Oct 182013
 
standarde inginerie download free

PENTRU A SOLICITA UN STANDARD PERSONALIZAT INTRODU ADRESA DE E-MAIL MAI JOS. VEI PRIMI IN CEL MAI SCURT TIMP POSIBIL UN LINK DE DOWNLOAD. Vezi aici standarde disponibile.

Nume standard (exemplu: STAS 102-86):

Email:


INDEX NUMERIC AL STANDARDELOR PREZENTATE ÎN VOLUMELE I…VII

Volumul I – Sudare prin topire cu arc electric. Standarde generale, condiţii de calitate, prescripţii de execuţie, echipamente de sudare
Volumul II – Calificarea personalului şi a procedurilor de sudare
Volumul III – Încercări nedistructive şi distructive ale îmbinărilor sudate şi lipite
Volumul IV – Materiale pentru sudare, lipire şi pulverizare
Volumul V – Sudare şi tăiere cu gaze. Echipament de protecţie.Sudare electrică prin presiune
Volumul VI – Lipirea metalelor cu material de adaos.Pulverizare termică. Sudarea materialelor plastice. Sudarea bolţurilor.Sudare prin frecare. Sudare cu fascicul de electroni. Sudare cu laser.
Volumul VII - SR EN 1011:2004 Recomandări pentru sudarea materialelor metalice

STANDARD -  DENUMIRE – Volum
STAS 102-86 Carbură de calciu tehnică (carbid) IV
SR EN 169:1997 Protecţia individuală a ochilor. Filtre pentru sudură şi tehnici conexe. Specificaţii de transmisie şi utilizare recomandată V
STAS 204-77 Aliaje cupru-zinc pentru lipire. Mărci IV
SR CEI 245-6:1996 Cabluri cu izolaţie de cauciuc. Tensiune nominală până la 450/750 V, inclusiv. Partea 6: Cabluri pentru sudare electrică cu arc I
SR EN 287-1+A1:1999 Calificarea sudorilor. Sudare prin topire. Partea 1: Oţel II
SR EN 287-2+Al:1999 Calificarea sudorilor. Sudare prin topire. Partea 2: Aluminiu şi aliaje de aluminiu II
SR EN 288-1+A1:1999 Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Partea 1: Reguli generale pentru sudarea prin topire II
SR EN 288-2+A1:1999 Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Partea 2: Specificaţia procedurii de sudare pentru sudarea cu arc electric II
SR EN 288-3+A1:1999 Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Partea 3: Verificarea procedurii de sudare cu arc electric a otelurilor 3 II
SR EN 288-4+Al:1999 Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Partea 4: Verificarea procedurii de sudare cu arc electric a aluminiului şi a aliajelor sale II
SR EN 288-5:1996 Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Partea 5: Calificarea prin utilizare de materiale pentru sudare certificate la sudarea cu arc electric II
SR EN 288-6:1996 Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Partea 6: Calificarea prin referire la experienţa anterioară II
SR EN 288-7:1997 Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Partea 7: Calificarea prin referire la o procedură de sudare standardizată pentru sudarea cu arc electric IIISTAS    11051/1-84    I Maşini de sudat electric prin presiune. Condiţii tehnice | generale    V

SREN 288-8:1997    Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Partea 8: Calificarea printr-o încercare de sudare înainte de începerea fabricaţiei    II
SR EN 288-9:2001    Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Partea 9: Verificarea procedurii de sudare cap la cap pe şantier a conductelor de transport terestre şi marine    II
STAS 294-80    Sârmă şi vergele din aliaje cupru-zinc pentru lipit    IV
STAS 295-71    Vergele din cupru-argint pentru sudare    IV
SREN 420:1996    Cerinţe generale pentru mănuşi de protecţie    V
SREN 439:1996    Materiale pentru sudare consumabile. Gaze de protecţie pentru sudare şi tăiere cu arc electric    IV
SREN 440:1996    Materiale pentru sudare consumabile. Sârme electrod şi depuneri prin sudare pentru sudare cu arc electric în mediu de gaz protector cu electrod fuzibil a oţelurilor nealiate şi cu granulaţie fină. Clasificare    IV
SREN 444:1996    Examinări nedistructive. Principii generale pentru examinarea radiografică cu radiaţii X şi gama a materialelor metalice    III
SREN 462-1:1996    Examinări nedistructive. Calitatea imaginii radiografiilor. Partea 1: Indicatori de calitate a imaginii (tip cu fire). Determinarea indicelui de calitate a imaginii    III
SREN 462-2:1996    Examinări nedistructive. Calitatea imaginii radiografiilor. Partea 2: Indicatori de calitate a imaginii (tip cu trepte şi găuri). Determinarea indicelui de calitate a imaginii    III
SREN 462-3:1998    Examinări nedistructive. Calitatea imaginii radiografiilor. Partea 3: Clase de calitate a imaginii pentru metale feroase    III
SREN 462-4:1996    Examinări nedistructive. Calitatea imaginii radiografiilor. Partea 4: Evaluarea experimentală a indicilor de calitate a imaginii şi a tabelelor de calitate a imaginii    III
SREN 462-5:1998    Examinări nedistructive. Calitatea imaginii radiografiilor. Partea 5: Indicatori de calitate a imaginii (tip cu fire duplex). Determinarea indicelui de neclaritate a imaginii    III
SREN 470-1:1999    îmbrăcăminte de protecţie pentru utilizare la sudare şi procedee conexe. Partea 1: Condiţii generale    V
SREN 473:1994    Calificarea şi certificarea personalului pentru examinări nedistructive. Principii generale    III
SREN 499:1997    Materiale pentru sudare. Electrozi înveliţi pentru sudarea manuală cu arc electric a oţelurilor nealiate şi cu granulaţie fină. Clasificare    IV
SR EN 560:2000    Echipament pentru sudare cu gaz. Racorduri pentru furtunuri pentru echipamente de sudare, tăiere şi procedee conexe    V
SREN 561:1996    Echipament pentru sudare cu gaze. Racorduri rapide cu obturare, pentru sudare, tăiere şi procedee conexe    V
SREN 571-1:1999    Examinări nedistructive. Examinări cu lichide penetrante. Partea 1: Principii generale    III
SREN 582:1995    Pulverizare termică. Determinarea rezistenţei la aderenţă prin încercarea la tracţiune    VI
SREN 657:1997    Pulverizare termică. Terminologie, clasificare    VI
SREN 719:1995    Coordonarea sudării. Sarcini şi responsabilităţi    II

