Ian 252013
 
Formarea carbunilor
Prin acumularea de materii vegetale (floră formată din alge, ciuperci etc. dezvoltată în mlaştini, floră luxuriantă, conifere), s-au format în timp de sute de milioane de ani, printr-un proces de încărbunare — transformări chimice (biochimice şi geochimice), cărbuni. Continua surpare de terenuri şi variaţiile climatice au dus la inundarea şi la îngroparea unor păduri bogate în care predominau foioasele şi coniferele (arbori-mamut, chiparos de mlaştină, sorturi de cetină).

Astfel de transformări s-au repetat în decurs de milioane de ani, aşa încît s-au format zăcăminte de cărbuni cu peste 100 de straturi suprapuse, avînd diferite grosimi. Presiunea, căldura, umiditatea şi alţi factori au transformat celuloza, lignina şi celelalte substanţe conţinute de plante în cărbune. Din punct de vedere chimic, cărbunele se compune din mii de compuşi, dintre care marea majoritate o formează hidrocarburile aromate. Carbonul liber se găseşte în cărbune numai în proporţie de 10%. Compoziţia elementară a cărbunelui este foarte diferită, unele sorturi de lignit deosebindu-se mult de cele ale cărbunelui de piatră. În timp ce un sortiment de lignit lipsit de cenuşă are o compoziţie tipică de 74% carbon, 5% hidrogen şi 21% oxigen, un cărbune tipic de piatră conţine 90% carbon, 5% hidrogen şi 5% oxigen. Substanţele de bază pentru ambele sorturi au fost 50% carbon, 6% hidrogen şi 44% oxigen. Prin procesul de încărbunare a crescut deci conţinutul în carbon şi a scăzut conţinutul în oxigen. Conţinutul părţilor inferioare şi modul de prelucrare influenţează nivelul de energie al cărbunelui (puterea calorifică atinge valori cuprinse între 3 000 şi 8 000 kcal/kg).

Cărbunele poate fi extras în funcţie de volumul zăcămîntului prin exploatare la zi. dacă stratul steril de deasupra este subţire (majoritatea zăcămintelor de lignit sînt exploatate la zi; zăcămintele mari acoperă suprafeţe de aproximativ 2 000 km2), însă majoritatea exploatărilor se fac la adîncimi ale subsolului (în S.U.A. la aproximativ 60 m, în Germania la 760 m adîncime în medie).

Cărbunele este principalul distribuitor de energie, materialul de bază al industriei chimice şi al industriei grele. Din cărbune se obţin mii de produse chimice, materii prime necesare energiei. Circa 25% din producţia de cărbune se foloseşte drept combustibil, aproximativ 25% este folosită în industria chimică pentru uleiuri, dizolvanţi, medicamente, coloranţi, fenoli, la obţinerea sulfului, a materialelor plastice, a produselor pentru combaterea dăunătorilor, a produselor de impregnare, materiale de construcţie etc., aproximativ 20% la elaborarea oţelului, 16% pentru producerea de energie (curent electric, vapori, gaze), iar 10% este folosită direct sau indirect (generare de energie electrică) la căile ferate.

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>