Noi 062013
 

SR EN 169:1997 Protecţia individuală a ochilor. Filtre pentru sudură şi tehnici conexe. Specificaţii de transmisie şi utilizare recomandată V

SR EN 288-7:1997 Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Partea 7: Calificarea prin referire la o procedură de sudare standardizată pentru sudarea cu arc electric IIISTAS    11051/1-84    I Maşini de sudat electric prin presiune. Condiţii tehnice | generale    V

SREN 420:1996    Cerinţe generale pentru mănuşi de protecţie    V

SREN 470-1:1999    îmbrăcăminte de protecţie pentru utilizare la sudare şi procedee conexe. Partea 1: Condiţii generale    V

SR EN 560:2000    Echipament pentru sudare cu gaz. Racorduri pentru furtunuri pentru echipamente de sudare, tăiere şi procedee conexe    V
SREN 561:1996    Echipament pentru sudare cu gaze. Racorduri rapide cu obturare, pentru sudare, tăiere şi procedee conexe    V

SREN 731:2001    Echipament pentru sudare cu gaz. Aparate manuale cu aspiraţie de aer. Specificaţii şi încercări    V

SR EN 874:2000    Echipament pentru sudare cu gaz. Aparate oxigen-gaz combustibil (tip maşină de tăiere) cu corp cilindric. Tip constructiv, specificaţii generale, metode de încercare    V

SREN 961:2000    Echipament pentru sudare cu gaz. Reductoare de presiune pentru baterii de butelii de gaze până la 200 bar, utilizate la sudare, tăiere şi procedee conexe    V

SR EN 1256:2001    Echipament pentru sudare cu gaz. Specificaţii pentru ansamblurile furtunurilor flexibile pentru echipamente pentru sudare, tăiere şi procedee conexe    V

SREN 1326:2001    Echipament pentru sudare cu gaz. Echipamente mici pentru lipire tare şi sudare cu gaze    V

STAS 2259-80    Echipament de protecţie. Ghetre şi jambiere. Condiţii tehnice generale de calitate    V
STAS 2499-82    Robinete cu ventil pentru recipiente transportabile de gaze utilizate la sudare şi procedee conexe. Condiţii tehnice generale de calitate    V
SREN ISO 2503:2000    Echipament pentru sudare cu gaz. Reductoare de presiune pentru butelii de gaze până la 300 bar, utilizate la sudare, tăiere şi procedee conexe    V

STAS 2862-79    Filtre de sticlă pentru protecţie    V

STAS 3052-79    Echipament de protecţie. Măşti pentru sudori. Condiţii tehnice generale de calitate    V

SREN ISO 5172:2000    Aparate manuale pentru sudare, tăiere şi încălzire cu gaze. Specificaţii şi încercări    V
SR ISO 5182:1993    Sudare. Materiale pentru electrozi de contact pentru sudare electrică prin presiune şi echipamente anexe    V
SR ISO 5184:1993    Sudare electrică prin presiune în puncte. Corpuri pentru electrod cu con exterior 1:10. Partea 2: Fixare pe cilindru prin presare    V

SR ISO 5822:1993    Echipament pentru sudare în puncte. Calibre tampon conice şi calibre inel conice    V
SR ISO 5827:1993    Maşini de sudat în puncte. Echipamente inferioare şi bride de strângere    V
SR ISO 5829:1993    Sudare electrică prin presiune în puncte. Corpuri pentru electrod cu cap amovibil (con interior 1/10)    V
SR ISO 5830:1993    Sudare electrică prin presiune în puncte. Capete amovibile cu con exterior pentru electrod    V

SR ISO 6210-1:1995    Cilindri pentru capete pentru sudare electrică prin presiune montate pe robot. Partea 1: Condiţii generale    V
STAS 6306/1-80    Generatoare de acetilenă. Clasificare şi terminologie    V
STAS 6306/3-82    Generatoare de acetilenă. Condiţii tehnice generale de calitate    V
STAS 6307-80    Supape hidraulice de siguranţă pentru acetilenă. Condiţii tehnice generale de calitate    V

STAS 7084/2-82    Defectele îmbinărilor sudate prin presiune. Clasificare şi terminologie    V

SR ISO 7284:1996    Echipament pentru sudare electrică prin presiune. Specificaţii particulare aplicabile transformatoarelor cu două înfăşurări secundare separate pentru sudare în puncte multiple, utilizate în industria de automobile    V
STAS ISO 07286-92    Simboluri grafice pentru echipamente pentru sudare electrică prin presiune    V
SREN ISO 7287:1996    Simboluri grafice pentru echipamente de tăiere termică    V

SR ISO 7931:1993    Capace şi inele izolante pentru echipamente de sudat electric prin presiune    V

SR ISO 8205-1:1996    Cabluri secundare răcite cu apă pentru sudare electrică prin presiune. Partea 1: Dimensiuni şi condiţii tehnice pentru cabluri cu două conductoare    V
SR ISO 8205-2:1996    Cabluri secundare răcite cu apă pentru sudare electrică prin presiune. Partea 2: Dimensiuni şi condiţii tehnice pentru cabluri cu un conductor    V
SR ISO 8205-3:1996    Cabluri secundare răcite cu apă pentru sudare electrică prin presiune. Partea 3: Specificaţii pentru încercări    V

