Noi 142013
 
sarea

Atunci când atomii intră în contact unii cu ceilalti, învelisurile de electroni interacţionează şi se formează o legătură chimică. Există legături covalente, ionice şi metalice.

In anumite împrejurări atomii formeaza între ei anumite legături. De exemplu, când doi atomi de hidrogen sunt departe, ei nu exercită nici o forţă unul asupra celuilalt. Acest lucru se schimbă însă în momentul în care aceştia intră în
contact. Potrivit legilor electrostaticii, învelişul de electroni
O Legătura ionică. Sarea este un cristal alcătuit din atomi de sodiu pozitivi şi atomi de clor negativi. al unui atom atrage nucleul pozitiv al altui atom. învelişurile de electroni se întrepătrund şi formează o zonă încărcată negativ în jurul ambelor nuclee.
Atracţie şi respingere
Bineînţeles, în acest proces există limite. Atunci când nucleele se apropie unele de altele, forţa de respingere dintre ele creşte. Pornind de aici, atomii rămân la distanţă unul de celălalt, iar forţele de atracţie şi de respingere servesc mla menţinerea distanţei, ambii atomi formând o moleculă. In cazul unei legături covalente între atomi diferiţi, precum clorura de hidrogen, electronii de valenţă sunt atraşi mult mai tare de atomul de clor decât de atomul de hidrogen. Aceste simple molecule care formează legături chimice se numesc monomeri. Atunci când există doi monomeri, compusul poartă numele de dimer; trei monomeri formeaza un trimer. Distribuţia sarcinii electrice într-o moleculă de clorură de hidrogen este inegală. Moleculele precum celede clorură de hidrogen au doi poli, iar legătura chimică este covalentă polară.

Structura stabilă a ionilor
în cazuri extreme, un atom poate dobândi electronii altui atom. în acest mod  se obţin un ion cu sarcină pozitivă şi altui cu sarcină negativă. Forţa de atracţie dintre ei este foarte mare datorită încărcăturii cu sarcini opuse, iar aceştia formeaza o structura ionică. Structurile ionice sunt foarte stabile, iar compuşii ionici (sarea de bucătărie, de exemplu) prezintă de obicei puncte de topire mai ridicate decât compuşii,

“Legătura covalentă: Oxigenul şi hidrogenul pun in comun o pereche de electroni in molecula de apă.”

nonionici. Asemenea compuşilor ionici, metalele au o structură clară. Electronii dintr-un metal nu sunt legaţi de un anumit atom. Aceştia formează în schimb o mare de sarcini negative care leagă între ele nucleele pozitive. Moleculele care se formeaza prin legături covalente cuprind de obicei doar câţiva atomi, atâta timp cât aceştia nu conţin atomi de carbon. Dioxidul de sulf (S02), amoniacul (NH3),ozonul (03)si apa(H20) sunt exemple concludente.

“Legătura metalică: atomii sunt grupati unul lângă altul.”

Atomii de carbon nu numai că reacţionează cu atomii altor elemente, dar formează şi legaturi atomicelegături între ei. Cea mai obişnuită este legătura covalentă separata între doi atomi de carbon, însă ei pot de asemenea forma legâturi, dând
naştere unor lanţuri, inele lineare şi ramificate.

Curiozitati:
CARBURA DE HAFNIUL se topeşte la 0 temperatură de 4160°C, eel mai inalt punct de topire printre compuşii chimici.
SAREA DE BUCĂTĂRIE (NaCI) atinge punctul de topire la 801°C; punctul de topire a apei ingheţate este de 0°C.
CEL MAI ÎNALT PUNCT DE TOPIRE a metalelor este cel al wolframului =3422°C. Se foloseşte la fabricareafilamentelor pentru becuri electrice.

Se ştie că anumite molecule complexe conţin milioane de astfel de legături între atomi de carbon. Acestea sunt foarte importante în fabricarea produselorsintetice, cum ar fi cele farmaceutice şi materialele plastice.

Electronegativitatea (EN) este mărimea neconvenţională care exprimă capacitatea unui atom dintr-o moleculă de a atrage electronii de valenţă. Este foarte utilă în a determina dacă electronii de valenţă sunt transferaţi în totalitate într-un atom. în momentul în care diferenţa de electronegativitate a atomilor depăşeşte 1,8, se formează o legătură ionică. Când diferenţa de electronegativitate este foarte mică, legătura este covalentă nepolară. Cel mai electronegativ element chimic este fluorul, care are o valoare de 4,0. Electronegativitatea descreşte de sus in jos şi creşte de la stânga spre dreapta (exceppe:
gazele nobile).

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>