Apr 302013
 
Frigider

Frigiderele absorb căldura din interiorul lor coborand astfel temperatura spaţiului pe care-l închid şi în care se menţine o temperatură inferioară temperaturii mediului ambiant. Funcţionarea frigiderului are la bază două legi fizice:
Punctul de fierbere al unui lichid, respectiv temperatura la care se transformă în vapori, depinde de presiunea mediului ambiant.
Astfel apa,la presiunea de o atmosfera, se transformă în abur la temperatura de 100′C; la presiunea de 0.1 at, transformarea are loc la 46′C. Aceasta înseamnă că de exemplu, aburul la 50°C şi 0,1 at poate fi lichefiat prin ridicarea presiunii la 1 at
La trecerea din starea lichidă în starea de vapori, orice lichid absoarbe căldură, pe care o cedează din nou la trecerea din starea de vapori în starea lichidă.
Un lichid al cărui punct de fierbere la presiunea normală se află la o temperatură joasă apropiată aceleia care trebuie obţinută se va evapora la această temperatură joasă, absorbind căldura mediului înconjurător. Supunand vaporii formaţi unei presiuni ridicate, datorită faptului că punctul lor de fierbere este mai ridicat, la răcirea lor la temperatura ambiantă aceştia se vor lichefia, cedand căldură sub formă de căldură de condensare. Dacă lichidul se destinde la presiunea normală, circuitul poate începe din nou. Pentru
Ciclul agentului frigorigena realiza aceste transformări se folosesc aşa-numiţii agenţi frigorigeni (substanţe care, evaporindu-se, absorb căldură la temperatură joasă, cum sunt: freonul. amoniacul, clorura de etil etc. In figura de mai jos este reprezentat ciclul agentului frigorigen: căldura necesară evaporării este absorbită din spaţiul care trebuie răcit şi a cărui temperatură scade prin pierderea căldurii. Agentul frigorigen se lichefiază, cedand căldura, după care este din nou evaporat. După modul de realizare a ciclului agentului frigorigen, frigiderele pot fi cu compresor şi cu absorbţie.
Frigidere cu compresor
frigider cu compresorAgentul frigorigen, care se află sub presiune mică, se evaporă, preluînd din exterior căldură la temperatură joasă, într-un vaporizator (o serpentină din ţeavă fixată în compartimentul de îngheţare). Prin evaporare, scade temperatura incintei răcite. Vaporii sînt aspiraţi din vaporizator şi comprimaţi de un mic compresor, iar apoi refulaţi într-un dispozitiv de lichefiere (condensator) montat în serie, unde sînt răciţi (vaporii cedează căldura în exterior). Prin efectul comun al presiunii ridicate şi al cedării de căldură, agentul frigorigen este lichefiat. în ultima parte a ciclului, agentul frigorigen lichid este destins la o pfesiune mai mică printr-un ventil de laminare şi ajunge din nou în vaporizator. Temperatura interioară a frigiderului este reglată printr-un termostat, care, prin intermediul unui releu, anclanşează şi declanşează motorul compresorului.
Frigidere cn absorbţie
frigider cu absorptieFrigiderul cu absorbţie funcţionează fără compresor. Presiunea este generată într-un fierbător, încălzit de obicei electric, în care se găseşte o soluţie concentrată de amoniac în apă. încălzind soluţia, amoniacul se evaporă şi rămîne apa. Deoarece evaporarea continuă, presiunea creşte pînă cînd ajunge suficient de mare ca să condenseze vaporii de amoniac în condensator. Ca şi în cazul frigiderului cu compresor, amoniacul este destins printr-un ventil de laminare şi apoi se evaporă, absorbind căldură din interiorul frigiderului. Apa cu concentraţie mică de amoniac din fierbător, care este încă foarte caldă, trece printr-un schimbător de căldură, unde cedează o parte din căldură, şi apoi în absorbitor. Aid apa absoarbe din nou vaporii de amoniac curat, care vin din fierbător pînă ce se saturează. O mică pompă de circulaţic pompează soluţia amoniacală obţinută prin schimbătorul de căldură înapoi în fierbător, de unde ciclul reîncepe.

  One Response to “Frigidere.Mod de functionare.Schite”

  1. Foarte bune explicatiile numai ca in locul cuvantului lichefiere trebuie folosit cuvantul condensare.

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>