SREN 729-1:1996    Condiţii de calitate pentru sudare. Sudarea prin topire a materialelor metalice. Partea 1: Ghid pentru selecţie şi utilizare    I
SREN 729-2:1996    Condiţii de calitate pentru sudare. Sudarea prin topire a materialelor metalice. Partea 2: Condiţii de calitate complete    I
SREN 729-3:1996    Condiţii de calitate pentru sudare. Sudarea prin topire a materialelor metalice. Partea 3: Condiţii de calitate normale    I
SREN 729-4:1996    Condiţii de calitate pentru sudare. Sudarea prin topire a materialelor metalice. Partea 4: Condiţii de calitate elementare    I
SREN 731:2001    Echipament pentru sudare cu gaz. Aparate manuale cu aspiraţie de aer. Specificaţii şi încercări    V
STAS 735/2-87    Desene tehnice. Notarea procedeelor de verificare nedistructivă a îmbinărilor sudate    III
SREN 756:1997    Materiale pentru sudare. Sârme electrod şi cupluri sârmă-flux pentru sudarea cu arc electric sub strat de flux a oţelurilor nealiate şi cu granulaţie fină. Clasificare    IV
SREN 757:1998    Materiale pentru sudare. Electrozi înveliţi pentru sudarea manuală cu arc electric a oţelurilor cu limită de curgere ridicată. Clasificare    IV
SREN 758:1998    Materiale pentru sudare. Sârme tubulare pentru sudarea cu arc electric cu sau fără gaz protector a oţelurilor nealiate şi cu granulaţie fină. Clasificare    IV
SREN 759:1998    Materiale pentru sudare. Condiţii tehnice de livrare a metalelor de adaos pentru sudare. Tipul produsului, dimensiuni, toleranţe şi marcare    IV
SREN 760:1997    Materiale pentru sudare. Fluxuri pentru sudarea cu arc electric sub strat de flux. Clasificare    IV
SR ISO 857:1994    Procedee de sudare, lipire tare şi lipire moale. Vocabular    I; VI
SR EN 874:2000    Echipament pentru sudare cu gaz. Aparate oxigen-gaz combustibil (tip maşină de tăiere) cu corp cilindric. Tip constructiv, specificaţii generale, metode de încercare    V
SREN 875:1997    încercări distructive ale îmbinărilor sudate din materiale metalice. încercarea la încovoiere prin şoc. Poziţia epruvetei, orientarea crestăturii şi examinare    III
SREN 876:1997    încercări distructive ale îmbinărilor sudate din materiale metalice. încercarea la tracţiunea longitudinală a metalului depus din îmbinările sudate prin topire    III
SREN 895:1997    încercări distructive ale îmbinărilor sudate din materiale metalice. încercarea la tracţiune transversală    III
SREN 910:1997    încercări distructive ale îmbinărilor sudate din materiale metalice. încercări la îndoire    III
SREN 961:2000    Echipament pentru sudare cu gaz. Reductoare de presiune pentru baterii de butelii de gaze până la 200 bar, utilizate la sudare, tăiere şi procedee conexe    V
SREN 970:1999    Examinări nedistructive ale îmbinărilor sudate prin topire. Examinare vizuală    III
SR CEI 974-11:1994    Echipament pentru sudare cu arc electric. Partea 11: Portelectrozi    I

