Noi 062013
 

Volumul I contine urmatoarele standarde:
SR CEI 245-6:1996 Cabluri cu izolaţie de cauciuc. Tensiune nominală până la 450/750 V, inclusiv. Partea 6: Cabluri pentru sudare electrică cu arc I
SREN 729-1:1996 Condiţii de calitate pentru sudare. Sudarea prin topire a materialelor metalice. Partea 1: Ghid pentru selecţie şi utilizare I
SREN 729-2:1996 Condiţii de calitate pentru sudare. Sudarea prin topire a materialelor metalice. Partea 2: Condiţii de calitate complete I
SREN 729-3:1996 Condiţii de calitate pentru sudare. Sudarea prin topire a materialelor metalice. Partea 3: Condiţii de calitate normale I
SREN 729-4:1996 Condiţii de calitate pentru sudare. Sudarea prin topire a materialelor metalice. Partea 4: Condiţii de calitate elementare I
SR ISO 857:1994 Procedee de sudare, lipire tare şi lipire moale. Vocabular I; VI
SR CEI 974-11:1994 Echipament pentru sudare cu arc electric. Partea 11: Portelectrozi I
SR CEI 974-12:1994 Echipament pentru sudare cu arc electric. Partea 12: Dispozitive de cuplare pentru cabluri pentru sudare I
STAS 2689-84 Transformatoare pentru sudare cu arc electric. Condiţii tehnice generale I
STAS 5555/1-81 Sudarea metalelor. Terminologie generală I
STAS 5555/2-80 Sudarea metalelor. Procedee de sudare. Clasificare şi terminologie I
STAS 5555/3-85 Sudarea metalelor. Procedee de sudare mecanizată cu arc electric. Clasificare şi terminologie I
SREN ISO 6520-1:1999 Sudare şi procedee conexe. Clasificarea imperfecţiunilor geometrice din îmbinările sudate ale materialelor metalice. Partea 1: Sudare prin topire I
SR ISO 6947:1994 Suduri. Poziţii de lucru. Definiţiile unghiurilor de înclinare şi de rotire I
STAS 7194-79 Sudabilitatea oţelurilor. Elemente de bază I
STAS 8143-87 Generatoare şi convertizoare rotative pentru sudare cu arc electric. Condiţii tehnice generale I
STAS 9559-82 îmbinări sudate. Formele şi dimensiunile rosturilor la sudarea electrică în baie de zgură I
SREN ISO 9692-2:2000 Sudare şi procedee conexe. Pregătirea îmbinării. Partea 2: Sudarea cu arc electric sub strat de flux a oţelurilor I
STAS 9830-87 îmbinări sudate. Formele şi dimensiunile rosturilor la sudarea cuprului şi aliajelor de cupru I
STAS 10181-87 îmbinări sudate. Formele şi dimensiunile rosturilor la sudarea aluminiului şi aliajelor de aluminiu I
STAS 10595-76 îmbinări sudate. Formele şi dimensiunile rosturilor pentru sudarea oţelurilor placate I
STAS 11200/451-81 Simbol grafic pentru tractor de sudare I
STAS 11200/452-82 Simbol grafic pentru alimentare cu gaz I
STAS 11200/453-81 Simbol grafic pentru clemă de contact I
STAS 11200/454-81 Simbol grafic pentru caracteristică externă coborîtoare I
STAS 11200/455-81 Simbol grafic pentru caracteristică externă rigidă I
STAS 11200/459-81 Simbol grafic pentru sudare, în general I
STAS 11200/460-81 Simbol grafic pentru sudare manuală cu arc electric I
STAS 11200/461-81 Simbol grafic pentru sudare MIG/MAG I
STAS 11200/462-81 Simbol grafic pentru sudare WIG I
STAS 11200/463-81 Simbol grafic pentru portelectrod de sudare manuală I
STAS 11200/464-81 Simbol grafic pentru cap de sudare MIG/MAG I
STAS 11200/465-81 Simbol grafic pentru cap de sudare WIG I
STAS 11200/466-81 Simbol grafic pentru rezervor cu pulbere sau cu flux I
