Noi 152013
 
experiment logo

Cercetătorii continuă şi în prezent să sintetizeze noi materiale în laboratoare. Atribuţiile unui chimist profesionist sunt însă mult mai variate decât ne imaginăm.

“Suntem înconjuraţi de chimicale şi acest lucru este confirmat de mirosul şi gustui de produse chimice din cotidian. Ştiinţa care studiază aceste substante, chimia, îşi are radacinile în lumea mistică a alchimiei. Aceasta cuprinde astăzi studiile cele mai exacte ale cantităţilor de materie din structurile chimice efectuate cu ajutorul instrumentelor analitice de înaltă precizie. Elaborarea de noi materiale şi medicamente nu are loc doarîn laboratoare. Asistăm la o creştere semnificativă a acestor proceduri la calculator.”

Locul de muncă – laboratorul
Dacă ar fi să ne imaginăm un chimist la locul de muncă, cei mai mulţi dintre noi ne-am gândi la oameni îmbrăcaţi în alb, care folosesc eprubete şi retorte (vase de sticlă pentru distilare). Programul efectiv al chimiştilor este însă foarte diferit de acesta, mai ales pentru cei din domeniul chimiei industriale. Metodele de producţie elaborate în sfera industrială trebuie a plicate la scară mare. Pentru a îndeplini această sarcină, chimiştii lucrează la instalaţii experimentale, în automatică, efectuând numeroase calcule. Responsabilităţile unui chimist includ implicarea într-un domeniu tangential cercetării şi producţiei. Chimiştii ajută firmele să-şi lanseze produsele pe piaţă, într-o manieră eficientă şi sigură, şi le oferă consultanţă cu privire la modalitatea de extindere pe viitor a produsului, astfel încât să promoveze un marketing de succes.

“CHIMIŞTII IN DEVENIRE se implică inproducerea de noi compuşi, pornind de la reactanţi cunoscuti.”

Doar chimiştii care lucrează în universităţi, la agenţii guvernamentale şi în departamentele de cercetare din industria privată corespund imaginii clasice a profesionistului.

Arzătorul lui Bunsen este utilizat şiin prezent inlaboratoareledechimie.
Arzătorul lui Bunsen este utilizat şiin prezent inlaboratoareledechimie.

Ei lucrează într-un spaţiu „preparativ”, producând substante noi printr-o selecţie riguroasă de metode şi instrumente.
“CALCULATOARELE sunt utilizate frecvent pentru a crea modele moleculare, după care sunt elaborate In laborator produse imbunătăţite, sintetizate.”

Una dintre cele mai obişnuite metode constă în transformarea materiilor prime sau a reactanţilor în soluţie. Soluţia se fierbe, iar materialele evaporate din retortă se condensează într-un răcitor vertical, care transportă substanţa înapoi în retortă. Acest proces este numit de chimişti „injectare în flux invers”.

Simulări in loc de experimente
Astăzi, chimiştii folosesc calculators, şi abia apoi retorta pentru producerea efectivă de substante noi. Cercetătorii pot Simula, de exemplu, pe ecranul unui calculator,

“CHIMIŞTII ANALITICI identifică materiale prin diverse metode de separare, corelare şi măsurare.”

forma suprafeţei moleculelor ce aparţin unui medicament inexistent, deducând proprietăţile sale. Pornind de la aceasta, ei pot determina dacă o substanţă reacţionează sau nu cu o proteină din corp. Fezabilitatea agentului poate fi luată în considerare doar după simularea pe calculator, deoarece sintetizarea substanţei necesită investiţii majore. De exemplu, cercetarea noilor catalizatori se realizează tot mai mult cu ajutorul calculatorului. Chimiştii teoreticieni au făcut progrese uriaşe în ceea ce priveşte metodele de estimare a structurii şi proprietăţilor moleculelor, deşi filozoful şi matematicianul Auguste Comte afirmase în sec. XIX că până şi oamenii de ştiinţă fac greşeli: „Orice încercare de a folosi metode matematice în studierea chimiei trebuie considerată lipsită de sens şi contrară noţiunii de chimie”.

“AUTOCLAVELE şi maşinile de capsulare se folosesc la fabricarea de noi materiale. Presiunea din aceste containere ajunge până la 10 gigapascali, fiind de 100 000 de ori mai mare decât presiunea atmosferică şi reprezentând 1/40 din presiunea existentă in nucieul Pământului.”

“CHIMIA COMPUTERIZATĂ dezvoltă programe-control care simulează reacţii chimice şi produsul lor finit”

 

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>