SR CEI 974-12:1994    Echipament pentru sudare cu arc electric. Partea 12: Dispozitive de cuplare pentru cabluri pentru sudare    I
SREN 1011-1:2004+Al    Sudare. Recomandări pentru sudarea materialelor metalice. Ghid general pentru sudarea cu arc electric    VII
SREN 1011-2:2004    Sudare. Recomandări pentru sudarea materialelor metalice. Sudarea cu arc electric a oţelurilor feritice    VII
SREN 1011-3:2004    Sudare. Recomandări pentru sudarea materialelor metalice. Sudarea cu arc electric a oţelurilor inoxidabile    VII
SREN 1011-4:2004    Sudare. Recomandări pentru sudarea materialelor metalice. Sudarea cu arc electric a aluminiului şi aliajelor de aluminiu    VII
SREN 1011-5:2004    Sudare. Recomandări pentru sudarea materialelor metalice. Sudarea oţelurilor placate    VII
SREN 1043-1:1997    încercări distructive ale îmbinărilor sudate din materiale metalice. încercarea de duritate. Partea 1: încercarea de duritate a îmbinărilor sudate cu arc electric    III
SREN 1043-2:1999    încercări distructive ale îmbinărilor sudate din materiale metalice. încercarea de duritate. Partea 2: încercarea de microduritate a îmbinărilor sudate    III
SREN 1045:1999    Lipire tare. Fluxuri pentru lipire tare. Clasificare şi condiţii tehnice de livrare    IV
STAS 1125/1-91    Sudarea metalelor. Electrozi înveliţi pentru sudarea cu arc electric. Condiţii tehnice generale de calitate    IV
STAS 1125/6-90    Sudarea metalelor. Electrozi înveliţi pentru încărcare prin sudare. Condiţii tehnice de calitate    IV
SR EN 1256:2001    Echipament pentru sudare cu gaz. Specificaţii pentru ansamblurile furtunurilor flexibile pentru echipamente pentru sudare, tăiere şi procedee conexe    V
SREN 1290:2000    Examinări nedistructive ale îmbinărilor sudate. Examinarea cu pulberi magnetice a îmbinărilor sudate    III
SREN 1320:2000    încercări distructive ale îmbinărilor sudate din materiale metalice. încercarea de rupere    III
SREN 1321:2000    încercări distructive ale îmbinărilor sudate din materiale metalice. Examinarea macroscopică şi microscopică a îmbinărilor sudate    III
SREN 1326:2001    Echipament pentru sudare cu gaz. Echipamente mici pentru lipire tare şi sudare cu gaze    V
SREN 1395:1999    Pulverizare termică. Verificarea de acceptare a echipamentelor pentru pulverizare termică    VI
SREN 1418:2000    Personal pentru sudare. Calificarea operatorilor sudori pentru sudarea prin topire şi a reglorilor pentru sudarea electrică prin presiune, pentru sudarea mecanizată şi automată a materialelor metalice    II
STAS 1494-75    Azot gazos şi lichid    IV
SREN 1597-1:2000    Materiale pentru sudare. Metode de încercare. Partea 1: Probă pentru epruvete de metal depus, din oţel, nichel şi aliaje de nichel    IV
SREN 1597-2:2000    Materiale pentru sudare. Metode de încercare. Partea 2: Probă sudată pentru încercarea îmbinării sudate din oţel prin tehnica într-un singur rând şi în două rânduri    IV

SREN 1597-3:2000    Materiale pentru sudare. Metode de încercare. Partea 3: încercarea aptitudinii de sudare în poziţie pe o îmbinare sudată în colţ    IV
SREN 1599:1999    Materiale pentru sudare. Electrozi înveliţi pentru sudarea manuală cu arc electric a oţelurilor termorezistente. Clasificare    IV
SREN 1600:2000    Materiale pentru sudare. Electrozi înveliţi pentru sudarea manuală cu arc electric a oţelurilor inoxidabile şi refractare. Clasificare    IV
SREN 1668:2000    Materiale pentru sudare. Vergele, sârme şi depuneri prin sudare pentru sudarea WIG a oţelurilor nealiate şi a oţelurilor cu granulaţie fină. Clasificare    IV
SREN 1713:2000    Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea cu ultrasunete. Caracterizarea indicaţiilor din suduri    III
SREN 1714:2000    Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea cu ultrasunete a îmbinărilor sudate    III
STAS 1783-84    Echipament de protecţie. Mănuşi din piele şi înlocuitori    V
STAS 1784-87    Echipament de protecţie. Şorţuri din piele şi înlocuitori de piele. Condiţii tehnice generale de calitate    V
STAS 2031-77    Oxigen tehnic gazos şi lichid    IV
STAS 2259-80    Echipament de protecţie. Ghetre şi jambiere. Condiţii tehnice generale de calitate    V
STAS 2499-82    Robinete cu ventil pentru recipiente transportabile de gaze utilizate la sudare şi procedee conexe. Condiţii tehnice generale de calitate    V
SREN ISO 2503:2000    Echipament pentru sudare cu gaz. Reductoare de presiune pentru butelii de gaze până la 300 bar, utilizate la sudare, tăiere şi procedee conexe    V
STAS 2689-84    Transformatoare pentru sudare cu arc electric. Condiţii tehnice generale    I
STAS 2862-79    Filtre de sticlă pentru protecţie    V
SR 2962-1997    Dioxid de carbon lichefiat    IV
STAS 3052-79    Echipament de protecţie. Măşti pentru sudori. Condiţii tehnice generale de calitate    V
STAS 3100-85    Hidrogen tehnic comprimat    IV
STAS 3660-79    Acetilenă tehnică dizolvată    IV
SR ISO 3677:1994    Metale de adaos pentru lipire moale, lipire tare şi sudare prin lipire. Notare    IV
SREN ISO 4063:2000    Sudare şi procedee conexe. Nomenclatorul procedeelor şi numerele de referinţă    I; VI
SREN ISO 5172:2000    Aparate manuale pentru sudare, tăiere şi încălzire cu gaze. Specificaţii şi încercări    V
SR ISO 5182:1993    Sudare. Materiale pentru electrozi de contact pentru sudare electrică prin presiune şi echipamente anexe    V
SR ISO 5184:1993    Sudare electrică prin presiune în puncte. Corpuri pentru electrod cu con exterior 1:10. Partea 2: Fixare pe cilindru prin presare    V

