Ian 132013
 
combustibili fosili

Ca surse de energie, cărbunii, petrolul si gazele naturale determină existenţa de până acum şi dezvoltarea de mai departe a lumii industrializate.

Petrolul extras din pământ era folosit drept combustibil încă din vremurile vechi. Utilizarea intensă a combustibililor fosili ca sursă de energie a începutîn timpul revoluţiei industriale. Astăzi, cărbunii, gazele naturale şi în special petrolul stau la baza tuturor industriilor.

Aceste substanţe au o multitudine de destinaţii, incluzând alimentarea vehiculelor, producerea căldurii şi a electricităţii.

Producere şi folosire

Pentru industria chimică, petrolul are cea mai mare importanţă ca sursă de energie, combustibil şi material de bază. înainte ca acesta să poată fi folosit sau transformat în sursă de energie, trebuie rafinat. întro rafinărie, sulful este scos din petrolul neprelucrat. Produsul obţinut este apoi separat prin distilare în componentele sale grele şi uşoare: benzină, motorină, păcură şi smoală. La benzină se adaugă şi alte substanţe pentru a creşte randamentul în timpul arderii ei. Cărbunele necesită doar o curăţare mecanică pentru a putea fi folosit. Graţie tehnologiilor de cracare, este posibilă producerea combustibililor lichizi din cărbuni, pentru alimentarea vehiculelor. Totuşi, aceste metode sunt dificile din punct de vedere tehnic şi ineficiente economic. Gazele naturale conţin 85-95% de metan, plus hidrocarburi, dioxid de carbon şi, uneori, heliu. Metanul, pentru a fi mai uşor transportat şi folosit drept combustibil, estecomprimat şi lichefiat partial. Căldura produsă în urma acestui process poate fi folosită în diferite scopuri, inclusiv pentru încălzirea caselor sau a bazinelor de înot.

Mecanismele uriase de excavare folosite in

Mecanismele uriaşe de excavare folosite in extracția cărbunelui pot extrage până la
240 000 tone de cărbune şi rocă in fiecare zi.

 Producerea energiei

Energia stocată în produse chimice, ca gazolinaşi alţi combustibili, poate fi utilizată în mai multe feluri.

Energiile de combustie, de exemplu, transforma această energie în mişcare. în mod asemanator, producerea energiei în multe centrale electrice începe cu combustia carburanţilor. Energia stocată în combustibil este eliberată şi preschimbată în căldură, care, la rândul ei, transforma apa în vapori. Presiunea mare creată pe durata acestui proces este folosită pentru a pune în mişcare o turbină. Rotaţia acesteia pune în mişcare generatorul, care produce electricitate prin inducţie electromagnetică. Astfel, energia din cărbune, petrol sau gaz natural este supusă transformărilorînainte să producă electricitate. În timpul acestei operaţii rezultă şi multă căldură. Aceasta poate fi transferată către alte locaţii, de exemplu, centrale de încălzire. Producerea energiei electrice şi a căldurii se realizează în baza aceleiaşi cantităţi de combustibil. Astfel de centrale sunt deci foarte eficiente şi economice, lucru la fel de important ca şi filtrarea emisiilor, combustiile eliberând dioxid de carbon în atmosferă, care cauzează efectul de seră.

Cât dioxid de carbon

Cât dioxid de carbon poate să absoarbă un copac?

Fiecare copac produce Tn fiecare an cca 40 kg de frunze şi crengi, folosind dioxid de carbon, apă şi substanţe nutritive din sol. în acest proces, în timp ce produce oxigen, el utilizează cca 20 kg de C02. Pentru a transforma întreaga emisie de C02 a Germaniei (Tn jur de 200 de milioane de tone pe an) în oxigen şi lemn arfi necesare 66 milioane de hectare de pădure. în realitate, ţara are doar 10 milioane de hectare împădurite. întreaga biosferă a planetei (toate plantele de pe uscat şi din apă) consumă cca 2,5 miliarde de tone de dioxid de carbon pe an.

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>