Ian 102013
 

De la descoperirea focului, tehnologiile pentru producerea şi utilizarea energiei au devenit din ce în ce mai eficiente şi mai complexe. Primele surse de energie se bazau pe puterea de ardere a lemnului şi pe cea de curgere a apei, urmate fiind de arderea cărbunelui, în timpul revoluţiei industriale. în anii 1950, acestora li s-a alăturat energia nucleară. Astăzi, rezervele de combustibili fosili, pe cale de dispariţie, impulsionează noile descoperiri tehnologice care promovează folosirea surselor de energie regenerabile.

 Rezervele de energie sunt una dintre problemele stringente ale viitorului.

Energia nu este realmente produsă. ci mai degrabă transformată. Un astfel de exemplu este transformarea energiei cinetice în electricitate.

Energia poate lua diverse forme. De exemplu, cea conţinută în benzină poate fi utilizată prin procesul de combustie. Un pendul pus în mişcare are energie cinetică, în timp ce un resort sub tensiune are energie potenţială. Electricitatea este considerată una dintre cele mai rafinate forme de energie. Ea poate fi transportată rapid şi fără pierderi mari, fiind folosită la scară largă.

Producerea şi folosirea energiei
Din perspectiva fizicii, toate dispozitivele tehnologice care produc sau  folosesc energie sunt considerate transformatoare de energie. Producerea energiei are loc în momentul în care energia provenită dintr-o sursă naturală (cum este cărbunele) este transformatâ într-o altă formă (electricitate) care poate fi folosită cu uşurinţă de către consumator. Energia rezultată poate fi utilizată pentru o aplicaţie particulară, cum ar fi activarea şi operarea unui calculator. Instalaţiile tehnologice folositeîn mod uzual pentru a produce energie includ generatoare, termocupluri (pentru producerea electricităţii) şi furnale (pentru producerea căldurii). Dispozitive care folosesc energie sunt motoarele electrice, sistemul de iluminare, cuptoarele.

Eficienţa energiei
Conform primei legi a termodinamicii, cantitatea de energie dintr-un sistem închis rămâne constantă în pofida transformărilor. Dacă un sistem (cum ar fi o eprubetă de laborator, o maşină sau atmosfera Pământului nu eliberează energie în exterior, energia lui totală nu poate să scadă, adică nu poate fi epuizată sau pierdută. Când este folosită benzina, energia din ea nu este distrusă ci mai degrabă transformată în mişcare şi căldură. în mod similar, energia nu poate fi produsă din
nimic, ci poate fi transformată într-o formă folositoare omului (cum este electricitatea).

In ultimii 40 de ani, consumul global de energie

In ultimii 40 de ani, consumul global de energies-a dublat. Experţii prognozează o creştere mult
mai mare in viitor, mai ales in statele cu o dezvoltareimpetuoasă cum este China.

Tipuri de transformări ale energiei

GENERATOARELE – principiul inducţiei:
Când un fir de sârmă este ţinut la polul pozitiv al unui magnet, sarcinile pozitive şi cele negative din fir se îndepărtează unele de altele pe măsură ce firul se polarizează. Dacă magnetul este rotit şi cu polul negativ spre fir, sarcinile îşi schimbăpoziţiile:apare electricitatea, curentul începe să circule prin fir. Efectul este amplificat atunci când firul este bobinat, iar magnetul este ancorat în interiorul bobinei şi rotit cu viteză. ,Acesta este principiul de funcţionare a tuturor generatoarelor.

generator

GENERATOARELE EOLIENE: Rotorul unei Instalaţii eoliene este acţionat de puterea vântului. Rotorul este conectat la un ax, care se roteşte, iar la alt capăt al axului se  află un magnet poziţionatîn câmpul magnetic al unei bobine: deci un generator electric.

MOTORUL ELECTRIC: Un motor funcţionează ca un generator, doar că în sens opus. Un curent alternativ este aplicat unei bobine, producând un câmp electric cu proprietăţi magnetice. înăuntrul bobinei se află un magnet sau o a doua bobină magnetizată. Deoarece curentul alternativ îşi schimbă constant polaritatea, magnetul intern este forţat să-şi schimbe mişcarea în mod repetat şi astfel se învârte. Această mişcare este apoi transmisă către mecanisme care suntfolosite pentru a pune în mişcare un dispozitiv.

MOTORUL ELECTRIC

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>