STAS 5540/6-77    încercări ale îmbinărilor sudate cap la cap. încercarea de aplatisare    III
STAS 5540/8-88    încercări mecanice ale îmbinărilor sudate prin frecare, încercarea la îndoire    III
STAS 5555/1-81    Sudarea metalelor. Terminologie generală    I
STAS 5555/2-80    Sudarea metalelor. Procedee de sudare. Clasificare şi terminologie    I
STAS 5555/3-85    Sudarea metalelor. Procedee de sudare mecanizată cu arc electric. Clasificare şi terminologie    I
SR ISO 5822:1993    Echipament pentru sudare în puncte. Calibre tampon conice şi calibre inel conice    V
SR ISO 5827:1993    Maşini de sudat în puncte. Echipamente inferioare şi bride de strângere    V
SR ISO 5829:1993    Sudare electrică prin presiune în puncte. Corpuri pentru electrod cu cap amovibil (con interior 1/10)    V
SR ISO 5830:1993    Sudare electrică prin presiune în puncte. Capete amovibile cu con exterior pentru electrod    V
STAS 5976/1-82    încercări mecanice ale îmbinărilor sudate în colţ    III
STAS 5976/2-85    încercări mecanice ale îmbinărilor sudate cu bolţuri    III
SR ISO 6210-1:1995    Cilindri pentru capete pentru sudare electrică prin presiune montate pe robot. Partea 1: Condiţii generale    V
STAS 6306/1-80    Generatoare de acetilenă. Clasificare şi terminologie    V
STAS 6306/3-82    Generatoare de acetilenă. Condiţii tehnice generale de calitate    V
STAS 6307-80    Supape hidraulice de siguranţă pentru acetilenă. Condiţii tehnice generale de calitate    V
SREN ISO 6520-1:1999    Sudare şi procedee conexe. Clasificarea imperfecţiunilor geometrice din îmbinările sudate ale materialelor metalice. Partea 1: Sudare prin topire    I
STAS 6606/2-86    Defectoscopie cu radiaţii penetrante. Examinarea radiografică a îmbinărilor sudate prin topire    III
SR ISO 6947:1994    Suduri. Poziţii de lucru. Definiţiile unghiurilor de înclinare şi de rotire    I
STAS 7084/2-82    Defectele îmbinărilor sudate prin presiune. Clasificare şi terminologie    V
STAS 7194-79    Sudabilitatea oţelurilor. Elemente de bază    I
STAS 7242-82    Sudarea metalelor. Electrozi înveliţi pentru sudarea fontei. Tipuri şi condiţii tehnice de calitate    IV
STAS 7242-82 M 1    Sudarea metalelor. Electrozi înveliţi pentru sudarea fontei. Tipuri şi condiţii tehnice de calitate    IV
SR ISO 7284:1996    Echipament pentru sudare electrică prin presiune. Specificaţii particulare aplicabile transformatoarelor cu două înfăşurări secundare separate pentru sudare în puncte multiple, utilizate în industria de automobile    V
STAS ISO 07286-92    Simboluri grafice pentru echipamente pentru sudare electrică prin presiune    V
SREN ISO 7287:1996    Simboluri grafice pentru echipamente de tăiere termică    V

STAS 7356/1-80    încercările mecanice ale metalului depus prin sudare manuală cu arc electric, cu electrozi înveliţi    IV
STAS 7356/2-80    încercările mecanice ale metalului depus prin sudare cu arc electric sub strat de flux    IV
STAS 7356/3-80    încercările mecanice ale metalului depus prin sudare cu arc electric în mediu de gaz protector    IV
SR ISO 7438:1993    Materiale metalice. încercarea la îndoire    III
STAS 7748-85    încercările metalelor. încercarea la îndoire a epruvetelor încărcate cu sudură longitudinală    III
STAS 7802/1-79    Blocuri de calibrare pentru verificarea şi reglarea defectoscoapelor. Condiţii tehnice generale de calitate    III
STAS 7802/2-79    Blocuri de calibrare pentru verificarea şi reglarea  defectoscoapelor. Bloc de calibrare Al    III
STAS 7802/4-79    Blocuri de calibrare pentru verificarea şi reglarea  defectoscoapelor. Bloc de calibrare A3    III
STAS 7802/5-79    Blocuri de calibrare pentru verificarea şi reglarea defectoscoapelor. Bloc de calibrare A4    III
SR ISO 7931:1993    Capace şi inele izolante pentru echipamente de sudat electric prin presiune    V
STAS 7932/1-90    încercările mecanice ale îmbinărilor sudate în puncte, în relief şi în linie ale metalelor. încercarea la forfecare prin tracţiune    III
STAS 7932/2-90    încercările mecanice ale îmbinărilor sudate în puncte şi în relief ale metalelor. încercarea la tracţiune    III
STAS 7932/3-90    încercările mecanice ale îmbinărilor sudate în puncte, în relief şi în linie ale metalelor. încercarea tehnologică de smulgere    III
STAS 7932/4-90    încercările mecanice ale îmbinărilor sudate în puncte şi în relief ale metalelor. încercarea la răsucire    III
STAS 7932/5-90    încercările mecanice ale îmbinărilor sudate în puncte, în relief şi în linie ale metalelor. încercarea de duritate    III
STAS 7956-85    Argon gazos şi lichid    IV
STAS 7988-91    Electrozi pentru crăiţuire    IV
STAS 8143-87    Generatoare şi convertizoare rotative pentru sudare cu arc electric. Condiţii tehnice generale    I
SR ISO 8205-1:1996    Cabluri secundare răcite cu apă pentru sudare electrică prin presiune. Partea 1: Dimensiuni şi condiţii tehnice pentru cabluri cu două conductoare    V
SR ISO 8205-2:1996    Cabluri secundare răcite cu apă pentru sudare electrică prin presiune. Partea 2: Dimensiuni şi condiţii tehnice pentru cabluri cu un conductor    V
SR ISO 8205-3:1996    Cabluri secundare răcite cu apă pentru sudare electrică prin presiune. Partea 3: Specificaţii pentru încercări    V
STAS 8299-78    Clasificarea şi simbolizarea defectelor îmbinărilor sudate prin topire pe baza radiografiilor    III
STAS ISO 8430-1:1992    Sudare electrică prin presiune în puncte. Portelectrozi. Partea 1:  Fixare pe con 1:10    V