STAS 11200/467-81 Simbol grafic pentru sudare sub strat de flux I
STAS 11200/468-82 Simbol grafic pentru sudare în puncte topite I
STAS 11200/469-82 Simbol grafic pentru sudare MIG/MAG în puncte topite I
STAS 11200/470-82 Simbol grafic pentru sudare WIG în puncte topite I
STAS 11200/471-82 Simbol grafic pentru transfer prin scurtcircitare I
STAS 11200/472-82 Simbol grafic pentru transfer fin I
STAS 11200/473-82 Simbol grafic pentru transfer cu arc pulsat I
STAS 11200/474-82 Simbol grafic pentru purjare a aerului (prin gaz) I
STAS 11200/475-82 Simbol grafic pentru amorsarea arcului prin contact I
STAS 11200/476-82 Simbol grafic pentru amorsarea arcului prin curenţi de înaltă frecvenţă I
STAS 11200/477-81 Simbol grafic pentru cap de sudare sau tăiere cu plasmă I
STAS 11200/478-81 Simbol grafic pentru sudare cu plasmă I
STAS 11200/479-81 Simbol grafic pentru tăiere cu plasmă I
STAS 11200/480-82 Simbol grafic pentru plamă (gaz ionizat) I
STAS 11200/481-82 Simbol grafic pentru gaz protector al plasmei I
STAS 11200/482-82 Simbol grafic pentru conectarea electrodului capului cu plasmă (pol negativ) I
STAS 11200/483-82 Simbol grafic pentru duza capului cu plasmă (pol pozitiv) I
STAS 11279/1-87 Tractoare pentru sudare. Condiţii tehnice generale de calitate I
SR 11280:1993 Dispozitive de avans ale sârmei pentru sudare cu arc electric. Condiţii tehnice generale de calitate I
STAS 11370-85 Redresoare pentru sudare cu caracteristică externă coborâtoare. Condiţii tehnice generale I
STAS 11424-89 Echipamente pentru sudare cu arc electric. Terminologie I
STAS 12060-83 Redresoare pentru sudare cu caracteristică externă rigidă. Condiţii tehnice generale ISTAS 12090-82 Sudarea metalelor şi procedee conexe. Dispozitive pentru mecanizare. Clasificare şi terminologie
STAS 12229-84 îmbinări sudate în puncte topite. Forme şi dimensiuni I
STAS 12255-84 îmbinări sudate cap la cap ale ţevilor de oţel. Formele şi dimensiunile rosturilor I
STAS 12265-84 Dispozitive pentru mecanizarea operaţiilor de sudare. Condiţii tehnice generale de calitate
STAS 13074-92 Echipamente pentru sudare cu arc electric şi procedee conexe. Condiţii de securitate la instalare şi utilizare I
SREN ISO 13916:1998 Sudare. Ghid pentru măsurarea temperaturii de preîncălzire, a temperaturii între treceri şi a temperaturii de menţinere a preîncălzirii I
SREN ISO 13920:1998 Sudare. Toleranţe generale pentru construcţii sudate. Dimensiuni pentru lungimi şi unghiuri. Forme şi poziţii I
SREN 22553:1995 îmbinări sudate şi lipite. Reprezentări simbolice pe desene I; VI
SREN 25817:1993 îmbinări sudate cu arc electric din oţel. Ghid pentru nivelurile de acceptare a defectelor I
SREN 29692:1994‘ Sudare cu arc electric cu electrod învelit, sudare cu arc electric în mediu de gaz protector şi sudare cu gaze prin topire. Pregătirea pieselor de îmbinat de oţel I
SREN 30042:1996 îmbinări sudate cu arc electric de aluminiu şi aliaje sudabile ale acestuia. Ghid pentru nivelurile de acceptare a imperfecţiunilor I
SREN 50060:1995 Sursă de curent pentru sudare manuală cu arc electric cu serviciu limitat I
SREN 50078:1996 Capete şi pistoale pentru sudare cu arc electric I

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>