Iul 312013
 

Simbolizare oteluri cf 10027-1:2006

Litere
S – Oţel de construcţii;
G – Piese turnate de oţel (când este necesar).

Caracteristici mecanice

nnn – limita minimă la curgere specificată in MPa pentru cea mai mică grosime din interval.

Simboluri suplimentare

Energia de rupere [J]         Temp. de
27J    40J    60J                    încercare [°C]
JR    KR    LR                              20
J0    K0    L0                               0
J2    K2    L2                             -20
J3    K3    L3                              -30
J4    K4    L4                              -40
J5    K5    L5                             -50
J6    K6    L6                             – 60

A – durificare prin precipitare;
M – laminare termo-mecanică;
N – normalizare sau laminare normalizată;
Q – călire şi revenire;
G – alte caracteristici:
G1 – turnat şi necalmat;
G2 – turnat şi calmat;
G3 – turnat, calmat şi normalizat;
G4 – livrare conform executantului. Notă: Simbolurile A, M, N si Q se aplică la oţelurile cu granulaţie fină;
C – formare la rece specială;
D – acoperire la cald;
E – emailare;
F – piese forjate;
H – secţiuni deschise;
L – temperatură joasă;
P – palplanşă;
S – construcţii navale;
T – ţevi;
W – rezistent la intemperii.
an – simbolurile chimice ale elementelor chimice de aliere specificate, de exemplu Cu, eventual cu o cifra unică ce reprezintă 10 x media (rotunjită la 0,1 %) al intervalului specificat al conţinutului acestui element.
Ex: S235JR, S355JR, S355K2, S450J0, S355ML

Litere
P – oţeluri pentru aparate    sub presiune;
G – Piese turnate de oţel (când este necesar).

Caracteristici mecanice
nnn – limita minimă la curgere specificată in MPa pentru cea mai mică grosime din interval.

Simboluri suplimentare

B – recipiente de gaz; S – aparate sub presiune simple;
T – ţevi;
M, N, Q, G (idem).
Notă: Simbolurile M, N si Q se aplică la oţelurile cu granulaţie fină

H – temperatură ridicată;
L – temperatură scăzută;
R – temperatură ambiantă;
X – temperaturi ridicate şi scăzute.

Ex: P265GH, GP240GH, P355NH. P355QL1

Litere
L – oţeluri pentru ţevi de conducte.

Caracteristici mecanice
nnn – limita minimă la curgere specificată in MPa pentru cea mai mică grosime din interval.

Simboluri suplimentare
M, N, Q, G (idem).
Notă: Simbolurile M, N si Q se aplică la oţelurile cu granulaţie fină;

Ex: L360GA, L360QB, L360MB

Litere
E – oţel pentru construcţii mecanice;
G – Piese turnate de oţel (când este necesar)

Caracteristici mecanice
nnn – limita minimă la curgere specificată in MPa pentru cea mai mică grosime din interval.

Simboluri suplimentare
G (idem) sau caracteristicile de rezistenţă la încovoiere prin şoc
C- destinate pentru tragere la rece.

Ex: E295, E295GC, GE240, E355K2

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>