Ian 132013
 

Diminuarea resurselor şi poluarea alarmantă a mediului înconjurător impun reducerea consumului, elaborarea şi aplicarea unor tehnologii ecologice.

 

lemne

 

Între 10 şi 15% din lemnul din intreaga lume este folosit pentru fabricarea hârtiei. Distrugerea pădurilor poate fi oprită prin reciclarea hârtiei folosite.

Reducerea materiilor brute

Cererea de materii prime, cum sunt petrolul şi metalele, a crescut simţitorîn societăţile consumatoare. De aici şi previziunile despre scăderea resurselor în viitorul apropiat. Mai mult, mediul înconjurător are de suferit de pe urma deşeurilor industriale. Aceste consecinţe negative pot fi diminuate aplicând metode de producţie cefolosesc materii prime într-o manieră economică şi careîncearcă să recicleze deşeurile.

Producţia economică

Produsele şi fabricarea lor pot fi proiectate astfel încât consumul de materie primă să fie minimizat, iar reziduurile să fie reciclate. Deşeurile şi materialele brute ce rezultă din procesul de producţie trebuie să fie stocate pentru a fi refolosite. Şi energia necesită economisire, lucru realizabil prin transferarea ei de la o etapă de producţie la alta

 

Gazele industriale

CURIOZITĂŢI:

UN AMERICAN foloseşte în medie 196,8 litri de apă pe zi.

ÎN PREZENT, China importă de 3 ori mai mult fierşi de 55 de ori mai mult cupru decât in 1980.

PRODUCEREA DEŞEURILOR variază de la ţară la ţară. Astfel, anual, un polonez produce 270 kg de deşeuri,un japonez - 410 kg, un german -590 kg şi un american - 730 kg.

Gestionarea deşeurilor şi curăţarea lor

Filtrele pot reduce semnificativ cantitatea de substanţe nocive din apele reziduale şi gazele de eşapament. Sunt folosite diverse procedee fizice şi chimice pentru a elimina efectul nociv al materialelor toxice asupra mediului înconjurător. 0 altă metodă presupune utilizarea catalizatorilor, substanţe care grăbesc reacţiile fără a participa însă la ele. Astfel, contactul anumitor aliaje metalice cu gazele de eşapament emise de vehicule poate reduce noxele. Dispozitivele de acest gen se numesc convertoare catalitice. Ele transformă protoxidul de azot, hidrocarburile şi monoxidul de carbon în substanţe care nu dăunează mediului, precum oxigen, carbon, azot şi apă.

O altă soluţie de neutralizare a emisiilor industriale sunt sistemele de epurare folosite pentru îndepărtarea particulelor de materie şi a gazelor nocive din aburii industriali. Astfel de tehnici folosesc calcarul care poate transforma dioxidul de sulf în ipsos, acestafiind utilization continuare la construcţii. Din punct de vedere tehnic,prevenirea eliminării unei cantităţi semnificative de substanţe nocive este posibilă, dar implică nişte costuri mari de producţie, aşa că ingineria mediului nu o poate aplica încă la scară largă. Procedeele de protecţie a mediului nu asigură reabilitarea lui completă. Mediul va fi pe deplin protejat doar atunci când se va reduce substantial producţia şi vorfi folosite materiale nepoluante.

Fabricarea sticlei implica cheltuieli mari de energie

Fabricarea sticlei implică cheltuieli mari de energie, de aceea este recomandata
utilizarea buteliilor returnabile sau reciclarea sticlei folosite sau a deşeurilor.

Materiile prime regenerabile

Micşorarea resurselor de petrol brut impun căutarea unor surse alternative pentru producerea materialelor sintetice, plastice şi a preparatelor chimice organice. Obiectivul cercetărilor ştiinţifice este de a găsi un substituent pentru petrol care să derive din materii prime regenerabile, cum sunt lemnul, cânepa, rapiţa şi alte materiale organice. Granulele de plastic pot fi acum produse din amidonul obţinut din cartofi. Obiectele şi pânza fabricate din acest material sunt impermeabile, pot fi compostate şi se descompun fără a emana substanţe nocive

 

 

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>