14    Inregistrari referitoare la calitate

Preambul
Acest document (EN ISO 3834-4:2005) a fost elaborat de comitetul tehnic ISO/TC 44 „Sudare şi procedee conexe” în colaborare cu comitetul tehnic CEN/TC 121 „Sudare” al cărui secretariat este deţinut de DIN.
Acest standard european trebuie să primească statutul de standard naţional fie prin publicarea unui text identic, fie prin ratificare, cel târziu până în iunie 2006, iar toate standardele naţionale contradictorii trebuie anulate cel târziu până în iunie 2006.
Acest document înlocuieşte EN 729-4:1994.
Conform Regulamentului intern CEN/CENELEC, organismele de standardizare naţionale din următoarele ţâri sunt obligate să pună în aplicare acest standard european: Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Elveţia, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Republica Cehă, Slovacia, Slovenia, Spania , Suedia şi Ungaria.

Declaraţie de ratificare
Textul standardului internaţional ISO 3834-4:2005 a fost aprobat de CEN ca EN ISO 3834-4:2005 fără nici o modificare.

1    Domeniu de aplicare
Această parte a ISO 3834 defineşte cerinţele de calitate elementare la sudarea prin topire a materialelor metalice atât în ateliere cât şi pe şantiere de monta],

2    Referinţe normative
Următoarele documente de referinţă sunt indispensabile pentru aplicarea acestui document. Pentru referinţele datate se aplică numai ediţia citată. Pentru referinţele nedatate se aplică ultima ediţie a documentului (inclusiv eventualele amendamente)
ISO 3834-1, Quality requirements for fusion welding of metallic materials – Part 1: Criteria for the selection of the appropriate level of quality requirements
ISO 3834-5:2005, Quality requirements for fusion welding of metallic materials – Part 5: Documents with which it is necessary to conform to claim conformity to the quality requirements of ISO 3834-2, ISO 3834-3 or ISO 3834-4.

3    Termeni şi definiţii
Pentru scopul acestui document se aplică termenii şi definiţiile conform ISO 3834-1.

4    Utilizarea acestei părţi a ISO 3834
Pentru o informare generală privind prezenta parte a ISO 3834, trebuie utilizat ISO 3834-1.
Pentru a satisface cerinţele de calitate din această parte a ISO 3834, trebuie verificată conformitatea cu documentele relevante citate în ISO 3834-5.
Cerinţele conţinute în prezenta parte a ISO 3834 trebuie adoptate în totalitate.

5 Analiza cerinţelor şi analiza tehnică
Producătorul trebuie să analizeze cerinţele contractuale şi orice alte cerinţe, împreună cu orice date tehnice furnizate de cumpărător sau datele interne când construcţia este proiectată de producător. Producătorul trebuie să stabilească dacă toate informaţiile necesare pentru efectuarea operaţiilor de fabricare sunt complete şi disponibile înainte de începerea lucrării. Producătorul trebuie să-şi afirme capabilitatea de a îndeplini toate cerinţele şi să asigure planificarea adecvată a tuturor activităţilor referitoare la calitate.
Analiza cerinţelor este realizată de producător pentru a verifica dacă conţinutul lucrărilor se încadrează în capabilitatea sa de realizare, dacă sunt disponibile suficiente resurse pentru a respecta termenele de livrare şi dacă documentaţia este clară şi fără ambiguităţi. Producătorul trebuie să se asigure că sunt identificate orice diferenţe între contract şi datele anterioare ale ofertei şi că este informat cumpărătorul de toate modificările ce pot rezulta, privind programul, costul sau condiţiile tehnice.

6 Subcontractare
Atunci când un producător intenţionează să utilizeze servicii sau activităţi subcontractate (de exemplu, sudare, inspecţii, examinări nedistructive, tratamente termice), el trebuie să comunice subcontractantului toate informaţiile necesare pentru a permite satisfacerea cerinţelor aplicabile. Subcontractantul trebuie să furnizeze toate înregistrările şi documentele privind lucrările sale, pe care ar putea să le specifice producătorul.
Orice subcontractant trebuie să lucreze ia dispoziţia şi sub responsabilitatea producătorului şi trebuie să îndeplinească integral cerinţele relevante ale acestei părţi a ISO 3834. Producătorul trebuie să se asigure că subcontractantul poate îndeplini cerinţele de calitate specificate.

7    Personal pentru sudare
7.1    Generalităţi
Producătorul trebuie să asigure o supraveghere suficientă a producţiei prin sudare pentru a se asigura că sudarea este realizată compatibil cu regulile de bună practică.

7.2    Sudori şi operatori sudori
Sudorii şi operatorii sudori trebuie să fie calificaţi printr-o examinare corespunzătoare.
Documentele ISO cu care se cere conformitatea pentru a fi satisfăcute cerinţele de calitate sunt specificate în ISO 3834-5:2005, tabelul 1, pentru sudarea cu arc electric, sudarea cu fascicul de electroni, sudarea cu laser şi sudarea cu gaz şi în ISO 3834-5:2005, tabelul 10, pentru alte procedee de sudare prin topire.

8    Personal pentru inspecţii şi încercări
8.1    Generalităţi
Producătorul trebuie să realizeze toate inspecţiile şi încercările conform specificaţiilor.

8.2    Personal pentru examinări nedistructive
Personalul pentru examinări nedistructive trebuie să fie calificat. O examinare de calificare în cazul examinării vizuale poate să nu fie cerută. Când examinarea de calificare nu este cerută, competenţa trebuie verificată de producător.
Documentele ISO cu care se cere conformitatea pentru a fi satisfăcute cerinţele de calitate sunt specificate în ISO 3834-5:2005, tabelul 3, pentru sudarea cu arc electric, sudarea cu fascicul de electroni, sudarea cu laser şi sudarea cu gaz şi în ISO 3834-5:2005, tabelul 10, pentru alte procedee de sudare prin topire.

9    Utilaje
Utilajele pentru sudare trebuie să fie disponibile şi menţinute în stare de bună funcţionare.

10    Sudare şi activităţi conexe
Sudarea trebuie să se realizeze conform unei tehnici de sudare corespunzătoare.

11    Materiale consumabile pentru sudare
Producătorul trebuie să se asigure că materialele consumabile pentru sudare corespunzătoare sunt depozitate şi utilizate în conformitate cu recomandările furnizorului.

12    Inspecţii şi încercări
Producătorul trebuie să efectueze toate inspecţiile şi încercările conform specificaţiilor.

13    Neconformităţi şi acţiuni corective
Trebuie implementate măsuri pentru controlul elementelor sau activităţilor care nu sunt în conformitate cu cerinţele specificate, pentru a preveni orice acceptare prin inadvertenţă. De asemenea, trebuie luate măsuri pentru identificarea rapidă şi corectarea condiţiilor adverse calităţii construcţiei sudate.

14 înregistrări referitoare (a calitate
înregistrările referitoare la calitate trebuie păstrate o perioadă de minimum cinci ani, în absenţa oricăror altor cerinţe specificate.

 

Standardul european EN ISO 3834-4:2005 a fost acceptat ca standard român de către comitetul tehnic CT 39 – Sudare şi procedee conexe
Membrii comitetului de lectură (CDL) care au verificat versiunea română a standardului european EN ISO 3834-4:2005.

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>