Ian 252013
 
Diverse forme de energie. Pe lingă formele de energie mecanică, care cuprind energia cinetică şi cea potenţială, mai există şi alte forme de energie: energia termică, energia electrică, energia chimică, energia nucleară etc. Şi valoarea acestor energii este indicată prin lucrul mecanic care poate fi realizat cu ajutorul lor. De multe ori, pentru evaluarea diverselor forme de energie se folosesc şi uniţăţi de măsură speciale; ele sînt însă raportate la unităţile clasice menţionate (kgf-m, erg, J şi kWh).

Energia termică se indică de obicei în calorii (cal), respectiv kilocalorii (kcal); 1 cal este căldura (energia termică) necesară pentru a ridica temperatura unui gram de apă la presiunea atmosferică normală, de la 14,5 la 15,5*C. Transformarea este: 1 cal=4,1855 J =0,42680 kgf-m (echivalentul termic).

Energia electrică se măsoară în kilowatt-ore (kWh).

În domeniul atomic, unitatea de măsură a energia este electronvoltul (eV); 1 eV este energia pe care o capătă un electron cînd parcurge o diferenţă de potenţial electric de 1 volt (V). Această unitate este foarte mică fată de unitătile menţionate înainte: 1 eV = 4,45-10-26 kWh = 1,602-10 J. Electronvoltul se foloseşte adesea ca unitate de măsură şi pentru energia chimică. Energia chimică a unui atom este de ordinul a câtorva eV. Cînd se vorbeşte însă de energie atomică, nu se înţelege energia atomilor unui anumit element ci aceea a nu­cleelor atomilor, care se denumeşte mai corect ca energie nucleară. Energia cuprinsă în nucleul unui atom este mult mai mare, fiind de ordinul milioanelor de eV pe fiecare nucleu. Un milion eV se numeşte megaelectronvoh (MeV);

1 MeV = 1 000 000 eV.

Hidrocentrala electricaConservarea energiei. Diversele forme de energie se pot transforma dintr-una într-alta în diverse moduri, dar valoarea energiei rămîne aceeaşi (legea conservării energiei; Robert Mayer, 1842). De fapt nu există o producţie de energie; energia unei surse de energie se trans­formă într-o formă corespunzătoare pentru a fi utilizată. De exemplu, energia chimică a cărbunelui se transformă prin ardere în energie termică, care se transformă în energie meca­nică în maşina sau în turbina cu abur. Aceasta la rindul ei este transformată în centrala electrică,prin generator,în energie electrică.Sub această formă, energia poate fi transportată uşor prin conducte electrice pe distanţe mari la locurile de consum, unde poate fi transformată în formele de energie necesare: acţionare electrică, încălzire, iluminat etc.

Într-un vapor acţionat cu energie nucleară, prin fisiunea (transformarea energiei nucleare) combustibilului nuclear în elementele de ardere ale reactorului nuclear produce căldură. Reactorul este parcurs de un curent de apă, care se încălzeşte. Apia încălzită pro­duce cu ajutorul unor schimbătoare de căldură abur, care, la rindul său, acţionează o instalaţie cu turbine, în care energia termică a aburului este transformată în energie mecanică (acţio­narea vaporului) şi în energie electrică (pentru consumul propriu al vaporului).

     

 

 

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>