Noi 192013
 
discutie ONU

Aproape toate naţiunile lumii au aderat la Organizaţia Naţiunilor Unite, pentru asigurarea păcii. ONU are doar atâta putere cât îi permit statele membre.

“ONU încearcă găsirea unor soluţii comune pentru problemele cu care se confruntă omenirea.
UE este o confederaţie de naţiuni cu un anumit grad de colaborare politică, economică şi culturală.
NATO este o alianţă militară între state care împărtâşesc aceleaşi valori politice.
ORGANIZATIILE nonguvernamentale au menirea să transforme lumea într-o societate civilă globală.

Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) a fost fondată în 1945, după cel de Al Doilea Război Mondial, de către 51 de naţiuni, având sediul central la New York. în 2003, ONU avea 191 de membri – aproape toate naţiunile lumii. Prin apartenenţa la această organizaţie, statele se angajează, printre altele, să menţină pacea mondială, să rezolve paşnic disputele şi să respecte drepturile omului. ONU îşi poate îndeplini scopurile doar prin disponibilitatea de cooperare a membrilor săi. ONU nu este un „stat mondial” cu propriile instrumente de putere, ci, mai degrabă, o asociaţie liberă de state suverane.
In structura complexă a organizării mondiale, Adunarea Generală este, oficial, corpul suprem. Toate statele membre sunt reprezentate egal în acest „parlament neales al lumii”. Adunarea Generală poate, printre altele, să adopte rezoluţii cu caracter facultativ şi să aleagă un secretar general care să reprezinte ONU. ONU este asociat cu organizaţii speciale, cum ar fi Fondul naţiunilor unite pentru copii, UNICEF.
“PREMIUL NOBEL PENTRU PACE i-a fost acordat ONU, In 2001, pentru contribuţia sa la o lume mai bună.”

Centrul de putere propriu-zis al ONU este Consiliul de Securitate. El stabileşte gradul de deteriorare a păcii mondiale, respectiv, alege şi setul de acţiuni necesare, care pot varia de la embargouri la intervenţii militare. Acest consiliu are cinci
membri permanenţi (S.U.A., Rusia, Marea Britanie, Franţa şi China) şi zece membri aleşi pe doi ani. Rezoluţiile Consiliului de Securitate sunt valide dacă se adoptă în unanimitate de cei cinci membri permanenţi. Alte corpuri importante ale ONU sunt Curtea International de Justiţie, Consiliul Economic şi Social care coordonează activităţile economice şi sociale ale ONU, colaborând cu numeroase organizaţii speciale, ca de exemplu Banca Mondială.

“NUMEROASELE MISIUNI DE PACE ALE ONU au contribuit cu succes la restabilirea păcii în zonele de conflict.
CREAREA unor noi sisteme sociale şi de stat este unul dintre obiectivele principale ale misiunilor ONU.
In fosta zonă de razboi Kosovo, ONU a trimis trupe care să asigure întoarcerea refugiaţilor.”

Incă în timpul războiului rece, au avut loc discuţii despre modul de promovare a reformelor ONU, pentru soluţionarea mai eficientă a noilor probleme şi provocări ale sec. XXI. Printre subiecte se numără extinderea Consiliului de Securitate, acordarea de noi împuterniciri secretarului general, formarea unei organizaţii mondiale pentru mediu şi a unei armate autonome a ONU.

Misiunile de pace ale ONU
PENTRU A MENŢINE PACEA MONDIALĂ, Consiliul de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite este în drept să întreprindă acţiuni militare. Statele membre trebuie să disloce trupe, ONU nedispunând de un corp militar propriu. Trupele pot fi trimise direct împotriva unui agresor. Consiliul de Securitate acordă apoi statelor permisiunea de a instaura pacea prin forţă, de exemplu în cazul conflictului Irak-Kuweit, din 1990. MAJORITATEA ACŢIUNILOR sunt misiuni de menţinere a păcii care urmează unui conflict. In aceste cazuri, contingentele de trupe multinational aşa-numitele „căşti albastre” – au rolul unor trupe-tampon neutre între beligeranţi, mediatizând acordul de încetare a focului. Trupe de menţinere a păcii sunt, în prezent, staţionate în Congo, la graniţele dintre Israel şi Liban, respectiv între India şi Pakistan. în misiunile curente ale ONU de menţinere a păcii din Afghanistan şi Kosovo, limitele dintre eforturile de menţinere a păcii şi impunerea ei sunt tot mai insesizabile. Trupele ONU au permisiunea de a lua măsuri militare împotriva persoanelor violente, iar specialiştii sprijină construcţia infrastructurilor civile.

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>