STAS ISO 8430-2:1992    Sudare electrică prin presiune în puncte. Portelectrozi. Partea 2: Fixare pe con Morse    V
STAS ISO 8430-3:1992    Sudare electrică prin presiune în puncte. Portelectrozi. Partea 3: Fixare cilindrică prin presare    V
STAS 8524-70    Electrozi înveliţi pentru sudarea aluminiului    IV
STAS 8540-87    Furtunuri flexibile pentru tăierea şi sudarea cu gaze a metalelor    V
STAS 8971-87    Lipirea metalelor. Aliaje de lipire tare cu conţinut de argint    IV
SREN ISO 9013:1998    Sudare şi procedee conexe. Clase de calitate şi toleranţe dimensionale ale suprafeţelor, tăiate termic (cu flacără oxigaz)    V
STAS 9056-71    Determinarea caracteristicilor mecanice ale metalului depus la sudarea cu gaz    IV
STAS ISO 9090:1992    Etanşeitatea la gaz a aparatelor pentru sudare cu gaze şi procedee conexe    V
STAS 9261-81    încercările materialelor. încercarea de încovoiere prin şoc pe epruvete încărcate cu sudură    III
SREN ISO 9312:1998    Echipamente pentru sudare electrică prin presiune. Ştifturi izolante pentru utilizare în echipamentele inferioare    V
SREN ISO 9455-12:1998    Fluxuri pentru lipire moale. Metode de încercare. Partea 12: încercarea la coroziune a ţevilor de oţel    IV
SREN ISO 9455-2:1998    Fluxuri pentru lipire moale. Metode de încercare. Partea 2: Determinarea conţinutului de substanţe nevolatile prin metoda ebuliometrică    IV
SREN ISO 9455-3:1995    Fluxuri pentru lipire moale. Metode de încercare. Partea 3: Determinarea indicelui de aciditate prin metode de titrare potenţiometrică şi vizuală    IV
SREN ISO 9455-6:2000    Fluxuri pentru lipire moale. Metode de încercare. Partea 6: Determinarea şi detectarea conţinutului de halogenuri (cu excepţia fluorurilor)    IV
SREN ISO 9455-9:1998    Fluxuri pentru lipire moale. Metode de încercare. Partea 9: Determinarea conţinutului de amoniac    IV
STAS 9477/2-73    Fluxuri topite pentru sudarea oţelurilor. Metode de analiză chimică    IV
STAS ISO 9539:1992    Materiale pentru echipamente pentru sudare cu gaze, tăiere şi procedee conexe    V
STAS 9559-82    îmbinări sudate. Formele şi dimensiunile rosturilor la sudarea electrică în baie de zgură    I
SREN ISO 9606-3:2001    Calificarea sudorilor. Sudare prin topire. Partea 3: Cupru şi aliaje de cupru    II
SREN ISO 9606-4:2001    Calificarea sudorilor. Sudarea prin topire. Partea 4: Nichel şi aliaje de nichel    II
SREN ISO 9692-2:2000    Sudare şi procedee conexe. Pregătirea îmbinării. Partea 2: Sudarea cu arc electric sub strat de flux a oţelurilor    I
STAS 9830-87    îmbinări sudate. Formele şi dimensiunile rosturilor la sudarea cuprului şi aliajelor de cupru    I
SREN ISO 9956-10:1998    Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Partea 10: Specificaţia procedurii de sudare pentru sudarea cu fascicul de electroni    II

SREN ISO 9956-11:1998    Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Partea 11: Specificaţia procedurii de sudare pentru sudarea cu laser    II
SREN 10002-1:1994    încercarea la tracţiune. Partea 1: Metoda de încercare (la temperatura ambiantă)    III
SREN 10045-1:1993    Materiale metalice. încercarea la încovoiere prin şoc pe epruveta Charpy. Partea 1: Metodă de încercare    III
STAS 10047/1-81    Sudarea metalelor. Determinarea conţinutului de hidrogen difuzibil din metalul depus cu electrozi înveliţi prin metoda extragerii în vid    IV
STAS 10047/2-85    Sudarea metalelor. Determinarea conţinutului de hidrogen difuzibil din metalul cusăturii sudate sub strat de flux, prin metoda extragerii în vid    IV
STAS 10181-87    îmbinări sudate. Formele şi dimensiunile rosturilor la sudarea aluminiului şi aliajelor de aluminiu    I
STAS 10221-83    încercările metalelor. încercarea de fisurare la cald a metalului depus prin sudare    III
STAS 10354-81    Defectele suprafeţelor tăiate termic. Clasificare şi terminologie    V
STAS 10552-76    Determinarea conţinutului de ferită delta în metalul depus la sudarea oţelurilor austenitice. Metoda microscopică    IV
STAS 10564/2-81    Tăierea cu plasmă a metalelor. Clase de calitate a tăieturilor    V
SR ISO 10564:1995    Materiale de adaos pentru lipire moale şi lipire tare. Metode de prelevare a probelor din materiale de adaos pentru lipire moale în vederea analizei    IV
STAS 10595-76    îmbinări sudate. Formele şi dimensiunile rosturilor pentru sudarea oţelurilor placate    I
STAS 10867-77    Defectoscopie cu radiaţii penetrante. Controlul îmbinărilor din aluminiu şi aliaje de aluminiu sudate prin puncte    III
STAS 10882-84    încercările metalelor. încercarea de fisurare la rece a îmbinărilor din oţel sudate cu arc electric    III
STAS 10888-77    încercările metalelor. încercări ale îmbinărilor din table subţiri sudate în colţ    III
STAS 10897/1-83    încercările metalelor. încercări mecanice ale îmbinărilor lipite. încercarea la tracţiune    III
STAS 10897/2-83    încercările metalelor. încercări mecanice ale îmbinărilor lipite. încercarea la forfecare    III
STAS 10897/3-82    încercarea la încovoiere prin şoc a îmbinărilor prin lipire tare    III
STAS 10897/4-83    încercările metalelor. încercări mecanice ale îmbinărilor lipite. încercarea la îndoire    III
STAS 10897/5-86    încercările metalelor. încercări mecanice ale îmbinărilor lipite la temperaturi scăzute    III
STAS 10942-84    Transformatoare pentru maşini de sudat electric prin presiune. Condiţii tehnice generale    V
STAS 11019-85    Sudarea metalelor. Sârmă din aluminiu şi aliaje de aluminiu pentru sudare    IV

