Noi 082013
 
zgomot logo

Prin zgomot se înţelege un sunet compus din vibraţiile complet neregulate ca intensitate, frecvenţă şi fază ale aerului.

La intensitate prea mare, zgomotele sunt supărătoare, putînd produce leziuni ale organului auzului; un astfel de zgomot ia naştere, de exemplu, cînd se loveşte cu un ciocan o tablă subţire. Dacă se studiază variaţia intensităţii sonore în funcţie de timp, se obţine o curbă neregulată.

curba zgomot

Protecţia împotriva zgomotelor este o problemă a tehnicii construcţiilor. Astfel, de exemplu, în sălile de birou în care bătăile maşinilor de scris produc prin reflexie pe pereţi un zgomot insuportabil, plafoanele se căptuşesc cu materiale absorbante de zgomote (vată de sticlă sau minerală). Acestea sînt introduse între plafon (respectiv perete) şi plăcile perforate aşezate la o oarecare distanţă de plafon. Zgomotul pătruns prin găurile plăcii este puternic atenuat de materialul absorbant. Diferitele intensităţi ale vibraţiilor sînt percepute de noi ca sunete. Conform legii Weber-Fechner, tăria (sau intensitatea auditivă) este aproximativ proporţională cu logaritmul presiunii sonore. Ca unitate de măsură pentru intensitatea auditivă se utilizează fonul, care reprezintă logaritmul raportului dintre presiunea sonoră a sunetului şi cea a unui sunet cu frecvenţa de 1 000 Hz. Valorile nivelului de tărie (exprimate în foni) pentru diferite surse de zgomote sînt cuprinse în tabelul următor:

sirena pentru alarma aeriană………..135 foni
aeroplan la decolare……………….130 foni
ciocan pneumatic…………………..120 foni
sirenă……………………………110 foni
hală de fabrică……………………100 foni
metrou ……………………………95 foni
camioane ………………………….90 foni
motocicletă ……………………….85 foni
motoretă ………………………….80 foni
birou……………………………..75 foni
circulaţie în oraş pe străzi ………..70 foni
transformator ……………………..60 foni
foşnetul frunzelor………………….30 foni
spaţiu izolat contra sunetului……….10 foni

Sunetele ale căror intensităţi auditive depăşesc 130 de foni produc senzaţii dureroase. Un zgomot continuu de 100 de foni poate pricinui defecţiuni ale auzului. Măsurarea presiunii sonore se poate face cu discul Rayleigh. Acesta constă dintr-un mic disc plat atîrnat de un fir torsionat, al cărui plan face un unghi de 45° cu direcţia de propagare a sunetului, în cîmpul sonor, discul ia o poziţie perpendiculară pe această direcţie. Unghiul de rotire din poziţia de echilibru este proporţional cu presiunea sonoră.

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>