Ian 132013
 
Calitatea produselor finale este

In era globalizării, reţelele informaţionale îşi fac simţită prezenţa în industria internaţională. Rareori un aparat este fabricat în totalitateîntr-o singură unitate. Produsele complexe, precum computerele, autovehiculele şi avioanele, sunt alcătuite din componente fabricate în mai multe locuri de pe glob, existând şi un centru pentru asamblarea finală. în procesul de productie, transportui şi aprovizionarea sunt la fel de importante ca şi conservarea resurselor şi protecţia mediului înconjurător.

 In zilele noastre, tehnologia prelucrării este strâns legată de aplicarea managementului.

PROCESUL DE PRODUCTIE

In fabricile moderne, procesul de productie este asigurat de diviziunea optima a muncii, automatizare şi computerizare. Productia individuală continuă încă să fie manuală sau mecanizată. Incepând cu primele unelte de muncă, tehnologia prelucrării s-a dezvoltatcontinuu. Dar, cel puţin la nivel de schema, procesul de productie a rămas neschimbat. Materialelor brute li se dă o formă şi un aspect în cadrul unui proces de prelucrare.

Pentru a obţine produsul finit, elementele sunt modificate de către muncitori în urma mai multor procese de productie, prin folosirea uneltelor, a altor echipamente mecanice, maşini şi linii de asamblare. Dacă piaţa o cere, produsul finit poate fi alcătuit din mai multe componente

Controlul calităţii, depozitarea, transportui şi vânzarea sunt activităţi postproducţie. Deseori, în urma activităţii industriale rezultă produse derivate şi deşeuri a căror reciclare trebuie luată în calcul în procesul de productie.

Optimizarea procesului de productie

Tehnologia (din greacă: „artă, îndemânare”) presupune aplicarea ştiinţei pentru a satisface necesităţile şi dorinţele omului. Incă din sec. XIX, abordările analitice ale procesului de productie au crescut simţitor. Pentru a organiza productia cat mai eficient posibil, trebuie să se ia în considerare anumiţi factori. Este important, de exemplu, să ştim fondul de rulment necesar pentru plata salariilorşi achiziţionarea materiei prime, dar şi cantitatea de bunuri ce urmează să fie produsă. Transportui mărfurilor implică acces la drumuri, căi ferate sau alte mijloace de transport. Este important să se stabilească şi ce cantitate de produs trebuie fabricată: o cantitate mare (producţieîn masă), cantităţi mai mici (productie periodică) sau articole singulare (productie la comandă). Preţul semifabricatelor pe piaţa mondială va determina locul şi modul în care vor fi achiziţionate materiile prime. Planificarea exactă a timpului de livrare pentru produsele semifabricate poate micşora costurile de stocare (strategia de inventarîn timp (real). Tehnologia aplicată trebuie să fie flexibilă, astfel încât compania producătoare să se conformeze cerinţelor clientului. Coordonarea tuturor acestor planuri de productie diferite este departe de a fi uşoară.

Materiile prime, cum este cuprul,

Materiile prime, cum este cuprul,dar şi rebuturile sunt reciclate.

Compararea deciziilor luate de alte firme în situaţii asemănătoare poate ajuta ocompanie să îşi optimizeze eficienţa operaţiilor.

manufactura

Manufactura
„Manus” este cuvântul latinesc pentru „mână”, iar „factura” înseamnă „productie”. Produsele sunt manufacturate atunci când sunt supuse unui proces manual de productie, chiar dacă se folosesc maşini sau linii de asamblare. Procesul de fabricare este împărţitîn paşi, fiecare fiind făcut de lucrători diferiţi. în acest fel, se produce o cantitate de bunuri de calitate superioară într-un interval de timp scurt. Chiar şi azi, articolele de valoare, precum figurinele de porţelan şi instrumentele muzicale, sunt făcute manual.

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>