Iun 132013
 
masina de spalat logo1

Maşinile de spălat se clasifică în două grupe mari:

1)    maşini de spălat cu bazin, cum sint maşini de spălat cu agitator mecanic “sau maşini de spălat cu palete,, maşini cu duze şi maşini cu roată pentru valuri;
masini de spalat cu centrifuga
2)    maşini de spălat ca tambur.

masini de spalat cu tambur

Maşinile dc spălat pot fi parţial sau complet automatizate. In cazul maşinilor de spălat cu bazin, in timpul spălării rufele sunt antrenate în mişcare continuă, curăţirea lor realizîndu-se prin producerea unor vîrtejuri ale apei de spălare. Pentru 1,5—2,5 kg de rufe uscate este necesară o cantitate de cca. 40—60l de apă de spălare cu adaos de detergenţi.

In maşinile de spălat cu agitator mecanic, mişcarea apei şi a rufelor se realizează cu ajutorul unor palete amestecatoare care se rotesc încet. In maşinile cu roată pentru valuri prin roata plană pentru valuri, iar in maşinile cu duze prin distribuirea cu ajutorul unor ajustaje (duze) a emulsiei de apă şi detergent, care se recirculă continuu. In general maşinile de spălat cu bazin în care apa se încălzeşte, sunt prevăzute cu o pompă pentru emulsie şi dispozitive automate de reglare a temperaturii şi a timpului de spălare. După atingerea temperaturii dorite se porneşte agitatorul mecanic sau roata pentru valuri, realizîndu-se spălarea rufelor pînă cînd durata spălării se consumă.

La maşinile cu tambur un tambur perforat din oţel prevăzut în interior cu nervuri pentru antrenare se roteşte alternativ în ambele sensuri. In timpul spălării, rufele sunt ridicate şi lăsate să cada în bazinul maşinii, care este plin de emulsie. Pentru 5 kg de rufe uscate sunt necesari 25 l de apă de spălare.

In cazul maşinilor complet automatizate, operaţiile de prespălare, spălare prepriu-zisă, clătire şi centrifugare sunt controlate automat, fără intervenţia gospodinei.

Maşinile parţial automatizate execută aceleaşi operaţii, cu excepţia centrifugării, care se realizează separat într-o centrifugă. In aceste maşini, temperatura şi timpul de spălare sunt controlate automat, dar apa trebuie introdusă manual cu furtunul şi scursă cu pompa de emulsie.

Elementele de construcţie ale maşinilor de spălat
Regulatorul de nivel al apei. (presostat)
presostat si teava indicatoare al niveluluii apeiControlul automat al intrării şi al nivelului apei în maşină, se face cu regulatorul de nivel, sau presostat. Acesta constă dintr-o membrană care, în cazul ridicării presiunii, se curbează, acţionand un contact. In funcţie de înălţimea comandată, măsurată în mm de coloana de apă, se pot comanda electric diferite operaţii, ca intrarea sau oprirea apei etc. Deoarece pentru clătirea şi spălarea rufelor fine este necesar un raport mai mare între rufele uscate şi apă (1:7 faţă de 1:5) decat pentru prespălarea şi spălarea propriu-zisă, sînt necesare două presostate. Un presostat este destinat realizării raportului de 1:7, iar cel de-al doilea pentru realizarea raportului de 1:5. Presostatele sunt legate între ele prin furtunuri de cauciuc şi prin intermediul unei ţevi de distribuire la ţeava de alimentare care intră în bazinul pentru emulsie. Coloana de aer din ţeava de alimentare şi din furtunurile de cauciuc se comprimă cînd nivelul creşte. In bazinul pentru emulsie, acţionand asupra membranei.

Supapa de admisie, care poate fi simplă sau dublă, este acţionată de presostat. In poziţia închis, miezul de fier este aşezat pe ventilul de cauciuc şi închide orificiul A. Deoarece suprafaţa activă pe care poate acţiona presiunea apei este mai mare deasupra ventilului decat sub acesta, membrana este presată fix pe scaunul ventilului; supapa se închide, datorită greutăţii apei. La trecerea curentului, miezul magnetului este atras, eliberand astfel orificiul A. Se produce o egalare a presiunii în orificiile A şi B presiunea exercitată asupra membranei creste, si aceasta se ridică de pe scaunul ventilului. Deschiderea si închiderea ventilului se produc cu o mică întîrziere, asigurîndu-se prin aceasta o funcţionare aproape fara şocuri.

Mecanismul de control al programului generează impulsuri, care prin intermediul unor organe de comandă şi de reglare, controlează desfăşurarea programului. Mecanismul de control al programului este constituit din dispozitive de acţionare, de control al timpului de spălare, de comandă a turaţiei şi de comandă a programului întregul mecanism de control al programului este actionat de un motor sincron, care, prin intermediul unor roţi dinţate, acţionează nişte discuri cu came. Fiecărui disc cu camă i se impune prin segmenţi exteriori un anumit program. Aceşti segmenţi sunt palpaţi de contacte cu arc, efectuand de exemplu fixarea prin intermediul contorului, a timpului de spalare. Se pot înregistra timpi mai lungi sau mai scurţi de prespălare sau de spălare propriu-zisa, în funcţie de gradul de murdărire a rufelor.

Dispozitivul de comandă pas cu pas are scopul să transforme turatia constanta a motoru­lui sincron într-o mişcare în paşi. Cu aceste unităţi în paşi se poate realiza o programare clară, precum şi controlul proceselor de spălare şi de clătire.

Incălzirea şi robinetul de admisie (nivelul inferior) nu sunt acţionate în tot domeniul prezentat. Conectarea şi deconectarea încălzirii sunt executate de un termostat, iar robinetulde admisie este acţionat prin presostat.

Incălzirea şi termostatul. Temperatura de spălare poate fi fixată fără trepte intermediare între 30 şi 1000C. Reglarea temperaturii în bazinul pentru emulsie, paralel cu rezistenţele de încălzire se realizează cu ajutorul capului de măsurare al termostatului care execută conectarea şi deconectarea încălzirii. Prin această reglare, temperatura emulsiei, fixată pe inelul de reglare se menţine între anumite limite de toleranţă.

Pentru evacuarea apei de spălare şi de centrifugare se foloseşte o pompă cu palete, aşa numita pompă de emulsie, acţionată de un motor.

Acţionarea tamburului centrifugii se face direct printr-un motor electric (circa 2 800 de ture/min). Forţa centrifugă ce se creează la această turaţie a centrifugii expulzează parti­culele de apă rămase în rufe.

Maşinile moderne de spălat sunt echipate cu dispozitive de siguranţă. Comutatorul de la capac are scopul să împiedice introducerea mîinii în tambur cînd acesta se roteşte; la deschi­derea capacului, funcţionarea maşinii se întrerupe (motorul centrifugii mai poate fi frînat cu o frană magnetică). Dacă nivelul inferior al apei în tambur n-a fost atins, încălzirea nu are loc; după ce presostatul transmite semnalul atingerii nivelului inferior, se conectează încăl­zirea. O siguranţă acţionează în cazul în care intervin perturbări în alimentarea cu apa, întrerupand funcţionarea maşinii, iar o sită de scurgere serveşte pentru reţinerea corpurilor străine care ar provoca înfundarea şi deci defectarea pompei de emulsie.

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>