STAS    11051/1-84    Maşini de sudat electric prin presiune. Condiţii tehnice generale    V
STAS    11052-79    Maşini de sudat electric prin presiune. Clasificare şi terminologie    V
STAS    11052-79-M1    Maşini de sudat electric prin presiune. Clasificare şi terminologie    V
STAS    11159-78    Aliaje de lipit în formă de sârmă şi tubulare cu decapant    IV
STAS    11182-79    Electrozi de contact pentru sudare în puncte, în relief şi în linie. Clasificare    V
STAS    11200/451-81    Simbol grafic pentru tractor de sudare    I
STAS    11200/452-82    Simbol grafic pentru alimentare cu gaz    I
STAS    11200/453-81    Simbol grafic pentru clemă de contact    I
STAS    11200/454-81    Simbol grafic pentru caracteristică externă coborîtoare    I
STAS    11200/455-81    Simbol grafic pentru caracteristică externă rigidă    I
STAS    11200/459-81    Simbol grafic pentru sudare, în general    I
STAS    11200/460-81    Simbol grafic pentru sudare manuală cu arc electric    I
STAS    11200/461-81    Simbol grafic pentru sudare MIG/MAG    I
STAS    11200/462-81    Simbol grafic pentru sudare WIG    I
STAS    11200/463-81    Simbol grafic pentru portelectrod de sudare manuală    I
STAS    11200/464-81    Simbol grafic pentru cap de sudare MIG/MAG    I
STAS    11200/465-81    Simbol grafic pentru cap de sudare WIG    I
STAS    11200/466-81    Simbol grafic pentru rezervor cu pulbere sau cu flux    I
STAS    11200/467-81    Simbol grafic pentru sudare sub strat de flux    I
STAS    11200/468-82    Simbol grafic pentru sudare în puncte topite    I
STAS    11200/469-82    Simbol grafic pentru sudare MIG/MAG în puncte topite    I
STAS    11200/470-82    Simbol grafic pentru sudare WIG în puncte topite    I
STAS    11200/471-82    Simbol grafic pentru transfer prin scurtcircitare    I
STAS    11200/472-82    Simbol grafic pentru transfer fin    I
STAS    11200/473-82    Simbol grafic pentru transfer cu arc pulsat    I
STAS    11200/474-82    Simbol grafic pentru purjare a aerului (prin gaz)    I
STAS    11200/475-82    Simbol grafic pentru amorsarea arcului prin contact    I
STAS    11200/476-82    Simbol grafic pentru amorsarea arcului prin curenţi de înaltă frecvenţă    I
STAS    11200/477-81    Simbol grafic pentru cap de sudare sau tăiere cu plasmă    I
STAS    11200/478-81    Simbol grafic pentru sudare cu plasmă    I
STAS    11200/479-81    Simbol grafic pentru tăiere cu plasmă    I
STAS    11200/480-82    Simbol grafic pentru plamă (gaz ionizat)    I
STAS    11200/481-82    Simbol grafic pentru gaz protector al plasmei    I
STAS    11200/482-82    Simbol grafic pentru conectarea electrodului capului cu plasmă (pol negativ)    I
STAS    11200/483-82    Simbol grafic pentru duza capului cu plasmă (pol pozitiv)    I
STAS    11212/1-84    Lipirea metalelor. Terminologie    VI
STAS    11212/2-84    Lipirea metalelor. Procedee de lipire. Clasificare şi terminologie    VI
STAS    11253-85    îmbinări sudate. Bosaje pentru sudarea în relief a tablelor de oţel. Forme şi dimensiuni    V
STAS    1126-87    Sudarea metalelor. Sârmă plină de oţel pentru sudare    IV
STAS    11279/1-87    Tractoare pentru sudare. Condiţii tehnice generale de calitate    I

