Noi 062013
 

Pachetul de standarde Volumul II contine urmatoarele documente:
SREN 444:1996    Examinări nedistructive. Principii generale pentru examinarea radiografică cu radiaţii X şi gama a materialelor metalice    III
SREN 462-1:1996    Examinări nedistructive. Calitatea imaginii radiografiilor. Partea 1: Indicatori de calitate a imaginii (tip cu fire). Determinarea indicelui de calitate a imaginii    III
SREN 462-2:1996    Examinări nedistructive. Calitatea imaginii radiografiilor. Partea 2: Indicatori de calitate a imaginii (tip cu trepte şi găuri). Determinarea indicelui de calitate a imaginii    III
SREN 462-3:1998    Examinări nedistructive. Calitatea imaginii radiografiilor. Partea 3: Clase de calitate a imaginii pentru metale feroase    III
SREN 462-4:1996    Examinări nedistructive. Calitatea imaginii radiografiilor. Partea 4: Evaluarea experimentală a indicilor de calitate a imaginii şi a tabelelor de calitate a imaginii    III
SREN 462-5:1998    Examinări nedistructive. Calitatea imaginii radiografiilor. Partea 5: Indicatori de calitate a imaginii (tip cu fire duplex). Determinarea indicelui de neclaritate a imaginii    III
SREN 473:1994    Calificarea şi certificarea personalului pentru examinări nedistructive. Principii generale    III
SREN 571-1:1999    Examinări nedistructive. Examinări cu lichide penetrante. Partea 1: Principii generale    III
STAS 735/2-87    Desene tehnice. Notarea procedeelor de verificare nedistructivă a îmbinărilor sudate    III
SREN 875:1997    încercări distructive ale îmbinărilor sudate din materiale metalice. încercarea la încovoiere prin şoc. Poziţia epruvetei, orientarea crestăturii şi examinare    III
SREN 876:1997    încercări distructive ale îmbinărilor sudate din materiale metalice. încercarea la tracţiunea longitudinală a metalului depus din îmbinările sudate prin topire    III
SREN 895:1997    încercări distructive ale îmbinărilor sudate din materiale metalice. încercarea la tracţiune transversală    III
SREN 910:1997    încercări distructive ale îmbinărilor sudate din materiale metalice. încercări la îndoire    III
SREN 970:1999    Examinări nedistructive ale îmbinărilor sudate prin topire. Examinare vizuală    III
SREN 1043-1:1997    încercări distructive ale îmbinărilor sudate din materiale metalice. încercarea de duritate. Partea 1: încercarea de duritate a îmbinărilor sudate cu arc electric    III
SREN 1043-2:1999    încercări distructive ale îmbinărilor sudate din materiale metalice. încercarea de duritate. Partea 2: încercarea de microduritate a îmbinărilor sudate    III
SREN 1290:2000    Examinări nedistructive ale îmbinărilor sudate. Examinarea cu pulberi magnetice a îmbinărilor sudate    III
SREN 1320:2000    încercări distructive ale îmbinărilor sudate din materiale metalice. încercarea de rupere    III
SREN 1321:2000    încercări distructive ale îmbinărilor sudate din materiale metalice. Examinarea macroscopică şi microscopică a îmbinărilor sudate    III
SREN 1713:2000    Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea cu ultrasunete. Caracterizarea indicaţiilor din suduri    III
SREN 1714:2000    Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea cu ultrasunete a îmbinărilor sudate    III
STAS 5540/6-77    încercări ale îmbinărilor sudate cap la cap. încercarea de aplatisare    III
STAS 5540/8-88    încercări mecanice ale îmbinărilor sudate prin frecare, încercarea la îndoire    III
STAS 5976/1-82    încercări mecanice ale îmbinărilor sudate în colţ    III
STAS 5976/2-85    încercări mecanice ale îmbinărilor sudate cu bolţuri    III
STAS 6606/2-86    Defectoscopie cu radiaţii penetrante. Examinarea radiografică a îmbinărilor sudate prin topire    III
SR ISO 7438:1993    Materiale metalice. încercarea la îndoire    III
STAS 7748-85    încercările metalelor. încercarea la îndoire a epruvetelor încărcate cu sudură longitudinală    III
STAS 7802/1-79    Blocuri de calibrare pentru verificarea şi reglarea defectoscoapelor. Condiţii tehnice generale de calitate    III
STAS 7802/2-79    Blocuri de calibrare pentru verificarea şi reglarea  defectoscoapelor. Bloc de calibrare Al    III
STAS 7802/4-79    Blocuri de calibrare pentru verificarea şi reglarea  defectoscoapelor. Bloc de calibrare A3    III
STAS 7802/5-79    Blocuri de calibrare pentru verificarea şi reglarea defectoscoapelor. Bloc de calibrare A4    III
STAS 7932/1-90    încercările mecanice ale îmbinărilor sudate în puncte, în relief şi în linie ale metalelor. încercarea la forfecare prin tracţiune    III

STAS 7932/2-90    încercările mecanice ale îmbinărilor sudate în puncte şi în relief ale metalelor. încercarea la tracţiune    III
STAS 7932/3-90    încercările mecanice ale îmbinărilor sudate în puncte, în relief şi în linie ale metalelor. încercarea tehnologică de smulgere    III
STAS 7932/4-90    încercările mecanice ale îmbinărilor sudate în puncte şi în relief ale metalelor. încercarea la răsucire    III
STAS 7932/5-90    încercările mecanice ale îmbinărilor sudate în puncte, în relief şi în linie ale metalelor. încercarea de duritate    III
STAS 8299-78    Clasificarea şi simbolizarea defectelor îmbinărilor sudate prin topire pe baza radiografiilor    III

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>