Noi 062013
 

Pachetul de standarde Volumul IV contine urmatoarele standarde

STAS 102-86 Carbură de calciu tehnică (carbid) IV
STAS 204-77 Aliaje cupru-zinc pentru lipire. Mărci IV
STAS 294-80    Sârmă şi vergele din aliaje cupru-zinc pentru lipit    IV
STAS 295-71    Vergele din cupru-argint pentru sudare    IV
SREN 440:1996    Materiale pentru sudare consumabile. Sârme electrod şi depuneri prin sudare pentru sudare cu arc electric în mediu de gaz protector cu electrod fuzibil a oţelurilor nealiate şi cu granulaţie fină. Clasificare    IV
SREN 499:1997    Materiale pentru sudare. Electrozi înveliţi pentru sudarea manuală cu arc electric a oţelurilor nealiate şi cu granulaţie fină. Clasificare    IV
SREN 756:1997    Materiale pentru sudare. Sârme electrod şi cupluri sârmă-flux pentru sudarea cu arc electric sub strat de flux a oţelurilor nealiate şi cu granulaţie fină. Clasificare    IV
SREN 757:1998    Materiale pentru sudare. Electrozi înveliţi pentru sudarea manuală cu arc electric a oţelurilor cu limită de curgere ridicată. Clasificare    IV
SREN 758:1998    Materiale pentru sudare. Sârme tubulare pentru sudarea cu arc electric cu sau fără gaz protector a oţelurilor nealiate şi cu granulaţie fină. Clasificare    IV
SREN 759:1998    Materiale pentru sudare. Condiţii tehnice de livrare a metalelor de adaos pentru sudare. Tipul produsului, dimensiuni, toleranţe şi marcare    IV
SREN 760:1997    Materiale pentru sudare. Fluxuri pentru sudarea cu arc electric sub strat de flux. Clasificare    IV
SREN 1045:1999    Lipire tare. Fluxuri pentru lipire tare. Clasificare şi condiţii tehnice de livrare    IV
STAS 1125/1-91    Sudarea metalelor. Electrozi înveliţi pentru sudarea cu arc electric. Condiţii tehnice generale de calitate    IV
STAS 1125/6-90    Sudarea metalelor. Electrozi înveliţi pentru încărcare prin sudare. Condiţii tehnice de calitate    IV

STAS 1494-75    Azot gazos şi lichid    IV
SREN 1597-1:2000    Materiale pentru sudare. Metode de încercare. Partea 1: Probă pentru epruvete de metal depus, din oţel, nichel şi aliaje de nichel    IV
SREN 1597-2:2000    Materiale pentru sudare. Metode de încercare. Partea 2: Probă sudată pentru încercarea îmbinării sudate din oţel prin tehnica într-un singur rând şi în două rânduri    IV
SREN 1597-3:2000    Materiale pentru sudare. Metode de încercare. Partea 3: încercarea aptitudinii de sudare în poziţie pe o îmbinare sudată în colţ    IV
SREN 1599:1999    Materiale pentru sudare. Electrozi înveliţi pentru sudarea manuală cu arc electric a oţelurilor termorezistente. Clasificare    IV
SREN 1600:2000    Materiale pentru sudare. Electrozi înveliţi pentru sudarea manuală cu arc electric a oţelurilor inoxidabile şi refractare. Clasificare    IV
SREN 1668:2000    Materiale pentru sudare. Vergele, sârme şi depuneri prin sudare pentru sudarea WIG a oţelurilor nealiate şi a oţelurilor cu granulaţie fină. Clasificare    IV
STAS 2031-77    Oxigen tehnic gazos şi lichid    IV
SR 2962-1997    Dioxid de carbon lichefiat    IV
STAS 3100-85    Hidrogen tehnic comprimat    IV
STAS 3660-79    Acetilenă tehnică dizolvată    IV
SR ISO 3677:1994    Metale de adaos pentru lipire moale, lipire tare şi sudare prin lipire. Notare    IV
STAS 7242-82    Sudarea metalelor. Electrozi înveliţi pentru sudarea fontei. Tipuri şi condiţii tehnice de calitate    IV
STAS 7242-82 M 1    Sudarea metalelor. Electrozi înveliţi pentru sudarea fontei. Tipuri şi condiţii tehnice de calitate    IV
STAS 7356/1-80    încercările mecanice ale metalului depus prin sudare manuală cu arc electric, cu electrozi înveliţi    IV
STAS 7356/2-80    încercările mecanice ale metalului depus prin sudare cu arc electric sub strat de flux    IV
STAS 7356/3-80    încercările mecanice ale metalului depus prin sudare cu arc electric în mediu de gaz protector    IV
STAS 7956-85    Argon gazos şi lichid    IV
STAS 7988-91    Electrozi pentru crăiţuire    IV
STAS 8524-70    Electrozi înveliţi pentru sudarea aluminiului    IV
STAS 8971-87    Lipirea metalelor. Aliaje de lipire tare cu conţinut de argint    IV
STAS 9056-71    Determinarea caracteristicilor mecanice ale metalului depus la sudarea cu gaz    IV
SREN ISO 9455-12:1998    Fluxuri pentru lipire moale. Metode de încercare. Partea 12: încercarea la coroziune a ţevilor de oţel    IV
SREN ISO 9455-2:1998    Fluxuri pentru lipire moale. Metode de încercare. Partea 2: Determinarea conţinutului de substanţe nevolatile prin metoda ebuliometrică    IV
SREN ISO 9455-3:1995    Fluxuri pentru lipire moale. Metode de încercare. Partea 3: Determinarea indicelui de aciditate prin metode de titrare potenţiometrică şi vizuală    IV
SREN ISO 9455-6:2000    Fluxuri pentru lipire moale. Metode de încercare. Partea 6: Determinarea şi detectarea conţinutului de halogenuri (cu excepţia fluorurilor)    IV
SREN ISO 9455-9:1998    Fluxuri pentru lipire moale. Metode de încercare. Partea 9: Determinarea conţinutului de amoniac    IV
STAS 9477/2-73    Fluxuri topite pentru sudarea oţelurilor. Metode de analiză chimică    IV
STAS 10047/1-81    Sudarea metalelor. Determinarea conţinutului de hidrogen difuzibil din metalul depus cu electrozi înveliţi prin metoda extragerii în vid    IV
STAS 10047/2-85    Sudarea metalelor. Determinarea conţinutului de hidrogen difuzibil din metalul cusăturii sudate sub strat de flux, prin metoda extragerii în vid    IV

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>