Ian 262013
 
cazane cu abur
În instalaţiile industriale care necesită cantităţi mari de abur de presiune înaltă, în scopuri tehnologice şi de încălzire se folosesc cazane de abur care produc abur la o presiune de 12—40 kgf/cm2 (şi în cazuri speciale pînă la 160 kgf/cm2).

Constructiv, cazanele de abur se deosebesc după modul în care căldura produsă de focar şi de gazele de ardere aduc apa în stare de fierbere. La construcţia cea mai simplă, oala de abur de uz menajer, apa este încălzită direct de o flacără

Ceainic sub presiune

Ceainic sub presiune

amplasată sub oală. În cazul cazanelor ignitubulare (cazane cu corp vaporizator), încălzirea apei se face prin trecerea flăcării şi a gazelor de ardere prin ţevile de flacără ale cazanului. Deşi de construcţie şi deservire simple, aceste cazane prezintă o serie de dezavantaje: suprafaţă de amplasare mare, capacitate mică, timp de punere în serviciu lung datorită suprafeţei mici a grătarului şi circulaţiei lente a apei, presiune nominală mică. Astfel de cazane se folosesc, în general, la locomotive şi în instalaţiile industriale de capacitate mică pentru producerea aburului tehnologic.
Cazane de mare capacitate, care ajung rapid la regimul de vîrf, sînt cazanele acvatubulare (cu feri vaporizatoare). În aceste cazane, apa este vaporizată în fascicule de ţevi fierbătoare, a căror suprafaţă exterioară este supusă căldurii radiante a flăcării şi a gazelor de ardere. Un astfel de cazan este prevăzut cu doi tamburi (camere de apă colectoare) între care se fixează ţevile fierbătoare montate cu o înclinare mai mare sau mai

Cazane cu tevi cu inclinare

Cazane cu tevi cu inclinare

Gratar rulamică faţă de orizontală. De obicei tamburii sînt aşezaţi perpendicular faţă de ţevi. Apa de alimentare, preîncălzită cu ajutorul gazelor de ardere, intră în tamburul superior, trece prin ţevile fierbătoare neîncălzite sau încălzite slab în tamburul inferior, iar de aici urcă în ţevi. Apa vaporizată urcă sub formă de amestec apă-abur înapoi în tamburul superior. De aici aburul, separat de apa antrenată, trece prin ţevile supraîncălzitorului (încălzite de gazele de ardere), de unde poate fi distribuit prin conducte la consumator. Apa separată de abur intră împreună cu apa proaspătă de alimentare într-un nou circuit de încălzire.

Cazan cu circulatie fortata

Cazan cu circulatie fortata

Cazanele de acest tip pot fi încălzite cu cărbune sau păcură. Pentru arderea combustibililor solizi (cărbuni) se folosesc focare cu grătar rulant. Acesta este constituit dintr-un transportor continuu (asemănător cu o bandă fără siîrşit), alcătuit din bare. Cărbunii, introduşi pe o parte, ard în tocar, iar reziduurile, zgura şi cenuşa sînt evacuate pe partea opusă în cenuşar. Pentru o ardere cît mai completă se insuflă aer pe la partea inferioară a focarului prin grătar. În alte sisteme de ardere, se insuflă în focar praf de cărbune amestecat cu aer; arderea are loc la o temperatură de cca. 1 800 grade celsius. Cînd se folosesc combustibili lichizi (păcură), aceştia se pulverizează cu ajutorul injectoarelor direct în focar. Focarul este căptuşit în interior cu cărămizi refractare. În cazul cazanelor de radiaţie în pereţii interiori ai focarului sunt montate ţevi fierbătoare, care constituie suprafaţa de încălzire prin radiaţie.

În unele cazane de construcţie specială se poate genera abur de înaltă presiune (100—225 kgf/cm2). În aceste cazane, care sunt cazane cu circulaţie forţată, prin ţevile fierbătoare circulă un volum de apă de 6—7 ori mai mare decît cel corespunzător capacităţii lor de vaporizare, circulaţia apei fiind asigurată de pompe de circulaţie. În cazanele cu trecere forţată, apa este pompată direct în ţevile cazanului

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>