SR    11280:1993    Dispozitive de avans ale sârmei pentru sudare cu arc electric. Condiţii tehnice generale de calitate    I
STAS    11370-85    Redresoare pentru sudare cu caracteristică externă coborâtoare. Condiţii tehnice generale    I
SR    11389-1:1995    Bolţuri pentru sudare cu arc electric amorsat prin ridicare. Bolţuri filetate şi inele ceramice.    VI
SR    11389-2:1995    Bolţuri pentru sudare cu arc electric amorsat prin ridicare. Bolţuri cilindrice şi inele ceramice.    VI
STAS    11400/3-89    Verificarea tehnologiilor de sudare cu arc electric a îmbinărilor ţeavă-placă tubulară executate din oţeluri    II
STAS    11424-89    Echipamente pentru sudare cu arc electric. Terminologie    I
STAS    11577-83    Fluxuri pentru lipire moale    IV
STAS    11585-83    Sârme pentru metalizare prin pulverizare    IV
STAS    11587-83    Sudarea metalelor. Sârmă tubulară pentru sudare şi încărcare    IV
STAS R    11593-83    Comportarea la lipire a metalelor. Elemente de bază    VI
STAS    11613-81    Tăierea termică a metalelor. Terminologie    V
STAS    11684/2-83    Acoperiri termice prin pulverizare. Pregătirea suprafeţelor    VI
STAS    11684/5-84    Acoperiri termice prin pulverizare cu sârmă şi pulberi metalice. Prescripţii de execuţie    VI
STAS    11684/6-85    Acoperiri termice prin pulverizare cu pulberi metalice. Acoperiri cu topirea metalului depus. Prescripţii de execuţie    VI
STAS    12011/1-81    Dispozitive de siguranţă uscate pentru gaze combustibile, oxigen şi aer comprimat, utilizate în instalaţiile pentru sudare, tăiere şi procedee conexe. Terminologie    V
STAS    12011/2-89    Dispozitive de siguranţă uscate pentru gaze combustibile, oxigen şi aer comprimat, utilizate în instalaţiile pentru sudare, tăiere şi procedee conexe. Condiţii tehnice generale de calitate    V
STAS    12060-83    Redresoare pentru sudare cu caracteristică externă rigidă. Condiţii tehnice generale    I
STAS    12077-82    Defectele îmbinărilor lipite. Clasificare şi terminologie    VI
STAS    12090-82    Sudarea metalelor şi procedee conexe. Dispozitive pentru mecanizare. Clasificare şi terminologie    I
STAS    12126-82    Aliaje pentru lipire. Determinarea înălţimii de ridicare prin capilaritate    IV
STAS    12127-82    Aliaje pentru lipire. Determinarea capacităţii de umectare    IV
STAS    12147-85    Materiale plastice. Procedee de sudare. Clasificare şi terminologie    VI
STAS    12181-84    încercările metalelor. încercarea de duritate sub sudură    III
SR CR    12187:1999    Sudare. Ghid pentru un sistem de grupare a materialelor pentru sudare    II
STAS    12229-84    îmbinări sudate în puncte topite. Forme şi dimensiuni    I
STAS    12255-84    îmbinări sudate cap la cap ale ţevilor de oţel. Formele şi dimensiunile rosturilor    I
STAS    12265-84    Dispozitive pentru mecanizarea operaţiilor de sudare. Condiţii tehnice generale de calitate    I
STAS    12279-84    îmbinări sudate în puncte, în relief şi în linie. Elemente constructive şi dimensiuni    V

STAS 12287-85    încercările metalelor. încercări mecanice ale îmbinărilor sudate din bare de oţel beton    III
STAS 12332-85    Metodă de determinare a cantităţii particulelor solide din fumul degajat la sudarea cu electrozi înveliţi    IV
STAS 12341/1-85    Determinarea conţinutului de ferită delta în metalul depus prin sudare cu materiale de adaos inoxidabile austenitice. Metoda magnetică prin contact. Condiţii tehnice    IV
STAS R 12341/2-85    Determinarea conţinutului de ferită delta în metalul depus prin sudare cu materiale de adaos inoxidabile austenitice. Metoda magnetică prin contact. Prelucrarea rezultatelor    IV
SR CR 12361+AC: 1999    încercări distructive ale sudurilor din materiale metalice. Reactivi pentru examinarea macroscopică şi microscopică    III
STAS 12377-85    Controlul ultrasonic al placărilor prin sudare, laminare şi  explozie    III
STAS 12390/2-89    Acoperiri prin pulverizare termică. Pulberi ceramice. Tipuri şi condiţii tehnice de calitate    IV
STAS 12390-85    Pulberi metalice pentru acoperiri termice prin pulverizare. Tipuri şi condiţii tehnice de calitate    IV
SR CR 12459:2000    Examinări nedistructive. Calificarea şi certificarea personalului pentru examinări nedistructive    III
STAS R 12494-86    îmbinări lipite. Metode de verificare a calităţii    VI
STAS R 12495-86    îmbinări sudate. Metode de verificare a calitătii    III
STAS 12522-87    Lipirea metalelor. Determinarea temperaturii de dezlipire    VI
STAS 12558-87    Lipirea metalelor. Sârme, vergele şi benzi din aliaje pe bază de aluminiu    IV
STAS 12620-88    Lipirea metalelor. Aliaje de lipire tare cu conţinut de cupru-fosfor şi cupru-fosfor-argint    IV
STAS 12674-88    îmbinări sudate cap la cap prin frecare. Prescripţii de execuţie şi control    VI
STAS 12675/1-88    Bolţuri pentru sudare cu arc electric amorsat prin vârf fuzibil. Bolţ cilindric filetat    VI
STAS 12675/2-88    Bolţuri pentru sudare cu arc electric amorsat prin vârf fuzibil. Bolţ cilindric nefiletat    VI
STAS 12675/3-90    Bolţuri pentru sudare cu arc electric amorsat prin vârf fuzibil. Bolţ cilindric cu gaură filetată    VI
STAS 12790-89    Aliaje pentru lipire moale. Metode de verificare a comportării la lipire. Metode vizuale şi prin măsurare    IV
STAS 12825-90    îmbinări sudate din materiale plastice. Defecte. Clasificare şi terminologie    VI
STAS 12901-90    Maşini de sudat electric prin presiune. Cabluri de racordare secundare cu extremităţile racordate la borne răcite cu apă. Dimensiuni şi caracteristici    V
STAS 12910-90    Maşini de tăiere termică. Clasificare şi terminologie    V
STAS R 13008-91    Defectoscopie cu radiaţii penetrante. Valori de calitate a imaginii la examinarea radiografică a îmbinărilor sudate prin topire    III
STAS 13019-91    îmbinări sudate cu bolţuri de oţel. Prescripţii de asigurare a calităţii    VI
STAS 13020-91    Lipirea metalelor. Verificarea tehnologiilor de lipire tare    VI
STAS 13034-91    Vergele pentru sudare din policlorură de vinii    VI
STAS 13070-92    Sudarea materialelor plastice. Terminologie    VI