STAS ISO 8430-1:1992    Sudare electrică prin presiune în puncte. Portelectrozi. Partea 1:  Fixare pe con 1:10    V

STAS ISO 8430-2:1992    Sudare electrică prin presiune în puncte. Portelectrozi. Partea 2: Fixare pe con Morse    V
STAS ISO 8430-3:1992    Sudare electrică prin presiune în puncte. Portelectrozi. Partea 3: Fixare cilindrică prin presare    V

STAS 8540-87    Furtunuri flexibile pentru tăierea şi sudarea cu gaze a metalelor    V

SREN ISO 9013:1998    Sudare şi procedee conexe. Clase de calitate şi toleranţe dimensionale ale suprafeţelor, tăiate termic (cu flacără oxigaz)    V

STAS ISO 9090:1992    Etanşeitatea la gaz a aparatelor pentru sudare cu gaze şi procedee conexe    V

SREN ISO 9312:1998    Echipamente pentru sudare electrică prin presiune. Ştifturi izolante pentru utilizare în echipamentele inferioare    V

STAS ISO 9539:1992    Materiale pentru echipamente pentru sudare cu gaze, tăiere şi procedee conexe    V

STAS 10354-81    Defectele suprafeţelor tăiate termic. Clasificare şi terminologie    V

STAS 10564/2-81    Tăierea cu plasmă a metalelor. Clase de calitate a tăieturilor    V

STAS    11051/1-84    Maşini de sudat electric prin presiune. Condiţii tehnice generale    V
STAS    11052-79    Maşini de sudat electric prin presiune. Clasificare şi terminologie    V
STAS    11052-79-M1    Maşini de sudat electric prin presiune. Clasificare şi terminologie    V

STAS    11182-79    Electrozi de contact pentru sudare în puncte, în relief şi în linie. Clasificare    V

STAS    11253-85    îmbinări sudate. Bosaje pentru sudarea în relief a tablelor de oţel. Forme şi dimensiuni    V

STAS    11613-81    Tăierea termică a metalelor. Terminologie    V

STAS    12011/1-81    Dispozitive de siguranţă uscate pentru gaze combustibile, oxigen şi aer comprimat, utilizate în instalaţiile pentru sudare, tăiere şi procedee conexe. Terminologie    V
STAS    12011/2-89    Dispozitive de siguranţă uscate pentru gaze combustibile, oxigen şi aer comprimat, utilizate în instalaţiile pentru sudare, tăiere şi procedee conexe. Condiţii tehnice generale de calitate    V

STAS    12279-84    îmbinări sudate în puncte, în relief şi în linie. Elemente constructive şi dimensiuni    V

STAS 12901-90    Maşini de sudat electric prin presiune. Cabluri de racordare secundare cu extremităţile racordate la borne răcite cu apă. Dimensiuni şi caracteristici    V
STAS 12910-90    Maşini de tăiere termică. Clasificare şi terminologie    V

STAS 13107:1992    Sudarea electrică prin presiune în puncte a tablelor de oţel cu conţinut scăzut de carbon, neacoperite şi acoperite. Prescripţii de execuţie şi condiţii pentru inspecţie    V
STAS 13108:1992    Sudarea electrică prin presiune în relief a tablelor de oţel cu conţinut scăzut de carbon, neacoperite. Prescripţii de execuţie şi condiţii pentru inspecţie    V
STAS 13123:1992    Sudarea electrică prin presiune în linie a tablelor de oţel cu conţinut scăzut de carbon, neacoperite şi acoperite. Prescripţii de execuţie şi condiţii pentru inspecţie    V
SR 13207:1994    Sudarea cap la cap prin topire intermediară a metalelor feroase. Prescripţii de execuţie şi condiţii pentru inspecţie    V

SREN 20693:1995    Dimensiunile discurilor pentru role-electrod de sudare în linie    V
SREN 20865:1995    Canale în platourile maşinilor de sudat în relief    V
SREN 21089:1993    Fixări pe con ale electrozilor pentru maşini de sudat în  puncte.  Dimensiuni    V

SREN 25183-1:1993    Sudare electrică prin presiune în puncte. Corpuri pentru  electrod cu con exterior 1:10. Partea 1: Fixare pe con, conicitate 1:10    V
SREN 25183-2:1993    Sudare electrică prin presiune în puncte. Corpuri pentru electrod cu con exterior 1:10. Partea 2: Fixare pe cilindru prin presare    V

SREN 25821:1993    Capete amovibile pentru electrozi pentru sudare electrică prin presiune în puncte    V

SREN 28167:1994    Bosaje pentru sudarea electrică prin presiune    V

SREN 28206:1995    Verificarea la recepţie a maşinilor de tăiere cu oxigen. Precizie de reproducere. Caracteristici de funcţionare    V
SREN 29313:1995    Maşini de sudat electric prin presiune în puncte. Ţevi de răcire    V

SREN 50063:1995    Reguli de securitate privind construcţia şi instalarea maşinilor de sudat electric prin presiune şi procedee conexe    V

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>