STAS 13074-92    Echipamente pentru sudare cu arc electric şi procedee conexe. Condiţii de securitate la instalare şi utilizare    I
STAS 13107:1992    Sudarea electrică prin presiune în puncte a tablelor de oţel cu conţinut scăzut de carbon, neacoperite şi acoperite. Prescripţii de execuţie şi condiţii pentru inspecţie    V
STAS 13108:1992    Sudarea electrică prin presiune în relief a tablelor de oţel cu conţinut scăzut de carbon, neacoperite. Prescripţii de execuţie şi condiţii pentru inspecţie    V
STAS 13123:1992    Sudarea electrică prin presiune în linie a tablelor de oţel cu conţinut scăzut de carbon, neacoperite şi acoperite. Prescripţii de execuţie şi condiţii pentru inspecţie    V
SR 13207:1994    Sudarea cap la cap prin topire intermediară a metalelor feroase. Prescripţii de execuţie şi condiţii pentru inspecţie    V
SREN ISO 13916:1998    Sudare. Ghid pentru măsurarea temperaturii de preîncălzire, a temperaturii între treceri şi a temperaturii de menţinere a preîncălzirii    I
SREN ISO 13919-1:1999    Sudare. îmbinări sudate cu fascicul de electroni şi laser. Ghid pentru nivelurile de acceptare a imperfecţiunilor. Partea 1: Oţel    VI
SREN ISO 13920:1998    Sudare. Toleranţe generale pentru construcţii sudate. Dimensiuni pentru lungimi şi unghiuri. Forme şi poziţii    I
SREN 20693:1995    Dimensiunile discurilor pentru role-electrod de sudare în linie    V
SREN 20865:1995    Canale în platourile maşinilor de sudat în relief    V
SREN 21089:1993    Fixări pe con ale electrozilor pentru maşini de sudat în  puncte.  Dimensiuni    V
SREN 22063:1995    Acoperiri metalice şi anorganice. Pulverizare termică. Zinc, aluminiu şi aliajele lor    VI
SREN 22401:1996    Electrozi înveliţi. Determinarea diferitelor randamente şi a coeficientului de depunere    IV
SREN 22553:1995    îmbinări sudate şi lipite. Reprezentări simbolice pe desene    I; VI
SREN 25183-1:1993    Sudare electrică prin presiune în puncte. Corpuri pentru  electrod cu con exterior 1:10. Partea 1: Fixare pe con, conicitate 1:10    V
SREN 25183-2:1993    Sudare electrică prin presiune în puncte. Corpuri pentru electrod cu con exterior 1:10. Partea 2: Fixare pe cilindru prin presare    V
SREN 25817:1993    îmbinări sudate cu arc electric din oţel. Ghid pentru nivelurile de acceptare a defectelor    I
SREN 25821:1993    Capete amovibile pentru electrozi pentru sudare electrică prin presiune în puncte    V
SREN 26847:1996    Electrozi înveliţi pentru sudarea manuală cu arc electric. Executarea unei depuneri de metal topit în vederea analizei chimice    IV
SREN 26848:1993    Electrozi de wolfram pentru sudare cu arc electric în mediu de gaz inert şi pentru sudare şi tăiere cu plasmă. Codificare    IV
SREN 27963:1995    îmbinări sudate din oţel. Bloc de calibrare nr. 2 pentru examinarea cu ultrasunete a îmbinărilor sudate    III
SREN 28167:1994    Bosaje pentru sudarea electrică prin presiune    V

SREN 28206:1995    Verificarea la recepţie a maşinilor de tăiere cu oxigen. Precizie de reproducere. Caracteristici de funcţionare    V
SREN 29313:1995    Maşini de sudat electric prin presiune în puncte. Ţevi de răcire    V
SREN 29453:1995    Aliaje pentru lipire moale. Compoziţie chimică şi forme    IV
SREN 29454-1:1994    Fluxuri pentru lipire moale. Clasificare şi caracteristici. Partea 1: Clasificare, marcare şi ambalare    IV
SREN 29455-1:1994    Fluxuri pentru lipire moale. Metode de încercare. Partea 1: Determinarea conţinutului de substanţe nevolatile prin metoda gravimetrică    IV
SREN 29455-11:1994    Fluxuri pentru lipire moale. Metode de încercare. Partea 11: Solubilitatea reziduurilor de flux    IV
SREN 29455-14:1996    Fluxuri pentru lipire moale. Metode de încercare. Partea 14: Determinarea adezivităţii reziduurilor de flux    IV
SREN 29455-5:1994    Fluxuri pentru lipire moale. Metode de încercare. Partea 5: încercarea cu oglindă de cupru    IV
SREN 29455-8:1994    Fluxuri pentru lipire moale. Metode de încercare. Partea 8: Determinarea conţinutului de zinc    IV
SREN 29692:1994‘    Sudare cu arc electric cu electrod învelit, sudare cu arc electric în mediu de gaz protector şi sudare cu gaze prin topire. Pregătirea pieselor de îmbinat de oţel    I
SREN 30042:1996    îmbinări sudate cu arc electric de aluminiu şi aliaje sudabile ale acestuia. Ghid pentru nivelurile de acceptare a imperfecţiunilor    I
SREN 50060:1995    Sursă de curent pentru sudare manuală cu arc electric cu serviciu limitat    I
SREN 50063:1995    Reguli de securitate privind construcţia şi instalarea maşinilor de sudat electric prin presiune şi procedee conexe    V
SREN 50078:1996    Capete şi pistoale pentru sudare cu arc electric    I

 

PENTRU A SOLICITA UN STANDARD PERSONALIZAT INTRODU ADRESA DE E-MAIL MAI JOS. VEI PRIMI IN CEL MAI SCURT TIMP POSIBIL UN LINK DE DOWNLOAD. Vezi aici standarde disponibile.

Nume standard (exemplu: STAS 102-86):

Email:


 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>